Arhiva vesti

27.10.2020.

Sudski radni sporovi: Maratonsko isterivanje pravde

Srpski sudovi se suočavaju sa desetinama hiljada radnih sporova, najčešće zbog nezakonitog otkaza, neisplaćene zarade ili drugih potraživanja radnika, kao i zbog zlostavljanja na poslu. Radni spor neretko traje i po desetak godina, sudska odluka je pretežno u korist radnika, ali posle maratonskog parničenja nastupa problem izvršenja presude

Radni sporovi pred domaćim sudovima prosečno traju pet godina, a posle maratonskog parničenja u više od 90 odsto predmeta sudske presude, ipak, budu na strani zaposlenih. Međutim, prema evidenciji republičkog Inspektorata za rad, za prethodne tri godine zastarelo je čak 42 odsto predmeta koje je Inspektorat uputio sudovima i tužilaštvu na dalje postupanje....

Opširnije

13.08.2020.

MINIMALNA CENA RADA

Socijalni partneri trebalo bi u sredu, 19-og avgusta da otpočnu pregovore o visini minimalca za nerednu godinu.

Prof. dr. Zoran Stoiljković, predsednik UGS Nezavisnost, koji je ujedno i predsedavajući SES-, rekao je da je odgovornost sindikata i poslodavca veća imajući u vidu celokupnu situaciju, da su ekonomske okolnosti veoma složene zbog krize izazvane pandemijom korona virusom.

Zakonski rok za donošenje odluke o visini minimalca u 2021.god,je 15 septembar.

Sindikati su stava da treba ujednačiti minimalnu cenu rada sa minimalnom potrošačkom korpom, koja iznosi 37.500 hiljada dinara. Samo 15% poslodavaca je spremno da prihvati povećanje.

Poslodavci traže, proporcionalno umanjenje poreza i doprinosa, povećanje neoporezivog dela zarade i smanjenje nameta.

Ukoliko se socijalni partneri ne dogovore u predviđenom roku konačnu odluku donosi Vlada RS.

Procenjuje se da 350.000 radnika u Srbiji prima minimalnu zaradu....

Opširnije

13.08.2020.

Dopis predsednici Vlade RS u vezi eko takse

Poštovana predsednice Vlade, Obraćam Vam se u vezi Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koja nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Službeni glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019).

Imajući u vidu pretežnu delatnost kojom se sindikati bave, unapređenje radno-pravnog, ekonomskog i socijalnog položaja članova sindikata i svih zaposlenih, ne možemo da shvatimo opravdanost i svrhu donošenja Uredbe kojom je delatnost sindikata svrstana u Odeljak III – Delatnosti koje imaju mali uticaj na životnu sredinu. Kako delatnost zaštite i unapređenja radno-pravnog položaja zaposlenih može negativno uticati na životnu sredinu?...

Opširnije

13.07.2020.

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU

Obezbeđenje rada u smenama s manje ljudi, stroga higijena, zaposleni obavezno da prijavljuju simptome, samo su neka od propisanih pravila koje ćemo ubuduće morati da se pridržavamo. Ovaj pravilnik donelo je Ministarstvo rada, a na snagu stupa 11.jula 2020.god.

Poslodavci su dužni da najkasnije do 10. avgusta usvoje plan u skladu sa propisanim odredbama a evo šta je poslodavac prvenstveno dužan da obezbedi:...

Opširnije

11.06.2020.

Na putu ka poverenju

Istraživanje IPSOSA , sprovedeno između 15 i 25 maja ove godine, na standardnom uzorku od 1000 ispitanika pokazuje značajan rast poverenja građana u UGS Nezavisnost....

Opširnije

07.06.2020.

180 godina rada Pošte SrbijeU nedelju, 7 juna 2020. godine, navršilo se 180 godina kako postoji i radi Pošta Srbije....

Opširnije

05.06.2020.

Zahvalnost svim radnicima Pošte.

U petak, 05. juna 2020. godine, u zgradi Vlade Republike Srbije, održan je sastanak Radne grupe za Poštu Srbije, sa predstavnicima Poslovodstva i Vlade Republike Srbije....

Opširnije

08.04.2020.

OBAVEŠTENJE

06.04.2020.

PREDSEDNIКU REPUBLIКE SRBIJE

PREDSEDNICI VLADE REPUBLIКE SRBIJE

RESORNOM MINISTARSTVU

U ova teška vremena, prouzrokovana pandemijom virusa korona na svetskom nivou i kod nas u Srbiji, Sindikat PTT NEZAVISNOST može da izrekne samo pohvale na dosadašnji rad i preduzete mere od strane predsednika Republike, predsednice Vlade RS i stručnjaka u kriznim štabovima....

Opširnije

24.03.2020.

Detaljno obavestenje o pravima i obavezama radnika i poslodavaca u vanrednom stanju
Poštovane kolege,

U prilogu vam dostavljamo Saopštenje MINRZS – Detaljno objašnjenje prava i obaveza radnika i poslodavaca u toku vanrednog stanja sa pratećom tabelom. Dokumenta su objavljena i na našem sajtu i društvenim mrežama.

Sindikalni pozdrav i čuvajte se!

Preuzmite dokument Organizacija rada od kuce

Preuzmite dokument Tabela Pravo na zaradu, odnosno naknadu zarade...

Opširnije

20.03.2020.

ONI SU NAŠI HEROJI

Bilo je vrlo teško svih ovih dana organizovati rad u poštama Srbije a pritom ispoštovati mere i uputstva Vlade Republike Srbije u vanrednom stanju.

Pošta Srbije je veliki sistem, sa preko 1500 pošta širom Srbije i sa 15.000 zaposlenih radnika od kojih svako ima svoje mišljenje o organizaciji posla u novonastalim uslovima. Ne moramo pritom da podsećamo da je Pošta Srbije od strateškog značaja za našu zemlju i sve nas.

Uzimajući u obzir napred navedeno, želimo da kažemo BRAVO za sve koleginice i kolege koji rade na organizaciji rada celokupnog našeg sistema u vanrednoj situaciji, koji su se organizovali kako bi roditelji sa malom decom mogli da ostanu kod kuce i brinu o njima kao i da bolesne kolege, hronični bolesnici, visoko rizične kategorije zaposlenih ostanu u svojim domovima. Veliko BRAVO za sve naše kolege poštare, šalterske radnike, vozače, dostavljače, kurire i radnike u Poštanskim centrima, koji su nastavili sa radom u ovom teškom vremenu, pružajući usluge gradjanima u celoj zemlji.

Oni su naši HEROJI. ...

Opširnije

19.03.2020.

Vlada Srbije donela Uredbu: Odstupa se od Ustavom zajamčenih prava

Preuzeto sa sajta B92

Vlada Srbije donela je Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja kojima se odstupa od Ustavom zajamčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja....

Opširnije

19.03.2020.

