01.02.2016

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

U toku je pregovarački proces radi aneksiranja Kolektivnog ugovora za zaposlene u Pošti Srbije, a pre svega zbog usklađivanja sa novom organizacijom i sistematizacijom Preduzeća.

Reprezentativni sindikati i poslodavac su krajem godine postigli načelni dogovor oko svih izmena Kolektivnog ugovora, a poslednje sedmice u januaru priključila se i treća strana, to jest tim nadležnih ministarstava – Ministarstva finansija; Ministarstva privrede, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Osim punog angažmana oko novih koeficijenta, u smislu najboljih rešenja po zaposlene, Sindikati su predložili uvođenje jubilarne nagrade za 40 godina rada u Preduzeću, kao i jednog slobodnog dana za zaposlene čija deca polaze u prvi razred.

Nadamo se potpisivanju Aneksa Kolektivnog ugovora u najskorije vreme, kojim će biti sačuvana neotuđiva prava proistekla iz rada.