15.01.2015

SINDIKAT LO NORVEŠKE U POSETI UGS NEZAVISNOST

U zvaničnoj poseti reprezentativnim sindikalnim centralama u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata Srbije, 09. januara 2015. godine bila je delegacija LO Norway (Nacionalnog saveza Norveške), najveće sindikalne organizacije iz Norveške koja okuplja oko 900.000 članova organizovanih u 24 granska sindikata.

Osmočlanu delegaciju na najvišem nivou, predvodila je predsednica LO Norway Gerd Kristiansen, a u ime UGS NEZAVISNOST primili su ih Branislav Čanak, predsednik, Milorad Panović i Aleksandar Titović, potpredsednici, Zlata Zec, izvršna sekretarka i Aleksandra Lekić, šefica Odelenja za međunarodnu saradnju UGS NEZAVISNOST.

U prijateljskom i sadržajnom razgovoru, predstavnici UGS NEZAVISNOST su goste iz Norveške upoznali sa opštom situacijom u zemlji, posebno sa stanovišta radno-pravnog, ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih. Goste je posebno interesovalo stanje socijalnog dijaloga i njegovo funkcionisanje u praksi, kroz rad tripartitnih organa i radnih tela kao i u domenu kolektivnog pregovaranja, posebno u procesu pristupanja EU, o čemu su ih predstavnici UGS NEZAVISNOST podrobno informisali.

Prijatelje iz Norveške upoznali smo i sa uslovima u kojima deluju UGS NEZAVISNOST, odnosu aktuelnih vlasti prema našem Sindikatu i konstantnim pokušajima da nas na razne načine eliminišu sa sindiklane scene ili, barem, da se UGS NEZAVISNOST ospori, pa i oduzme, status reprezentativnosti i da se, na taj način, umanji naš uticaj na opšta društvena zbivanja u zemlji.

U razgovoru je bilo reči i o neposrednoj saradnji naša dva sindikata – bilo kroz konkretnu saradnju pojedinih granskih sindikata NEZAVISNOST (GS PUT i GS IER) sa istovetnim sindikatima u Norveškoj, tako i kroz učešće UGS NEZAVISNOST u projektima u kojima je jedan od nosilaca i LO Norway. Konkretno, radi se o dva regionalna projekta. Jedan od njih: ’’Reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja’’ uspešno je završen pred dve godine, a drugi: „Porezi, neformalna ekonomija i korupcija u zemljama Zapadnog Balkana“ je u toku.


Predstavnici LO Norway su izrazili interesovanje za nastavak i jačanje postojećih oblika saradnje, ali i za nove zajedničke projekte i aktivnosti u kojima bi, osim stručne i logističke podrške, pružali i konkretnu materijalnu podršku za organizaciono i kadrovsko jačanje UGS NEZAVISNOST.