08.04.2014

ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA

Na sednici Glavnog odbora Sindikata PTT „Nezavisnost”, održanoj 8. aprila u Beogradu, jednoglasno su usvojeni izveštaji o radu i materijalno-finansijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i planovi aktivnosti ove reprezentativne sindikalne centrale u Pošti Srbije.

Predsednica Snežana Marković je istakla da je 2014. godina ključna za sindikate, jer za radništvo sledi mnogo prelomnih aktivnosti u Preduzeću i čitavom društvu. „Svedoci smo sve glasnijeg zagovaranja restrukturiranja javnog sektora i suočavanja sa prekobrojnima. U prilog nam ne idu ni propisi u pripremi, a pre svega novi Zakon o radu. Predstoji nam mukotrpna borba za zaštitu prava i interesa zaposlenih, u kojoj je Sindikat „Nezavisnost” uvek prednjačio”, kazala je ona.

Ovom prilikom je verifikovan mandat novom glavnom povereniku Radomiru Vasiljeviću iz RJ „Kraljevo”. Takođe, predstavnici DDOR „Novi Sad” su održali prezentaciju proizvoda namenjenih članovima sindikata – super kartice i sindikalne kupovne kartice.