10.01.2019

Sindikalna akademija UGS NEZAVISNOST

Polaznici prve generacije Sindikalne akademije, učešćem na dvodnevnom Uvodnom seminaru u Beogradu, 21. i 22. decembra 2018. godine, započeli su sa šestomesečnom sindikalnom edukacijom. Seminaru pod nazivom „Koncept i vrednosti, kriza i izazovi“ prisustvovalo je 14 polaznika iz granskih sindikata okupljenih u porodici UGS NEZAVISNOST, kao i sa Fakulteta političkih nauka.

Sindikalnu akademiju je Centar za obrazovanje, istraživanje i privatizaciju UGS NEZAVISNOST pokrenuo kao odgovor na izraženu potrebu stvaranja celovitog obrazovnog sistema koji ima za cilj kadrovsko unapređenje, rodno balansiranje i podmlađivanje naše sindikalne organizacije, te kreiranje inovativnih strategija sindikalnog delovanja.

Rad Akademije otvorio je predsednik UGS NEZAVISNOST, Zoran Stojiljković. Na Uvodnom seminaru, polaznici su upoznati sa širim okvirom u kojem deluju UGS NEZAVISNOST, počev od osnovnih izazova i iskušenja (post)demokratije, pa sve do evropskog konteksta i Evropskog stuba socijalnih prava. Tokom dvodnevnog rada, učesnici su imali prilike da steknu osnovna znanja iz oblasti socijalne kohezije, borbe protiv siromaštva i društvenih nejednakosti, obrazovnih politika i politika zapošljavanja, koncepta fleksigurnosti, problema prekarizacije rada, kao i da diskutuju na temu budućnosti sveta rada, u kontekstu izazova koje donosi proces digitalizacije.

Predavači su bili prijatelji UGS NEZAVISNOST sa Fakulteta političkih nauka (Dušan Spasojević), iz Fondacije Centar za demokratiju (Nataša Vučković, Ivan Sekulović i Sarita Bradaš), kao i predstavnici stručnih službi UGS NEZAVISNOST (Marija Martinić i Aleksandra Vitorović). Seminar je završen diskusijom o samom konceptu Akademije koju je vodila izvršna sekretarka UGS NEZAVISNOST, Čedanka Andrić.

U narednom šestomesečnom periodu, polaznici će imati priliku da se susretnu sa brojnim predavačima iz akademskog sveta i sveta sindikata i civilnog društva, te da čuju još 18 kvalitetnih predavanja na teme od značaja – kako za sam sindikalni rad, tako i za opšte obrazovanje za pluralističku demokratiju. Razvojem znanja, polaznici će biti dodatno osnaženi da javno zastupaju vrednosti dijaloga i tolerancije, solidarnosti, jednakosti i socijalne pravde.

Na kraju obrazovnog ciklusa, svi polaznici će izraditi završni rad koji će se baviti predlozima za rešavanje konkretnih problema u oblasti radnih i socijalnih prava.