02.07.2014

Potpunija informacija o juče dogovorenim daljim aktivnostima na izmenama i dopunama Zakona o radu

Osim dogovora da se pregovori nastave, bitno je, i za nas jako značajno to da je Premijer, nakon dodatne argumentacije sa naše strane, prihvatio da, DO KRAJA OVE NEDELjE, ZA TO POSEBNO FORMIRAN TIM VLADE REPUBLIKE SRBIJE (prema našem saznanju - ministri Selaković i Ljajić) PRIPREMI ADEKVATNO OBRAZLOŽENjE, PRIHVATLjIVO ZA SVE, O POTREBI OSTANKA MOGUĆNOSTI DONOŠENjA ODLUKE O PROŠIRENOM DEJSTVU KOLEKTIVNIH UGOVORA.

Kada se to završi i svi učesnici u pregovorima takvo obrazloženje prihvate, biće zakazana sednica SES-a, na kojoj će se raspravljati o izmenama u celini.

U međuvremenu, u dogovoru sa kolegama iz SSSS, zakazan je OKRUGLI STO na temu: ''NOVI ZAKON O RADU - REFORMA ILI ANTIREFORMA''.