04.04.2019

OBAVEŠTENJE

Na zahtev Generalnog sekretarijata Vlade RS , Sindikat PTT Nezavisnost, dostavio je imena svojih predstavnika za radnu grupu koju je formirala Vlada RS za JP „Pošta Srbija“. Zadatak radne grupe je da izvrši analizu postojećeg stanja zarada svih zaposlenih sa posebnim
osvrtom na odnos zarada, da predloži mere radi ekonomičnijeg i efikasnijeg utvrđivanja zarada, kao i da u skladu sa propisima koji se odnose na rad i kolektivno ugovaranje, izradi tekst nacrta kolektivnog ugovora, odnosno izmena i dopuna važećeg kolektivnog ugovora u skladu sa predloženim merama.

Sindikat PTT „Nezavisnost“ predstavljaće i zastupaće Snežana Marković, predsednik, Aleksandar Titović, potpredsednik i Tahir Ademović, sekretar.