03.02.2015

OBILAZAK REGIJA

Rukovodioci dva reprezentativna sindikata i najviše poslovodstvo Pošte Srbije, na čelu sa direktorom Milanom Krkobabićem, obišli su tokom januara glavne poštanske centre u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, kao i poštanski centar u Kraljevu. Na svim mestima je bio prisutan veliki broj zaposlenih, ne samo iz pomenutih organizacionih celina, nego i iz okolnih radnih jedinica.

Tokom ovih susreta zaposleni su iz prve ruke čuli kakvi su rezultati Pošte Srbije, ali i šta se planira za 2015. godinu. Milan Krkobabić je predstavio projekte koji predstoje, sa akcentom na uvođenju nove organizacije i sistematizacije, čiji je cilj, kako je naglasio, da se podigne efikasnost sistema, da se tehnologija i usluge stave u prvi plan, da se izvede odgovornost od početka do kraja, i što je najvažnije, da niko ne ostane bez posla.

Novom organizacijom će se optimizovati administracija, kazao je Milan Krkobabić, te će broj direktora biti smanjen sa stotinu na tridesetak, broj službi sa 360 na 200, nestaće određen broj direkcija, sektora, odeljenja. Prema njegovim rečima, uskoro će se za rukovodeća mesta raspisati interni konkursi i svi imaju šansu da konkurišu, a u komisiji za izbor najboljih biće zastupljeni i reprezentativni sindikati. Reprezentativni sindikati će biti aktivno uključeni i u rad komisija za druga važna pitanja, kao što su novo normiranje, mogućnost uvođenja modela varijabilnih zarada i slično.

Zaposleni su tokom ovih susreta imali prilike da u neposrednom razgovoru sa direktorom iznesu niz zapažanja, predloga i problema za koje će se zajednički tražiti rešenja. Zato Sindikat PTT „Nezavisnost” podržava ovakav vid aktivnosti i pri stavu je da sa njima treba nastaviti, radi još bolje saradnje i uspešnijih rezultata u poslovanju.