Spisak članova glavnog odbora
 • Snežana Marković- predsednik
 • Aleksandar Titović-potpredsednik
 • Tahir Ademović
 • Branislav Bojić
 • Zlatana Stanković
 • Nebojša Mladenović
 • Dragoljub Luković
 • Saša Kačarević
 • Dragana Šegović
 • Ana Petrović
 • Slavica Smiljković
 • Mira Marojević v.d.
 • Nenad Bjažić
 • Nebojša Kotlaja v.d.
 • Darko Novičić
 • Snežana Krajinović/li>
 • Vladan Savić
 • Nebojša Karabatić
 • Robert Petrović
 • Violeta Milovanović
 • Oliver Glišić
 • Radomir Vasiljević
 • Zoran Vučeljić
 • Dejan Nikolić
 • Miloš Pešić
 • Saša Mišić
 • Zoran Stevanović
 • Rade Matić
 • Dragan Mirić
 • Petar Stojković
 • Ivana Manić
 • Mladen Trajković

Snezana Marković - predsednik sindikata

Rođena 24.09.1959. godine u Boru. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Boru. U pošti zaposlena og 1985. godine. Kao pravnik u struci, raspoređena na mesto šefa službe za poštanski saobraćaj. Za predsednika sindikata "Nezavisnost" izabrana je 13.06.2001. godine, ujedno je i potpredsednik GSSiTel "Nezavisnost". Udata je i ima dvoje dece.

  Kontakt informacije:
 • 011 33 41 778
 • sneza_mark@ptt.rs

Aleksandar Titović - potpredsednik sindikata

Rođen je 1970. godine u Zemunu. Po struci je diplomirani menadžer. Od 1992. do 1993. zaposlen u Vojsci Jugoslavije. Od 1993. zaposlen u JP ,,Pošta Srbije’’. Od 2001. je potpredsednik Sindikata JP PTT Saobraćaja ,,Nezavisnost’’ a od 2002. i predsednik Granskog sindikata saobraćaja i telekomunikacija ,,Nezavisnost’’. Pored dužnosti koje obavlja u sindikatu delatnosti i granskom sindikatu aktivan je i u Ujedinjenim granskim sindikatima ,,Nezavisnost’’ kao član Glavnog i Izvršnog odbora. Od 2010. do 2016. obavljao je funkciju potpredsednika UGS ,,Nezavisnost’’ zaduženog za javni sektor. Kao predstavnik UGS ,,Nezavisnost’’ zastupao je interese zaposlenih u više republičkih institucija. Od 2005. do 2009. kao zamenik člana učestvovao u radu Upravnog odbora Fonda solidarnosti pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Od 2010. do 2016. bio je član Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Od 2017. je član Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje. Pored ličnog iskustva, znanje iz oblasti sindikalnog delovanja sticao je i na seminarima i obukama u zemljama Zapadne Evrope. Tokom višedecenijske sindikalne karijere istakao se, kako u kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu, tako i u organizaciji i predvođenju više štrajkova i protesta. Predstavnik je GS SITEL ,,Nezavisnost’’ na konferencijama u organizaciji međunarodne sindikalne centrale UNI Global Union. Počasni je član Nezavisnog sindikata policije.

Regionalni poverenici

Regija 1


Regija 2

 • Robert Petrović

Regija 3

 • Dragoljub Luković

Regija 4

 • Zoran Vučeljić
Glavni poverenici

Regija 1

 • Direkcija Preduzeća
 • Slavica Smiljković
 • 064/632-79-55
 • RJ "Beograd Centar"
 • Mira Marojević v.d.
 • 064/66-52-258
 • RJ "Beogradski venac"
 • Snežana Marković (do izbora)
 • 064/61-13-281
 • RJ "Zemun"
 • Miodrag Zečević
 • 064/66-56-232
 • RJ "Hibridna pošta"
 • Nenad Bjažić
 • 069/28-81-620
 • RJ "RPLC"
 • Snežana Marković (do izbora)
 • 064/61-13-281
 • RJ "Pančevo"
 • Darko Novičić
 • 064/66-58-763
 • RJ "Šabac"
 • Snežana Krajnović
 • 064/66-62-794
 • RJ "Valjevo"
 • Savić Vladan
 • 064/66-62-013

Regija 2

 • RJ "Novi Sad"
 • Branislav Bojić
 • 064/66-55-638
 • RJ "Sombor"
 • Nebojša Karabatić
 • 064/66-60-124
 • RJ "Sremska Mitrovica"
 • mr. Robert Petrović
 • 064/611-3579
 • RJ "Subotica"
 • Rade Dragojević
 • 064/611-3785

Regija 3

 • RJ "Kragujevac"
 • Luković Dragoljub
 • 064/66-57-067
 • RJ "Kraljevo"
 • Vasiljević Radomir
 • 064/66-57-486
 • RJ "Kruševac"
 • Oliver Glišić
 • 064/66-58-091
 • RJ "Smederevo"
 • Violeta Milovanović
 • 064/66-59-985
 • RJ "Požarevac"
 • Titović Aleksandar
 • 064/66-63-656
 • RJ "Čačak"
 • Miloš Janković
 • 064/66-63-281

Regija 4

 • RJ "Bor"
 • Šegović Dragana
 • 064/66-56-531
 • RJ "Vranje"
 • Zoran Stevanović
 • 064/66-62-200
 • RJ "Zajecar"
 • Zoran Vuceljić
 • 064-61-08-472
 • RJ "Leskovac"
 • Zoran Vučeljić v.d.
 • 064-61-08-472
 • RJ "Niš"
 • Mišić Saša
 • 064/66-54-167
 • RJ "Pirot"
 • Pešić Miloš
 • 064/66-62-484
 • RJ "Prokuplje"
 • Trajković Mladen
 • 064/66-59-754
 • RJ "Priština"
 • Dragan Mirić
 • 064/66-59-482