Obraćanje članstvu

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Drage koleginice i kolege, dragi prijatelji, Želim da vas uverim da Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ čine sve što mogu kako bi zaštitili svoje članstvo i sve radnike u periodu vanrednog stanja usled širenja pandemije Korona virusa. Jasno nam je da postoji mnogo nedoumica u vezi sprovođenja odredaba definisanih uredbama Vlade Srbije. Uputićemo zvaničnim organima, a pre svega Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sva pitanja koja smo dobili od vas, a ima ih mnogo....

Opširnije

11.03.2020.

OBAVEŠTENJE

27.02.2020.

DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2019. GODINU

Na sednici NO Javnog Preduzeća „Pošta Srbije“ koja je održana 27.02.2020.godine, usvojen je Izveštaj o poslovanju JP „Pošta Srbije“ za 2019 godinu i Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu.

Poslovnu 2019. godinu smo, pored svih poteškoća koje smo imali, završili sa neto dobitkom od 1.932.322.000 dinara odnosno 16,4 miliona evra.

Odluka o raspodeli dobiti doneta je po ustaljenom principu, 50% Osnivaču i 50 % Pošti Srbije, odnosno zaposlenima....

Opširnije

10.02.2020.

ISPLATA ZARADE U PETAK, 14.02.2020. GODINE!

Obaveštavamo vas da je predsednica Sindikata PTT NEZAVISNOST danas, 10.02.2020. godine bila na sastanku kod direktorke Preduzeća a povodom isplate zarada.

Zbog predstojećih praznika, predsednica Sindikata NEZAVISNOST je zamolila direktorku da isplata zarade, umesto u utorak, 18.02.2020. godine, bude pre praznika.

Direktorka je imala razumevanja za ovaj zahtev, tako da će isplata, uvećane, januarske zarade biti 14.02.2020. godine....

Opširnije

09.02.2020.

Rad na stvaranju novog modela Zakona o radu

Budući da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo više puta da će tokom 2020. godine biti obrazovana radna grupa koja će imati zadatak da pripremi novi Zakon o radu, ili temeljne izmene i dopune postojećeg, Centar za dostojanstven rad kao organizacija koja se bavi kreiranjem analiza i stvaranjem alata za dalje korišćenje u socijalnom dijalogu, prepoznao je šansu da se deluje proaktivno i da se znanje i iskustvo koje poseduju stručnjaci okupljeni oko Centra iskoristi za stvaranje alternativnog teksta Zakona o radu, koji će poslužiti kao koristno oruđe sindikatima u budućem učešću u pomenutoj radnoj grupi....

Opširnije

03.02.2020.

DOBIJEN RADNI SPOR POSLE OSAM GODINA

Sigurno se posle osam godina niko ne seća našeg kolege Vojinović Toplice iz Rabrova, RJ Požarevac, koji je posle 16 ročišta, dve prvostepene presude i žalbi Poslodavca, dobio presudu Apelacionog suda kojim se poništava rešenje otkaza ugovora o radu i obavezuje se Pošta Srbije da vrati Toplicu na rad u roku od 8 dana. Za tih osam teških i dugih godina za Toplicu, zaboravile su ga mnoge kolege, prijatelji, ali ne i Sindikat Nezavisnost čiji je bio član, pružajući mu pravnu i moralnu pomoć, sigurni da će se spor okončati u njegovu korist.

Kada se dobije jedan takav spor, ne možemo kao sindikat da se ne setimo arogancije tadašnje direktorke Dragice Đurić i mnogih drugih, koji su se koristili različitim sredstvima i izmišljali kojekakve „dokaze“. Ne možemo da se ne setimo svedoka koji su menjali svoje iskaze.

Ali Pravda jeste spora, ali dostižna. I zato ne možemo a da ne osetimo radost i sreću zbog njega u ovim trenucima.

Sindikat „Nezavisnost“ je još jednom pokazao da je spreman da se bori za svakog svog člana i da pruži svaku vrstu zaštite kada su prava zaposlenih ugrožena....

Opširnije

31.01.2020.

ODRŽANA X SEDNICA RADNE GRUPE ZA POŠTU SRBIJE

U četvrtak 30.01.2020. godine, u zgradi Vlade RS, održan je sastanak Radne grupe za Poštu Srbije, na kome nisu prisustvovali predstavnici Sindikata Nezavisnost zbog zakazanih konsultacija sa našom centralom UGS „Nezavisnost“ a koji se tiču priprema za sednicu Socijalno – ekonomskog Saveta Vlade RS, na kojoj će jedna od tema dnevnog reda biti socijalni dijalog i rad radne grupe Pošte Srbija. ...

Opširnije

10.01.2020.

POTPISAN ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA

Sindikat JP PTT saobraćaja Srbija „Nezavisnost“ je danas, 10.1.2020. godine, kao jedan od dva reprezentativna sindikata, potpisao Aneks Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd.

Ovim Aneksom, zaposlenima u tehnologiji i sa najnižim primanjima, uvećan je koeficijent posla za 3%.

Takođe, svim zaposlenima je uvećan regres, tako da on sada iznosi 1.000,00 dinara u neto iznosu.

Aneks II Kolektivnog ugovora važi od 1.1.2020. godine....

Opširnije

31.12.2019.

Čestitka

Svim zaposlenima srećni Novogodišnji i Božićni praznici....

Opširnije

13.12.2019.

OBAVEŠTENJE

09.12.2019.

OBAVEŠTENJE

06.12.2019.

OBAVEŠTENJE

01.12.2019.

Posle mnogo godina!Na sednici NO Pošte Srbije, koja je održana 29.11.2019. godine, jednoglasno je usvojen Plan poslovanja Preduzeća za 2020. godinu, kojim je između ostalog, predviđeno povećanje zarada zaposlenima za 10%....

Opširnije

05.11.2019.

JAVNI PROTEST

Sindikat GS JSKD „Nezavisnost“ održaće 7.novembra 2019 godine u 11 i 55 časova, ispred zgrade Vlade RS javni protest pod sloganom „VRATIMO DOSTOJANSTVO KOMUNALNOM RADNIKU „.

Zaposleni u komunalnom sektoru ne žele više da plaćaju cenu očuvanja socijalnog mira u Srbiji i da na svojim leđima nose teret preduge tranzicije.

Traže povećanje zarada koje će donekle ublažiti težak položaj komunalaca u Srbiji i žele da dostojanstveno žive od svog rada.

Kako su ovo teme koje se odnose i na zaposlene u Pošti Srbije, pozivamo članove sindikata , da se u što većem broju okupe ispred zgrade Vlade RS, kako bi zajednički i ujedinjeni ostvarili svoja prava. ...

Opširnije

17.10.2019.

NIŠTA O NAMA BEZ NAS

Prema informacijama do kojih je došao Sindikat Nezavisnost, a koje se odnose na primenu novog Pravilnika o statistici i normama i Uputstvo za organizaciju dostavnog područja, kojim se po svemu sudeći planira smanjenje broja dostavnih rejona, smatramo da je ova optimizacija neprihvatljiva.

