17.10.2019

NIŠTA O NAMA BEZ NAS

Prema informacijama do kojih je došao Sindikat Nezavisnost, a koje se odnose na primenu novog Pravilnika o statistici i normama i Uputstvo za organizaciju dostavnog područja, kojim se po svemu sudeći planira smanjenje broja dostavnih rejona, smatramo da je ova optimizacija neprihvatljiva.

Svakodnevno se suočavamo sa nedostatkom broja izvršilaca na navedenim radnim mestima. Poštari i dostavljači poštanskih pošiljaka su kategorije zaposlenih koje su pretrpane poslom. Oni često nose pošiljke u više od jednog reona a u mnogim sredinama, zbog niskih zarada, nemoguće je angažovanje novih izvršilaca, što utiče na kvalitet usluga i zadovoljstvo korisnika.

Sindikat Nezavisnost, napominje, da smo u više navrata utvrđivali optimalan broj zaposlenih u svim organizacionim delovima Preduzeća, ali kada je trebalo da dođe do primene pomenutog broja, nije bilo volje i hrabrosti da se to sprovede.

Svesni smo činjenice da je potrebno izvršiti optimizaciju i reorganizaciju u okviru Preduzeća, ali svakako je potrebno da se krene od racionalizacije u administraciji.

Sindikat „Nezavisnost“ je spreman da da svoj doprinos u pronalaženju najprihvatljivijeg rešenja koje bi bilo u interesu svih zaposlenih i Preduzeća.