05.08.2022

596 radnika dobija ugovor na neodređeno vreme
Ovom informacijom VD direktor Zoran Đorđević otpočeo je sastanak koji je
organizovao kabinet direktora preduzeća u RPLCu sa predstavnicima sindikata, u
četvrtak 04.08.2022. godine.

Lepa vest za naše kolege koji više od dve godine rade na određeno vreme.
Ugovore na neodređeno vreme dobiće 583 radnika sa srednjom stručnom spremom,
12 sa visokom i 1 radnik sa nižom stručnom spremom.

Posle ove informacije, direktor nas je obavestio o aktivnostima koja očekuju
Preduzeće u narednim danima (izmena Plana Poslovanja, završetak tendera za
nabavku vozila, postavljanje paketomata...)

Kada je reč o zaradama, dobili smo informaciju da će direktor posle
15.septembra, po formiranju Vlade Republike Srbije i usvajanju nove minimalne
cene rada, otvoriti temu povećanja zarada zaposlenih u Pošti Srbije sa ministrom finansija. Pod kojim uslovima i o kom procentu je reč, znaćemo krajem septembra.
Ono što je bitno, po rečima direktora Preduzeća to je da su prihodi dobri, likvidni smo i ne dugujemo nikome nista.

Program stimulativnog odlaska iz Preduzeća biće objavljen u septembru
mesecu.

Više od dva sata, direktor sa svojim saradnicima je strpljivo odgovarao na pitanja predstavnika sindikata, a pitanja je bilo mnogo. Od problema vezanih za pratnju novca, nedostatak osnovnih sredstava za rad, problem zatvornica, mopeda, traka za aparate, stimulacija i korekcija...
Direktor je još jednom zatražio od sindikata da mu veruju i da mu daju dovoljno vremena, da može da ostvari ono što je obećao, a jedna od prvih stvari je povećanje zarada zaposlenima.