Svakodnevno se suočavamo sa nedostatkom broja izvršilaca na navedenim radnim mestima. Poštari i dostavljači poštanskih pošiljaka su kategorije zaposlenih koje su pretrpane poslom. Oni često nose pošiljke u više od jednog reona a u mnogim sredinama, zbog niskih zarada, nemoguće je angažovanje novih izvršilaca, što utiče na kvalitet usluga i zadovoljstvo korisnika.

Sindikat Nezavisnost, napominje, da smo u više navrata utvrđivali optimalan broj zaposlenih u svim organizacionim delovima Preduzeća, ali kada je trebalo da dođe do primene pomenutog broja, nije bilo volje i hrabrosti da se to sprovede. ...

Opširnije

07.10.2019.

DAN DOSTOJANSTVENOG RADA7.oktobar je Međunarodni dan dostojanstvenog rada.

Dostojanstven rad je rad dostojan slobodnog čoveka. Najednostavnije rečeno, to je rad koji je ugovoren, dakle predvidljiv i koji se odvija pod unapred poznatim i prihvatljivim uslovima. Rad koji je osiguran i bezbedan u pogledu fizičkog zdravlja i rizika ali i na kome nas ne mobinguju i ne "gužvaju nam karakter". U gužvanje karaktera spada i šikaniranje, premeštanja i pretnje otkazima predstavnicima sindikata čija misija je da budu garanti i branitelji dostojanstvenog rada.

Naravno , dostojanstven rad je i samo onaj rad koji je na vreme plaćen i od koga se da pristojno živi. U istraživanjima kvaliteta života, odnosno društvenih pretpostavki sreće posao od koga može da se pristojno živi i koji ispunjava zadovoljstvom je prva pretpostavka za sreću.

Srbija je zemlja raširenog siromaštva i nejednakosti. Dostojanstvo i sreća teško idu sa siromaštvom.Siromaštvo po pravilu ne donosi ništa dobro....

Opširnije

16.09.2019.

СИНИША МАЛИ НА СЕДНИЦИ РАДНЕ ГРУПЕ ???

Представници синдиката ''Независност',' чланови Радне групе, за планирану седницу Радне групе, чије је одржавање предвиђено за септембар 2019.године, предложило је да тачка дневног реда буде најављено повећање зарада у Јавном сектору и инсистирали су да се за ту седницу обезбеди присуство министра финансија Синише Малог.

Присуство првог човека Владе РС, задуженог за финансије, веома је битно за наставак рада Радне групе коју је и формирала Влада РС. Неопходно је да лично од министра чујемо шта се планира са јавним предузећима, колико је повећање планирано, да ли одлука Владе да новембарска примања буду увећана за одређени проценат оном делу јавног сектора који се финансира из буџета значи да престаје да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018). И где је ту наше Предузеће?

Без јасних параметара потпуно је илузорно да се договарамо.

Синдикат ''Независност'' је увек спреман на сарадњу, те је из тог разлога захтевао да се датум одржавања седнице усклади са министровим распоредом како би и он могао да јој присуствује.

Синдикат ''Независност''...

Opširnije

10.09.2019.

Mali: Povećanje minimalca najmanje 10 odsto

Izvor: https://www.danas.rs/ekonomija/mali-povecanje-minimalca-najmanje-10-odsto.

Povećanje minimalne cena rada biće najmanje dvocifreno, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali tokom razgovora predstavnika države sa sindikatima i poslodavcima na ovu i druge teme koje se tiču socijalnih partnera.

To znači da će biti najmanje 10 odsto ili više, a koliko tačno znaće se u utorak, najavio je još Mali, kada će se na SES-u ponovo razgovarati o minimalcu. „Neće biti onako kako su poslodavci tražili, više će biti onako kako su hteli sindikati“, rekao je Mali....

Opširnije

10.09.2019.

Nema dogovora u SES-u

Vlada Srbije,sindikati I poslodavci nisu uspeli da se dogovore o visini ,,,minimalca,, za narednu godinu.

Ministar finansija Sinisa Mali,rekao je na konferenciji za novinare da ce minimalac sa 27.022 dinara,koliko je bilo dosada,skociti na 30.022 dinara I da je to najvece povecanje zarade ikada u Srbiji.

Ugs Nezavisnost je predlozio da minimalna cena rada za 2020 godinu bude veca 20% I to argumentovano obrazlozio....

Opširnije

15.07.2019.

OBAVEŠTENJE

02.07.2019.

OBAVESTENJE

18.06.2019.

OBAVESTENJE

24.04.2019.

Flajer 1.maj

24.04.2019.

Ulaznica za bezbedan i zdrav rad

24.04.2019.

Prvomajsko obraćanje Luke Vinzentinija, Generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata

Poštovane kolege, poštovani radnici i sindikalci,

Prvog maja slavimo Praznik rada, a to znači da slavimo svoju solidarnost kao sindikalci u svoj svojoj različitosti, ko god da smo. Ali ovaj maj je značajan i zbog još jednog razloga. Od 23. do 26. maja glasači širom Evrope izlaze na birališta da izaberu svoje predstavnike u Evropskom parlamentu za sledećih pet godina. Ishod je od ključnog značaja za svačiju budućnost i dobrobit.

Poznato vam je, ne samo iz medijskih izveštaja nego i iz ličnog iskustva na radu i iz vaše okoline, da poslednjih godina Evropska unija ne ispunjava svoje obećanje o boljem životu građana....

Opširnije

18.04.2019.

Potpisivanje Aneksa 1 Kolektivnog ugovora

U petak 19.04.2019.godine, u sali Nadzornog odbora u 10 h, potpisaće se Aneks 1 Kolektivnog ugovora Pošte Srbije, nakon dobijene saglasnosti Vlade Republike Srbije.

Aneks 1 Kolektivnog ugovora će potpisati Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Mira Petrović v. d. direktora JP "Pošta Srbije", Snežana Marković, predsednik sindikata "Nezavisnost" Pošte Srbije i Slavko Topalov, potpredsednik sindikata PTT Srbija. ...

Opširnije

17.04.2019.

OBAVEŠTENJE

15.04.2019.

OBAVEŠTENJE

10.04.2019.

OBAVEŠTENJE

04.04.2019.

OBAVEŠTENJE

Na zahtev Generalnog sekretarijata Vlade RS , Sindikat PTT Nezavisnost, dostavio je imena svojih predstavnika za radnu grupu koju je formirala Vlada RS za JP „Pošta Srbija“. Zadatak radne grupe je da izvrši analizu postojećeg stanja zarada svih zaposlenih sa posebnim osvrtom na odnos zarada, da predloži mere radi ekonomičnijeg i efikasnijeg utvrđivanja zarada, kao i da u skladu sa propisima koji se odnose na rad i kolektivno ugovaranje, izradi tekst nacrta kolektivnog ugovora, odnosno izmena i dopuna važećeg kolektivnog ugovora u skladu sa predloženim merama.

