27.02.2020

DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2019. GODINU

Na sednici NO Javnog Preduzeća „Pošta Srbije“ koja je održana 27.02.2020.godine, usvojen je Izveštaj o poslovanju JP „Pošta Srbije“ za 2019 godinu i Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu.

Poslovnu 2019. godinu smo, pored svih poteškoća koje smo imali, završili sa neto dobitkom od 1.932.322.000 dinara odnosno 16,4 miliona evra.

Odluka o raspodeli dobiti doneta je po ustaljenom principu, 50% Osnivaču i 50 % Pošti Srbije, odnosno zaposlenima.