05.12.2022

Aplikacija „Moja radnička prava Nezavisnost“

UGS NEZAVISNOST, obaveštava i poziva članove i druge zainteresovane, da preuzmu aplikaciju „Moja radnička prava Nezavisnost“ putem Google play store-a (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moveo.ugs_mobile), Apple store-a (https://apps.apple.com/in/app/radni%C4%8Dka-prava-nezavisnost/id1614648001) ili veb sajta , a koja će im omogućiti da anonimno prijave kršenja svojih radničkih prava.

Aplikacija je zamišljena tako da bude prva mobilna aplikacija ovakve vrste, u Republici Srbiji, koja omogućava anonimno prijavljivanje slučajeva kršenja radničkih prava, uz mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i sličnih dokaza mogućih slučajeva kršenja njihovih prava kao zaposlenih.

Cilj prikupljanja prijava zaposlenih je da se ustanovi obim kršenja prava zaposlenih u Republici Srbiji, ustanove poslodavci kod kojih se prava najviše krše, kao i da se, od strane stručnih službi UGS NEZAVISNOST, građanima pruži pomoć kako bi zaštitIli svoja prava.

Kroz samu aplikaciju, pored prijave kršenja prava, članovi i ostali zainteresovani mogu da se informišu o svim značajnim aspektima prava zaposlenih, zakonskim propisima, aktivnostima sindikata kao i da se informišu o samom sindikatu i značaju sindikalnog organizovanja.

Tim UGS NEZAVISNOST će redovno analizirati primljeni sadržaj i postupati u skladu sa njim, bilo pružanjem pravne pomoći ili obaveštavanjem javnosti ili odgovornih institucija, uključujući i Inspektorat za rad, o najvažnijim pitanjima u zavisnosti od prirode prijavljenih slučajeva.