04.08.2021

ODRŽAN SASTANAK U POŽAREVCU

Dana 2.8.2021. održana je sednica odbora poverenika Sindikata JP PTT Saobraćaja ,,Nezavisnost’’ u PJ ,,Požarevac’’. Pored članova odbora sednici su prisustvovale i Snežana Marković, predsednik Sindikata JP PTT Saobraćaja ,,Nezavisnost’’ i Ivana Milićević, sekretar Granskog sindikata saobraćaja i telekomunikacija ,,Nezavisnost’’. Teme sastanka su bile predstojeći izbori u sindikatu i aktuelni socijalni položaj zaposlenih u PJ ,,Požarevac’’.

Sednicu je otvorio Aleksandar Titović, glavni poverenik Sindikata u PJ ,,Požarevac’’, koji je nakon uvodne reči obrazložio i stavio na glasanje predloge odluka koje podrazumevaju način i dinamiku održavanja izbora u PJ ,,Požarevac’’ i strukturu odbora poverenika u narednom mandatu. Odbor poverenika je sve odluke usvojio jednoglasno.

Nakon prelaska na drugu tačku dnevnog reda, reč je dobila Snežana Marković, koja je prisutne upoznala sa socijalno-ekonomskom situacijom u JP ,,Pošta Srbije’’ a zatim, na osnovu informacija i pritužbi koje je Sindikat u prethodnom periodu dobijao od svojih članova, izrazila posebnu zabrinutost zbog stanja u PJ ,,Požarevac’’. Po završetku obraćanja predsednice Marković, usledila je diskusija, u kojoj su prisutni izneli dodatne probleme sa kojima se suočavaju.

Na završetku sastanka, uzimajući u obzir sve izneto, doneti su zajednički zaključci:

 Da u PJ ,,Požarevac’’ vlada izuzetna tehnološka nedisciplina, kako zbog objektivnih razloga (nedostatak izvršilaca i tehnoloških sredstava i vozila) tako i zbog lošeg odnosa rukovodstva PJ ,,Požarevac’’ prema zaposlenima ali i prema svojim radnim zadacima i obavezama.  Da je socijalni dijalog u PJ ,,Požarevac’’ na najgorem nivou od osnivanja Sindikata, odnosno da gotovo i da ne postoji.

 Da se rukovodstvo PJ ne pridržava važećih zakona i propisa, već da ih konzistentno grubo krši i time u pitanje dovodi položaj zaposlenih i ugled Preduzeća.

 Da će, ukoliko se ne preduzmu hitne mere, funkcionisanje poštanskog saobraćaja u PJ ,,Požarevac’’ biti dovedeno u pitanje.

 Da se o svemu navedenom obaveste nadležni organi i institucije (interna revizija, poslovodstvo Preduzeća, inspektorat za rad…).

 Da će Sindikat ,,Nezavisnost’’ u narednom periodu preduzeti i druge mere koje će dovesti do rešavanja navedenih problema.