21.10.2021

O svemu sa v.d. Direktorom Zoranom Đorđevićem

U utorak 19.10.2021.godine, u prostorijama UGS „Nezavisnost“ održan je sastanak između IO sindikata „Nezavisnost“ Pošte Srbije i v.d. direktora Pošte Zorana Đorđevića.
Razgovarali smo otvoreno o svim pitanjima koja su od značaja za zaposlene. Na početku sastanka direktor nas je obavestio da smo treći kvartal završili sa dobrim poslovnim rezultatom u iznosu od 23 miliona evra neto dobiti, što predstavlja dobar osnov za povećanje zarada.

Povećanje zarada koje se očekuje, ovog puta neće biti linearno, i da najveće procentualno povećanje zarada mogu očekivati radnici zaposleni u preradi poštanskih pošiljaka.

U daljem toku razgovora, v.d direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević je govorio o novoj organizaciji Preduzeća, nastavljanju aktivnosti na racionalizaciji poslovanja i smanjivanju broja zaposlenih u administraciji, novim uslugama, kupovini vozila na lizing, hibridnoj pošti, ugovoru o prodaji Pošta-net,uniformama za zaposlene, problemima u nabavci.

Na pitanje o tome, da li će biti programa stimulativnog odlaska iz preduzeća, dobijen je potvrdan odgovor. Program će se odnositi na zaposlene koji imaju malo godina do odlaska u penziju i na zaposlene u administraciji. Najbitnije u svemu ovome je to, da zaposleni koji po osnovu ovog programa napusti Preduzeće, neće moći da se vrati, kao što je to bilo moguće u prethodnom periodu.

Članovi IO su v.d. Direktora obavestili o problemima na svojim regijama, posebno ukazavši na loš odnos rukovodilaca prema zaposlenima u nekim radnim jedinicama, loše uslove rada, probleme zapošljavnja u Boru, slučajeve rada,koji nisu u skladu sa Zakonom o radu, na probleme zaposlenih na Kosovu i Metohiji…

Primedbe i sugestije koje smo elektronskom poštom dobili od članova sindikata sa terena, predstavili smo v.d, Direktoru, od koga očekujemo da će preduzeti odgovarajuće mere i da će ODGOVORNOST važiti ne samo za radnike, nego i za rukovodioce!

SINDIKAT „NEZAVISNOST“ POŠTE SRBIJE