Sindikat PTT „Nezavisnost“ predstavljaće i zastupaće Snežana Marković, predsednik, Aleksandar Titović, potpredsednik i Tahir Ademović, sekretar....

Opširnije

28.03.2019.

VAZNO SAOPSTENJE

27.03.2019.

OBAVESTENJE

26.03.2019.

NA POTEZU VLADA RS

Na sednici NO Pošte Srbija koja je održana u ponedeljak 25.03.2019.godine, doneta je odluka o raspodeli drugog dela zarade iz dobiti za 2017.godinu. Da bi se dobit isplatila potrebna je saglasnost Vlade RS....

Opširnije

19.03.2019.

Potpisan Program dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju

Danas (7. mart 2019. godine) je u Beogradu potpisan „Program dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju 2019. do 2022. godine.“ Ovaj dokument predviđa zajedničke akcije vlade, socijalnih partnera i Međunarodne organizacije rada (MOR) na ostvarivanju najviših radnih standarda i standarda socijalne zaštite....

Opširnije

12.03.2019.

Kvalitetan sastanak u funkciji poštanske mreže

Na inicijativu Sindikata Nezavisnost Pošte Srbija, održan je sastanak dana 06.03.2019. godine, sa direktorom Funkcije poštanske mreže Srđanom Jovanovićem i njegovim saradnicima, zam.dir.funk.poš.mreže LJubomirom Ostojićem, zam.dir.funk.poš.mreže Slađanom Stanimirović, ruk. sektora za org. i uručenje Stanojem Brankovićem sa jedne strane i predstavnicima Sindikata Nezavisnost Mišić Sašom i Radojlović Bogdanom iz Niša i Pešić Milošem iz Pirota sa druge strane.

Sastanku su pored pomenutih učesnika prisustvovali i predsednik Sindikata Nezavisnost Snežana Marković i sekretar Tahir Ademović. ...

Opširnije

06.03.2019.

U susretu međunarodnom danu žena

U društvu nagomilanih nejednakosti koje je, istovremeno, preplavljeno osećanjem nesigurnosti, neizvesnosti i straha, bezmalo da je licemerno obeležavati „međunarodni dan“ posvećen ma kojoj od vrednosti koje ubrzano gubimo. Možemo li unaprediti socijalnu pravdu 20. februara ma koje godine? Možemo li dostići punu rodnu ravnopravnost bilo kojeg 8. marta? Obeležavanje ovih važnih datuma u srpskoj stvarnosti izgleda kao loš izgovor da ostala 364 dana u godini ne učinimo ništa....

Opširnije

20.02.2019.

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU NA DORADI

Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju u Srbiji je, posle završetka javne rasprave, vraćen na doradu u Ministarstvo za rad jer sindikati nisu zadovoljni brojem radnika koji privatni i javni sektor može da zaposli preko agencije u odnosu na ukupan broj zaposlenih. ...

Opširnije

19.02.2019.

AKTIVNOSTI PROGRAMSKOG ODBORA ZA RADNO I SOCIJALNO ZAKONODAVSTVO, KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I SOCIJALNI DIJALOG ZA 2019.GODINU

Budući da je ubrzavanje procesa harmonizacije sa propisima Evropske Unije, jedan od osnovnih uslova za ulazak u EU, Sindikat će i dalje insistirati na ratifikaciji, ugrađivanju u nacionalno zakonodavstvo i doslednoj primeni konvencija, preporuka i direktiva MOR-a.

Proces redukcije prava zaposlenih, direktna je posledica neprihvatanja mnogih primedbi, predloga i sugestija sindikata o neophodnosti simultanog povezivanja i ostvarivanja ekonomske i socijalne efikasnosti tranzicionih procesa. Oblast radno - pravne zaštite zaposlenih nije zaokružena, jer nisu doneta sva značajna zakonska rešenja iz ove oblasti, npr: Zakon o štrajku, kao ni prateći zakoni neophodni za potpunu implementaciju Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu – npr. Zakon o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti radi obezbeđivanja naknade štete. ...

Opširnije

18.02.2019.

PRAVDA SE NE DOBIJA NA POKLON, ONA SE OSVAJA

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana socijalne pravde, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, u saradnji sa redakcijom nedeljnika NIN organizuju tribinu na temu: „Svetski dan socijalne pravde: “SOCIJALNA PRAVDA U SUSRET 8. MARTU”.

Tribina će biti održana 20. februara 2018. godine, sa početkom u 12 časova, u Velikoj Sali na I spratu Medija centra (Terazije 3), u Beogradu.

Uvodničari na tribini: -Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN -Vesna Mališić, zamenica glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN -Biljana Mladenović, zamenica menadžerke Tima za socijalne uključivanje i smanjenje siromaštva -Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju -Vesna Vojvodić, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije “Nezavisnost” -Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost” (moderator)...

Opširnije

11.02.2019.

OBAVEŠTENJE

11.02.2019.

Saopštenje za javnost

UGS NEZAVISNOST

o građanskim protestima i raspisivanju vanrednih izbora

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ podržavaju mirne građanske proteste i zahteve usmerene ka demokratizaciji društva i stvaranju pretpostavki za ravnopravan i argumentovan politički i širi socijalni dijalog.

Istovremeno, protivimo se raspisivanju još jednih u nizu vanrednih izbora, posebno imajući u vidu da redovni parlamentarni izbori slede već naredne, 2020.godine....

Opširnije

30.01.2019.

SPECIJALNI USLOVI ZA GOTOVINSKE KREDITE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Preuzmite dokument

Izvršni odbor Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je doneo odluku da u periodu od 01. januara do 15. marta 2019. godine zaposlenima u JP „Pošta Srbije“ odobri specijalne „VIP“ uslove za gotovinske kredite. „Vip“ klijentima Banka odobrava povoljnije kamate na gotovinske kredite, bez naknade za obradu istih....

Opširnije

27.01.2019.

PONOVO PROČITATI – Manifest Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“

/Sindikati nastaju i opstaju sa demokratijom i širenjem participacije i ljudskih prava/

Sloboda, jednakost i bratstvo čine „sveto trojstvo“ svakog demokratskog i pravičnog poretka.

Svako ko ih zagovara i brani, naš je saveznik. Svako ko ih degradira i ruši, naš je protivnik.

Sindikati su nastali u borbi za radna prava, ali i za pravo glasa i druga ključna građanska i politička prava. Mi duboko verujemo da ekonomska, socijalna i politička prava jedna druge podupiru i garantuju i da njihovo ugrožavanje dovodi u pitanje temelje demokratije....

Opširnije

11.01.2019.

Primedbe na tekst Pravilnika o statistici i normama

10.01.2019.

Sindikalna akademija UGS NEZAVISNOST

Polaznici prve generacije Sindikalne akademije, učešćem na dvodnevnom Uvodnom seminaru u Beogradu, 21. i 22. decembra 2018. godine, započeli su sa šestomesečnom sindikalnom edukacijom. Seminaru pod nazivom „Koncept i vrednosti, kriza i izazovi“ prisustvovalo je 14 polaznika iz granskih sindikata okupljenih u porodici UGS NEZAVISNOST, kao i sa Fakulteta političkih nauka.

