30.01.2019

SPECIJALNI USLOVI ZA GOTOVINSKE KREDITE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Preuzmite dokument

Izvršni odbor Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je doneo odluku da u
periodu od 01. januara do 15. marta 2019. godine zaposlenima u JP „Pošta Srbije“
odobri specijalne „VIP“ uslove za gotovinske kredite. „Vip“ klijentima Banka
odobrava povoljnije kamate na gotovinske kredite, bez naknade za obradu istih.