28.04.2017

ČEKA SE VLADA SRBIJE ZA UKIDANJE PENALA ZA PENZIONISANJE

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o zahtevu reprezentativnih sindikata da se ukinu penali za prevremeni odlazak u penziju, koji je dobio podršku i Unije poslodavaca Srbije tako da je preostalo još samo da Vlada da „poslednju reč“ na tu temu.

Penali za prevremeni odlazak u penziju podrazumevaju njeno umanjenje koje može da iznosi i do 20%. Smatramo da je to potpuno nepravedno te da predstavlja vid diskriminacije građana koji su zaradili svoju penziju ispunivši sve druge uslove za njen pun iznos. Predlog se odnosi i na one građane koji su ostvarili benificirani radni staž.

Aleksandar Vulin, Ministar za rad, je obećao da će Vlada Srbije razmotriti ukidanje penala za prevremeni odlazak u penziju i da će nakon što se urade ekonomske analize dati svoj konačni stav o zahtevu reprezentativnih sindikata da se ukine trajno umanjenje penzije za one koji su se penzionisali pre napunjenih 65 godina života.

Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju će biti promenjen do kraja ove godine.