Sindikalnu akademiju je Centar za obrazovanje, istraživanje i privatizaciju UGS NEZAVISNOST pokrenuo kao odgovor na izraženu potrebu stvaranja celovitog obrazovnog sistema koji ima za cilj kadrovsko unapređenje, rodno balansiranje i podmlađivanje naše sindikalne organizacije, te kreiranje inovativnih strategija sindikalnog delovanja....

Opširnije

30.12.2018.

Srecna Nova godina i Bozicni praznici

Srecna Nova godina i Bozicni praznici svim koleginicama i kolegama u Posti Srbije....

Opširnije

25.12.2018.

OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da smo kao JP Pošta Srbije dobili saglasnost za isplatu zarade iz dobiti u visini od 50% iznosa ličnog primanja. Isplata će se izvršiti najkasnije do 31.12.2018. godine.

Sindikat JP PTT saobraćaja "Srbija"

"Nezavisnost“...

Opširnije

21.12.2018.

Obavestenje

Obavestavamo zaposlene da se Sindikat PTT "Nezavisnost" danas obratio predsednici Vlade Republike Srbije sa zahtevom da se sto hitnije donese odluka o raspodeli dobiti koju 15.000 zaposlenih u Posti opravdano ocekuje, kao i organizovanje sastanka kako bi se dogovorili o buducoj saradnji u cilju resavanja problema....

Opširnije

30.11.2018.

OBAVESTENJE

08.11.2018.

RADNICIMA NA LIZING UBUDUĆE ISTI USLOVI KAO STALNO ZAPOSLENIMA

Ministarstvo za rad objavilo je Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju koji predviđa da će svi radnici koji rade preko agencije, odnosno na lizing, ubuduće imati ugovor o radu i iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca, a firma može da iznajmi najviše 30 odsto radne snage od ukupnog broja radnika.

To znači da ukoliko ovaj nacrt zakona bude i konačan , radnici angažovani preko agencije za privremeno zapošljavanje imaće ugovor o radu na neodređeno vreme sa agencijom, ali ne i druge ugovore o radnom angažovanju.

Takođe, zakon predviđa da agencijski radnik ima iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca(koji obavlja istu ili sličnu vrstu poslova), odnosno ima isto trajanje radnog vremena, prekovremeni i noćni rad, isto pravo na odsustvo i „elemente za obračun i isplatu zarade i naknade troškova.“

Programski odbor za oblast radnog i socijalnog zakonodavstva UGS Nezavisnost, usvojio je stavove na tekst nacrta zakona o radu preko agencije za privremeno zapošljavanje i uputio Predlagaču Ministarstva nadležnom za poslove rada....

Opširnije

08.11.2018.

BRUTALNO PRETUČEN, A SAMO JE RADIO SVOJ POSAO

Sindikat Nezavisnost „Pošte Srbija oštro osuđuje napad na našeg kolegu poštara Marka Milosavljevića (25), koji je brutalno pretučen u ponedeljak u romskom naselju u Ljubiću kod Čačka, obavljajući redovno svoj posao poštara. Njega je palicama i metalnim šipkama tuklo tridesetak ljudi. Naš kolega je sa teškim povredama glave prebačen u čačansku bolnicu. Ovo nije prvi put da zaposleni u Pošti Srbije, poštari i šalterski radnici, doživljavaju verbalne i fizičke napade, to samo dokazuje pod kojim pritiskom rade i koliko je postao rizičan njihov posao. Sindikat Nezavisnost „Pošte Srbija“ se već duže vreme bori i zahteva da se poštarima dodeli status službenog lica.

Zahtevamo od nadležnih organa da najstrože kazne izvršioce ovog dela....

Opširnije

31.10.2018.

DA LI JE ISTINA ILI …?!?!

Sindikat PTT NEZAVISNOST obaveštava svoje članstvo da je najavljeno povećanje zarada sledeće godine i to u dvocifrenom iznosu. Po informacijama koje smo dobili od strane ministra finansija Siniše Malog prvi put se uz javni sektor pominju i javna preduzeća za koja se planira ukidanje smanjenja zarada i to 5% u 2019. a 5% u 2020. godini, ali i povećanje zarada u 2019. godini i to od 7-12%. Napokon smo dočekali da se Vlada seti i nas u javnim preduzećima.

Takođe obaveštavamo članstvo da je na poslednjoj sednici Nadzornog odbora Preduzeća raspravljano o isplati zarade iz dobiti. Od Vlade još nije dobijena saglasnost za isplatu zarade iz dobiti, ali se očekuje u narednim danima. ...

Opširnije

02.10.2018.

Obavestenje

01.10.2018.

Obavestenje

02.09.2018.

Održan pripremni sastanak za pregovore o minimalnoj ceni rada

Preuzeto sa sajta Nezavisnost.org

Pripremni sastanak za pregovore o minimalnoj ceni rada, po radnom času, u Republici Srbiji za 2019. godinu održan je juče, 27. avgusta u prostorijama UGS NEZAVISNOST, a u organizaciji Sekretarijata Socijalno-ekonomskog saveta. Učesnici sastanka bili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Unije poslodavaca Srbije, kolege iz Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST. Sastankom je predsedavao sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Svi učesnici sastanka saglasili su se da postoje uslovi da se minimalna cena rada po radnom času za 2019. godinu poveća, a na narednom sastanku zakazanom za 30. avgust razgovaraće se o konkretnim predlozima i mogućnostima da se postigne konsenzus. Sastanak je bio prilika da se provere podaci i pokazatelji na osnovu kojih će se kreirati konkretni predlozi, dok će konačnu odluku doneti Socijalno-ekonomski savet na sednici u prvoj polovini septembra. U slučaju da se na sednici ne postigne konsenzus i ne donese odluka, u skladu sa Zakonom o radu, odluku će doneti Vlada. Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST će na današnjoj sednici (28. avgust) zauzeti stav oko predloga minimalne cene rada....

Opširnije

02.07.2018.

ZAŠTO NARODNA INICIJATIVA ZA STAVLJANJE VAN SNAGE ZAKONA O UMANJENJU ZARADA

Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” usvojili su na 13. redovnoj sednici Izvršnog odbora Odluku o prikupljanju potpisa za stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Prikupljanje potpisa će se realizovati u skladu sa Zakonom o referendum i narodnoj inicijativi počevši od 3. jula 2018. godine i trajaće sedam dana. Aktivisti Nezavisnosti će potpise prikupljati u Beogradu (Terazije 23-25), Nišu (Trg Kralja Milana), Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 8) i Kragujevcu (Kralja Petra I – pešačka zona).

