03.09.2014

PETER ZAJDENEK U RADNOJ POSETI UGS NEZAVISNOST I SSSS

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U dvodnevnoj radnoj poseti reprezentativnim sindikalnimn centralama u Srbiji - UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata Srbije, 01. i 02. septembra ove godine, bio je Peter Zajdenek, politički savetnik Evropske konfederacije sindikata.

Ovo je druga ovogodišnja poseta gospodina Zajdeneka Beogradu. Prvi put je bio, zajedno sa generalnom sekretarkom EKS Bernadet Segol, u februaru, kada su, osim sa svojim domaćinima, predstavnicima reprezentativnih sindikalnih centrala i članica EKS – UGS NEZAVISNOST i SSSS, imali i razgovore sa tadašnjim premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, šeficom pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, Tanjom Mišćević, kao i ambasadorom EU u Srbiji, gospodinom Majklom Devenportom.

Budući da se situacija od poslednjeg boravka gospodina Zajdeneka u Beogradu, što se tiče socijalnog dijaloga, a posebno položaja reprezentativnih sindikalnih organizacija i odnosa aktuelnih vlasti prema njima, nije poboljšala – naprotiv, tema razgovora i prilikom ovog susreta, bilo je nefunkcionisanje socijalnog dijaloga (posebno rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike), kršenje konvencija MOR-a, ali i Ustava i zakona Republike Srbije od strane aktelnih vlasti i drastično smanjivanje prava iz rada i po osnovu, kroz izmene Zakona o radu, Zakona o PIO i drugih zakonskih rešenja iz oblasti radnog i socijalnog zakonodavstva. Razgovaralo se i o mestu i ulozi socijalnih partnera u procesu pridruživanja EU.

Na odvojenim sastancima sa najužim rukovodstvima UGS NEZAVISNOST i SSSS, kao i na zajedničkim sesijama, nakon analize trenutne političke i ekonomske situacije u zemlji i ocene stanja na sindikalnoj sceni, dogovoreno je nekoliko ključnih aktivnosti do kraja ove godine, kroz koje bi se reprezentativnim sindikalnim centralama i zaposlenima u Srbiji, pružila moralna, logistička i ekspertska pomoć od strane Evropske i Međunarodne konfederacije sindikata (ETUC i ITUC), ali i drugih međunarodnih organizacija i institucija i najjačih i najznačajnijih sindikalnih centrala iz Evrope i sveta, u nastojanjima da se zaštiti stečeni nivo prava zaposlenih i penzionera i unapredi njihov radno-pravni, ekonomski i socijalni položaj.

U tom smislu, do kraja godine (oktobar, novembar i decembar), u Beogradu će biti održana tri međunarodna skupa na temu industrijskih odnosa i socijalnog dijaloga, evrointegracija, te socijalnog partnerstva i uloge sindikata i udruženja poslodavaca u ukupnim društvenim i privrednim kretanjima u zemlji. Na ovim će skupovima, uz predstavnike organizatora – UGS NEZAVISNOST i SSSS, u odnosu na konkretnu temu, učestvovati i predstavnici Vlade i resornih ministarstava, evropskih i međunarodnih sindikalnih organizacija (ETUC i ITUC), MOR-a, najznačajnijih sindikalnih centrala u okruženju, Evropi i svetu (iz Crne Gore i Makedonije, kao i SAD, Nemačke, Francuske, Italije...i dr.), Svetske banke, MMF, Delegacije EU u Srbiji, Američke privredne komore, Udruženja stranih investitora; Privredne komore i udruženja poslodavaca iz Srbije i nekih poslodavačkih udruženja iz zemalja, članica EU (Belgija, Njemačka...) u kojima poslodavačka udruženja dobro funkcionišu i u kojima je socijalni dijalog na zavidnom nivou.

Osnovni cilj svih navedenih skupova je unapređenje socijalnog dijaloga u Srbiji, uz postizanje osnovnih preduslova za to – uređivanje i jačanje sindikalne i poslodavačke scene; poštovanje međunarodnih normi i standarda (konvencija i preporuka MOR-a), kao i domaće legislative (Ustav i zakoni) kojima se garantuju: sloboda udruživanja i delovanja i nemešanje u unutrašnje stvari drugih partnera, jednak tretman i obezbeđivanje podjednakih uslova delovanja i, kao najvažnije, puna ravnopravnost svih socijalnih partnera.