25.11.2021

O Planu poslovanja sa sindikatima

I mada do sada nije bilo uobičajno da Poslovodstvo razgovara sa sindikatima o planu poslovanja pre nego što ga usvoji Nadzorni Odbor, ovog puta je v.d.direktor Zoran Đorđević to učinio.

U četvrtak 25.11.2021. godine održan je sastanak na kom su prisustvovali v.d.direktor Pošte Srbije, Izvršni direktori i predstavnici sindikata. Sastanku je prisustvovao i predsednik NO Boriša Šarenac. Tema sastanka-Plan poslovanja za 2022. godinu.

Zoran Đorđević je istakao da je ovaj Plan poslovanja „prvi koji radi novo Poslovodstvo, da su želje bile velike, da je plan ambiciozan, sa ulaganjiima u razvoj Pošte Srbije. Poslovodstvo se trudilo da projekti budu funkcionalni i efikasni, da se Preduzeće pokrene sa mrtve tačke, da se radi više i očekuje više, da zarade rastu iz godine u godinu a ne da se kupuje ljubav zaposlenih jednokratnim isplatama“. Takođe je rekao „da je sistem zastareo, da imamo veliku konkurenciju, nedovoljan broj izvršilaca, da su zarade male i da je potrebno izvršiti modernizaciju rada kako bi se zaposlenima olakšao rad“.

Planom poslovanja predviđeno je povećanje zarada, osiguranje zaposlenih u toku 24 sata, sredstva za sistematske preglede, radničko-sportske igre kao i sredstva za stimulativni odlazak zaposlenih iz Preduzeća.

Kako bi se ispunilo previđeno potrebno je da Vlada Republike Srbije da saglasnost na ovakav Plan poslovanja.

Izvršni direktor Saša Trandafilović nas je obavestio da će se isplata pozajmice zaposlenima obaviti kao i prethodnih godina u decembru i da će se isplata novca za novogodišnje paketiće deci naših radnika izvršiti 27.12.2021.godine u iznosu od 6.500,00 dinara po detetu.

Direktor kao i njegovi saradnici su u više navrata tokom razgovora istakli da im je potrebna apsolutna podrška sindikata i zaposlenih kako bi se sve gore navedeno realizovalo.

SINDIKAT „NEZAVISNOST“ POŠTE SRBIJE