Još 2014. godine, odmah po usvajanju ovog zakona, podneli smo Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti i do danas nismo dobili bilo kakav odgovor Ustavnog suda. Zašto smo se obratili Ustavnom sudu? Zato što Ustav Republike Srbije, u članu 21. utvrđuje jednakost i ravnopravnost, pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije, kao i zabranu svakog oblika diskriminacije. Suprotno ovoj odredbi Ustava zakon sadrži nedvosmislenu diskriminaciju i to zaposlenih kod korisnika javnih sredstava u odnosu na zaposlene u privatnom sektoru, čime se dovode u nejednak položaj zaposleni i građani....

Opširnije

29.06.2018.

OBAVESTENJE

19.06.2018.

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM RADA

Na zahtev Sindikata PTT NEZAVISNOST, danas, 19.06.2018. godine, održan je sastanak sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem.

Tom prilikom predstavnici našeg Sindikata, Snežana Marković i Aleksandar Titović, upoznali su ministra i njegove saradnike sa izuzetno lošim materijalnim položajem zaposlenih u Pošti i zahtevima upućenim poslodavcu i Vladi, koje naš Sindikat već mesecima pokušava da ostvari, koristeći se svim zakonitim sredstvima sindikalne borbe.

Ministar je, iako je već bio upoznat, pažljivo saslušao sve naše argumente o problemima u Pošti, o teškom materijalnom položaju zaposlenih, nedostatku izvršilaca u tehnologiji i ostalim socijalno ekonomskim problemima. Nakon toga obećao je da će kao član Vlade pokušati sve što je u njegovoj moći kako bi se poboljšao materijalni položaj zaposlenih u Pošti i rešili postojeći problemi. U ostvarenju tog cilja, posredovaće i u zakazivanju sastanka sa ministrom finansija Sinišom Malim, kako bi predstavnici našeg Sindikata i pred njim argumentovano izneli svoje zahteve. ...

Opširnije

07.06.2018.

Radno zakonodavstvo u Srbiji

Na inicijativu Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, u petak, 01. juna 2018. godine, u Beogradu je održan skup na temu „Radno zakonodavstvo u Srbiji“. Ovo je treći skup realizovan u okviru Projekta „Sindikati u tranziciji“ koji UGS NEZAVISNOST organizuju partnerski sa Kancelarijom Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, a sa namerom pokretanja javne debate o pitanjima ključnim za sindikalno organizovanje delovanje. Prva dva skupa su za teme imala odnos sindikata i političkih stranaka, odnosno sindikata i medija i položaj zaposlenih u medijima, dok je za jesen ove godine planirano održavanje skupova o promenama na tržištu rada, uslovljenih procesom digitalizacije, o međusindikalnoj akcionoj saradnji, kao i saradnji sindikata sa ostalim organizacijama civilnog društva i o internim strategijama sindikalnog delovanja....

Opširnije

07.06.2018.

Stavovi UGS NEZAVISNOST o Nacrtu Zakona o štrajku

U uvodnom izlaganju predsednik Zoran Stojiljković je naglasio značaj štrajka i njegovog kvalitetnog regulisanja sa stanovišta uticaja zaposlenih na ostvarivanje njihovih prava iz oblasti radnih odnosa. Činjenica je da je pravo na štrajk u poslednje vreme na udaru i da se ovo pravo sve češće krši, te da se kršenje opravdava argumentima ekonomije i sigurnosti, stoga Sindikati ne mogu da daju saglasnost na Nacrt Zakona o štrajku kojim se ovo pravo dodatno ograničava. ...

Opširnije

30.05.2018.

OBAVESTENJE

30.05.2018.

OBAVESTENJE

24.05.2018.

OBAVESTENJE

22.05.2018.

UPUTSTVO ZA SPROVODJENJE STRAJKA

11.05.2018.

OBAVESTENJE

27.04.2018.

OBAVESTENJE

23.04.2018.

ZAJEDNICKO SAOPSTENJE

20.04.2018.

OBAVESTENJE

18.04.2018.

SAOPSTENJE

02.04.2018.

OBAVESTENJE

27.03.2018.

PROBUDI SVEST, DODJI NA PROTEST!

22.03.2018.

POSLE KRITIKE, APLAUZ I PODRSKA

22.03.2018.

MEDIJSKI MRAK

22.03.2018.

PROGLAS ZA SVE ZAPOSLENE

14.03.2018.

ZAJEDNICKO SAOPSTENJE ZA CLANSTVO

09.03.2018.

SAOPSTENJE ZA ZAPOSLENE

09.03.2018.

OBAVESTENJE

08.03.2018.

OBAVESTENJE

08.03.2018.

ŽENE SU STVARNI KREATORI DRUŠTVA. SREĆAN MEĐUNARODNI DAN ŽENA

06.03.2018.

SAOPSTENJE ZA ZAPOSLENE

06.03.2018.

OBAVESTENJE

01.03.2018.

OBAVESTENJE

26.02.2018.

ZAJEDNICKO SAOPSTENJE

23.02.2018.

USPESAN POCETAK STRAJKA

22.02.2018.

OBAVESTENJE

14.02.2018.

ODLUKA O STUPANJU U STRAJK

14.02.2018.

DA SE NE ZABORAVI

13.02.2018.

SINDIKAT NEZAVISNOST - JEDNOGLASNO DA ZA STRAJK

09.02.2018.

SAOPSTENJE

31.01.2018.

IZMENE U KOLEKTIVNOM UGOVORU

26.01.2018.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JP "POSTA SRBIJE"

19.01.2018.

ВЛАДА ДАЛА САГЛАСНОСТ: Колективни уговор ЈП „Пошта Србије“ пред потписивањем

Влада Републике Србије дала је сагласност на Колективни уговор ЈП „Пошта Србије“, на јучерашњој седници одржаној у Београду.

Колективни уговор је позитивно оцењен од сва четири надлежна министарства.

Потписивање се очекује у току следеће недеље.

Запослени у ЈП „Пошта Србије“ добијају још један квалитетан Колективни уговор...

Opširnije

28.12.2017.

Obavestenje

22.11.2017.

Srećan nam rođendan

Rođendani, a nama je evo već dvadeset šesti, su prilika da se porazmisli o sebi, da se štošta poželi i bolje no ranije isplanira, da bi se ovaj put i ostvarilo. To je i pravo vreme da se propusti i greške i sebi i drugima oproste, ali ne i zaborave. i više ne ponove. Praštanje bez izvlačenja pouke direktno vodi u dalje promašaje i poraze.

Zgoda je to i da se proslavi i da se okupe prijatelji kojih nikada nije previše ali kojih, onih pravih i za zabavu i za nevolju, je nažalost jako malo. Prijatelji, a mi ih u Nezavisnosti ponovo imamo, se teško stiču i lako gube. Po prirodi stvari kao sindikat moramo biti zahtevni ali se ne možemo ponašati kao onaj zlobičasti Ljutko kome niko nije dovoljno dobar. Ko se tako ponaša samozaljubljeno kao Narcis ogledajući se u samo sebi vidljiv ulepšani lik u ogledalu, po pravilu završi sam i napušten od svih.

