28.05.2021

„Novom sistematizacijom učinićemo da ljudi žele da rade u tehnologiji“

Ovo su reči v.d. direktora Pošte Srbije Zorana Đorđevića na sastanku sa predstavnicima sindikata „Nezavisnost“ i sindikata PTT Srbija, na kome su bili prisutni još i Danijela Rajković direktorka Funkcije upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti kao i Miloš Đurić izvršni direktor.

Ovom prilikom nas je direktor takođe obavestio da je na sednici Vlade Repubike Srbije koja je održana 27.05.2021. godine data saglasnost na isplatu zarade iz dobiti zaposlenima u Pošti Srbije. Prema rečima direktora, zarada će biti isplaćena brže nego što mi očekujemo i to u iznosu od oko 20.000,00 dinara za one zaposlene koji su radili cele godine.

Takođe, direktor je rekao da, kada je reč o vakcinaciji , ne postoji pritisak na zaposlene ali da mu je zdravlje svakog zaposlenog najbitnije i da je važno da svaki zaposleni zna koliki je značaj vakcinacije.

Zbog učestalih priča da su zarade manje iz meseca u mesec, a zbog čega su sindikati tražili objašnjenje od direktora, rečeno je da „niko nikome ne može da smanji platu“. Obračun plata se vrši po ustaljenim pravilima i da ukoliko sindikati žele mogu da pošalju kompetentne predstavnike da izvrše proveru i tačnost obračuna zarada.

Na sastanku je istaknuto da se radi na izmeni sistematizacije radnih mesta, sa ciljem da se stvore takvi uslovi da zaposleni žele da rade u tehnologiji a ne obrnuto.

U skladu sa novim planovima zaposleni će dobiti nove uniforme, nova vozila, mopede, bicikle i POS terminale.

Sastanak je protekao u korektnoj atmosferi.

Sindikat „NEZAVISNOST“ Pošte Srbije