07.10.2019

DAN DOSTOJANSTVENOG RADA7.oktobar je Međunarodni dan dostojanstvenog rada.

Dostojanstven rad je rad dostojan slobodnog čoveka. Najednostavnije rečeno, to je rad koji je ugovoren, dakle predvidljiv i koji se odvija pod unapred poznatim i prihvatljivim uslovima. Rad koji je osiguran i bezbedan u pogledu fizičkog zdravlja i rizika ali i na kome nas ne mobinguju i ne "gužvaju nam karakter". U gužvanje karaktera spada i šikaniranje, premeštanja i pretnje otkazima predstavnicima sindikata čija misija je da budu garanti i branitelji dostojanstvenog rada.

Naravno , dostojanstven rad je i samo onaj rad koji je na vreme plaćen i od koga se da pristojno živi. U istraživanjima kvaliteta života, odnosno društvenih pretpostavki sreće posao od koga može da se pristojno živi i koji ispunjava zadovoljstvom je prva pretpostavka za sreću.

Srbija je zemlja raširenog siromaštva i nejednakosti. Dostojanstvo i sreća teško idu sa siromaštvom.Siromaštvo po pravilu ne donosi ništa dobro.

Svetski dan dostojanstvenog rada Međunarodna konfederacija sindikata, čija je UGS Nezavisnost punopravni član, obeležava ove godine pod sloganom „Ulažimo u brigu o ljudima „. Zbog toga smo se ove godine odlučili da o tome koliko se ulaže u ljude i koliko se brine o dostojanstvu radnika govore naši članovi iz povereništva. O tome šta doživljavaju na radnom mestu, da li mogu da ostvare zakonima zagarantovana prava, da li je pravda dostižna, kako se poslodavci odnose prema njima, da li za svoj rad na vreme dobijaju pristojnu zaradu, da li su izloženi pritiscima vlasti i uopšte da li se neko ko danas radi u Srbiji oseća dostojanstveno na svom radnom mestu.