Za sve nas u Nezavisnosti rođendan je i prilika da se prisetimo i povratimo sve ono po čemu smo bili prepoznatljivi u ovih svojih 26 – prkosa, kuraži, solidarnosti i jedinstva, pa ako hoćete i inata i upornosti da se izborimo za pristojan život u pristojnom društvu – za demokratiju i socijalnu pravdu. Takav identitet i imidž je jednako ako ne i više potreban i danas jer šta je sindikat bez solidarnosti, jedinstva i dobre organizovanosti?...

Opširnije

20.11.2017.

OBAVESTENJE

18.11.2017.

OBAVESTENJE

17.11.2017.

OBAVESTENJE

17.11.2017.

OBAVESTENJE

15.11.2017.

OBAVESTENJE

15.11.2017.

OBAVESTENJE

13.11.2017.

OBAVESTENJE

10.11.2017.

PISMA PODRSKE SINDIKATU

10.11.2017.

PISMA PODRSKE SINDIKATU

10.11.2017.

OBAVESTENJE

10.11.2017.

SAOPSTENJE

09.11.2017.

OBAVESTENJE

08.11.2017.

OBAVESTENJE

08.11.2017.

OBAVESTENJE

06.11.2017.

OBAVESTENJE

03.11.2017.

OBAVESTENJE

03.11.2017.

OBAVESTENJE

03.11.2017.

PROGLAS

03.11.2017.

OBAVESTENJE

01.11.2017.

OBAVESTENJE

30.10.2017.

OBAVESTENJE

27.10.2017.

OBAVESTENJE

27.10.2017.

OBAVESTENJE

26.10.2017.

OBAVESTENJE

20.10.2017.

OBAVESTENJE

19.10.2017.

OBAVESTENJE

07.10.2017.

Proglas Za slobodu medija: Izbor više ne postoji

Srbija u kojoj vlada medijski mrak nije slobodna i demokratska država, nije država koja poštuje evropske i međunarodne konvencije, nije država po meri čoveka, ukazuje se u sinoć objavljenom Proglasu za slobodu medija i napominje da izbor više ne postoji....

Opširnije

07.10.2017.

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU DOSTOJANSTVENOG RADA

„Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji“ bila je tema Okruglog stola, održanog 06. oktobra, u Beogradu. Skup su organizovale dve reprezentativne sindikalne centrale, u sklopu Foruma: Socijalni dijalog koji se, tokom ove godine, realizuje uz podršku Fondacije Friedrich Ebert. U susret Danu dostojanstvenog rada koji se, u celom svetu, obeležava 07. oktobra, učesnici skupa pokušali su da daju odgovor na pitanje: Ima li dostojanstvenog rada u Srbiji?...

Opširnije

04.10.2017.

Šta to beše dostojanstveni rad ?

Suočenima sa kolonama mladih koji odlaze iz zemlje, zaradama i penzijama prikovanim, uprkos stalno obnavljanim političkim obećanjima, za dno u i inače siromašnom regionu, primerima “humanih” radnih odnosa poput Jure, Geoksa , Goše ili ponašanja aktera i efekata štrajka u Fijat – Krajsleru, ironično i iritirajuće zvuči svako pominjanje i obeležavanje 7 oktobra – dana dostojanstvenog rada. Radi se inače o temeljnom ljudskom pravu na pristojan – znači ugovoren, legalan, bezbedan i adekvatno plaćen rad.

Nasuprot uslovima u koji živi većina nas (polu)zaposlenih, dostojanstven rad je samo onaj rad koji ne unižava čoveka i koji objedinjuje sledećih šest elemenata : (1) produktivan rad, a ne tek politički kreirano (privremeno) radno mesto, (2) uređen i fer odnos poslodavaca prema zaposlenim, (3) bezbedno i zdravo radno mesto i (4), zaštitu socijalnih prava zaposlenih i članova njihovh porodica. Time se ujedno kreiraju i (5) uslovi za lični prosperitet zaposlenog i njegovu socijalnu integraciju koja uključuje i (6) slobodu zaposlenih da se organizuju i aktivno učestvuju u odlukama koje ih se neposredno tiču....

Opširnije

31.08.2017.

HUMANOST NA DELU

Zaposleni u JP ,,Pošta Srbija'' su mnogo puta do sada pokazivali humanost.Evo još jednog primera.

Prenosimo deo teksta iz emisije Soko radija iz Ljubovije:

U subotu 05.08.2017. godine umalo nije došlo do tragedije. Dan je bio paklen, temperatura je dostizala 39 stepeni celzijusovih tako da su gosti plaže u Boku potražili spas u vodi. Grupa devojčica iz Vrhpolja kupala se u blizini plaže neobazirući pažnju na svoju drugaricu koja se malo udaljila od njih. Iznenada je potonula jednom, pa onda i drugi put. Za iskusnog plivača kakav je Branislav Ristić upravnik pošte u Padinskoj Skeli nije bilo dileme da krene u spašavanje devojčice. Njegov hrabar i human gest je vredan svakog poštovanja....

Opširnije

13.07.2017.

OBAVESTENJE O POSTUPKU I NACINU ISPLATE DIVIDENDE

28.04.2017.

ČEKA SE VLADA SRBIJE ZA UKIDANJE PENALA ZA PENZIONISANJE

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta raspravljalo se o zahtevu reprezentativnih sindikata da se ukinu penali za prevremeni odlazak u penziju, koji je dobio podršku i Unije poslodavaca Srbije tako da je preostalo još samo da Vlada da „poslednju reč“ na tu temu.

Penali za prevremeni odlazak u penziju podrazumevaju njeno umanjenje koje može da iznosi i do 20%. Smatramo da je to potpuno nepravedno te da predstavlja vid diskriminacije građana koji su zaradili svoju penziju ispunivši sve druge uslove za njen pun iznos. Predlog se odnosi i na one građane koji su ostvarili benificirani radni staž.

Aleksandar Vulin, Ministar za rad, je obećao da će Vlada Srbije razmotriti ukidanje penala za prevremeni odlazak u penziju i da će nakon što se urade ekonomske analize dati svoj konačni stav o zahtevu reprezentativnih sindikata da se ukine trajno umanjenje penzije za one koji su se penzionisali pre napunjenih 65 godina života.

Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju će biti promenjen do kraja ove godine....

Opširnije

25.04.2017.

1.maj 2017.godine

25.04.2017.

Dan bezbednosti i zdravlja na radu

U skladu sa Programom rada za 2017. godinu, UGS NEZAVISNOST obeležiće Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji – 28. april performansom pod nazivom „TIŠINA SE JAČE ČUJE“ – Minut ćutanja za poginule na radnom mestu.

U 2016. godini ukupno 42 naših kolega i koleginica nije se vratilo svojim porodicama sa posla. 29 je direktno nastradalo na radu zarađujući za egzistenciju dok je 13 preminulo od posledica pretrpljenih povreda.

