29.05.2013

OBAVEŠTENJE

Na sastanku sa Generalnim direktorom i njegovim saradnicima koji je održan dana 23.05.2013. godine, a u vezi sa zaradom iz dobiti, obaveštavamo sve članove sindikata “Nezavisnost” kao i ostale zaposlene, da je dobijena saglasnost i Ministarstva finansija koja je do sada bila sporna. Time su stvoreni svi uslovi za isplatu prvog dela zarade iz dobiti u visini oko 50% plate svakog zaposlenog, shodno učešću zaposlenih u ostvarenoj dobiti.

Što se tiče isplate drugog dela, sredstva ostaju neraspoređena do donošenja konačne odluke Upravnog odbora o raspodeli tih sredstava.

Obaveštavamo sve članove sindikata “Nezavisnost” kao i ostale zaposlene, da sindikat “Nezavisnost” NEĆE ODUSTATI od zahteva da se neraspoređeni deo isplati kao drugi deo zarade iz dobiti.

U vezi sa tim, o daljim aktivnostima sindikata bićete blagovremeno obavešteni.

Preuzmite