Pozivamo vas da sa najmanje pet svojih predstavnika/aktivista dođete u prostorije UGS NEZAVISNOST 28. aprila u 11.15 odakle ćemo zajedno krenuti ka Terazijskoj česmi. Detaljnije o akciji imate na letku u prilogu poruke. Predviđeno je deljenje letaka, izjave za medije i minut ćutanja sa simboličnim nošenjem 42 šlema....

Opširnije

20.04.2017.

Obaveštenje članstvu UGS NEZAVISNOST, građankama i građanima Srbije o obeležavanju 1. Maja

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije obeležiće ove godine 1. maj – Međunarodni praznik rada skupom u Beogradu, pod sloganom

ZA VEĆE ZARADE! VRATIMO DOSTOJANSTVO RADU!

Početak skupa je zakazan za 12 časova, na Trgu Nikole Pašića, odakle će učesnici krenuti ka Vladi Republike Srbije.

Uskoro Prvomajski proglas i zahtevi sindikata!!!

Sindikalni pozdrav!

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“...

Opširnije

07.04.2017.

Šta su poruke martovskog istraživanja o sindikatima?

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Od kolega iz Ipsos Stratedžik marketinga smo dobili mogućnost da u njihovo šire istraživanje uključimo bateriju pitanja o sindikatima i da ih analiziramo i koristimo. Šta reći nego velikooooooooooo hvala. Istraživanje je vršeno ovog meseca na uzorku od 1050 ispitanika koji predstavljaju (punoletnu) Srbiju ili biračko telo u malom.

U ovom tekstu biće reči samo o načelnom odnosu građana prema sindikatima i sindikalnim aktivnostima...

Opširnije

07.04.2017.

Saopštenje UGS NEZAVISNOST

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Reprezentativni sindikati u Srbiji, Nezavisnost posebno, godinama unazad konstatuju da je socijalni dijalog marginalizovan a da su neke od brojnih  posledica donošenja novog Zakona o radu sve veća obespravljenost zaposlenih i rastuće nejednakosti.

Skup o socijalnom dijalogu i boravak generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata  Luke Visentinija u Beogradu, bili su  prilika  da se u razgovoru sa premijerom Vučićem pokrenu brojna pitanja poput blokade kolektivnog pregovaranja u privatnom sektoru i teškog  položaja zaposlenih i pritiska na sindikalne aktiviste u firmama čije su vlasnici strane korporacije....

Opširnije

10.03.2017.

OBAVEŠTENJE

Na sednici komisije Vlade Republike Srbije koja je održana dana 10.03.2017.godine, uz svesrdno zalaganje v.d. direktora preduzeća „Pošta Srbije“ Mire Petrović,kao i ministra u Vladi Republike Srbije Milana Krkobabića koji je zadužen za koordinaciju rada javnih preduzeća i regionalni razvoj, a na stalno insistiranje sindikata „Nezavisnost“ pozitivno je rešen zahtev za prijem određenog broja izvršilaca na neodređeno vreme.

Napominjemo, da će sindikat Pošte Srbije „Nezavisnost“ nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima vezanim za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.


Sindikat „Nezavisnost“ ...

Opširnije

07.03.2017.

DRAGE KOLEGINICE I KOLEGE SREĆAN VAM (I MUŠKI) 8. MART

Verujem da svi delite moje duboko uverenje da je nemoguće biti pravi sindikalist a ne biti protiv svakog oblika nejednakosti i diskriminacije. Naravno i one uperene protiv žena

Uostalom, ovako marginalizovani, obespravljeni i osiromašeni i suočeni sa nesigurnošću i strahom SVI SMO MI ŽENE

Osim onih 2000 dolarskih milionera i stotinak hiljada onih , uključiv i medije i akademsku zajednicu, koji bez pogovora služe korporativnom kapitalu i uživaju u partijskom zapošljavanju i klijentelizmu – u poretku u kome ne vlada princip zasluga i znanja već poslušnosti.

Zato upućujem u ime svih nas u UGS Nezavisnost apel svim uniženim muškarcima da ne unižavaju dalje svoje žene , majke , kćeri , sestre…. ...

Opširnije

07.03.2017.

DRAGE KOLEGINICE, SREĆAN VAM 8. MART, MEĐUNARODNI DAN ŽENA!

Neka vam ovaj praznik donese novu energiju da napredujte u društvu, na poslu, u porodici!
Uvek budite mudre, hrabre, dostojanstvene, uvažene i voljene, lepe i tople, nežne a jake! ...

Opširnije

28.02.2017.

Dobit Pošte u 2016. godini 3,5 milijardi dinara

Članovi Nadzornog odbora Pošte Srbije na jučerašnjoj sednici jednoglasno su usvojili Godišnji izveštaj o poslovanju, koji je okarakterisan kao novi rekord u funkcionisanju Preduzeća. Tokom 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi od 26,6 milijardi dinara, a ukupni rashodi su bili 22,7 milijardi. Neto dobit, nakon oporezivanja, iznosi 3,5 milijardi dinara.

Posebno je istaknut rast poslovnih prihoda i uspesi komercijalnog servisa, i to u segmentima sa najvećom konkurencijom. Tako je prihod od ekspres usluga uvećan za 250 miliona dinara, a prednjači usluga „Danas za danas“ sa rastom od 17 posto; konstantan rast beleže paketske i logističke usluge, čak i do 26 posto, dok su poštansko-finansijske usluge rezultirale sa 9,6 milijardi dinara ili za 302 miliona više nego 2015. godine. ...

Opširnije

20.02.2017.

Tribina i leci povodom Međunarodnog dana socijalne pravde

Preuzeto sa sajta Blic-a

Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" danas su u Beogradu obeležili Međunarodni dan socijalne pravde javnim okupljanjem na Terazijama, gde su se okupili sa sindikalnim zastavama i delili letke građanima na temu socijalne pravde....

Opširnije

20.02.2017.

Stojiljković: Da se uspravimo i pokažemo da imamo kičmu

Preuzeto sa sajta N1

Zoran Stojiljković smatra da sindikati moraju da igraju atipičnu ulogu i da nije na sindikatu samo da se bori za zaštitu radnih mesta, iako je to najvažnije, dodajući da je jako važno da se društvo demokratizuje.

Pogledajte video na sajtu N1...

Opširnije

20.02.2017.

SUPER HIK ILI ROBIN HUD ? TRAKTAT O SOCIJALNOJ PRAVDI I PRAVIČNOSTI

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Srbijom već dugo kruži priča kako je naš liberalni mislilac Vladimir Jovanović svome sinu, velikom našem pravniku i političkom sociologu, dao ime Slobodan a ćerki Pravda. Sa slobodom i Slobodanima smo imali različita iskustva ali se pravda ni kao ime ni kao praksa u Srbiji jednostavno nisu „zapatili“. Pravdu, kao uostalom i slobodu, jednakost, dostojanstvo možemo odrediti kao najviše ljudske vrednosti i ciljeve. Oni pripadaju rodu aperion , odnosno beskrajnih i bezobalnih pojmova koje je teško definisati, a još teže razgraničiti .

Urediti društveni život u skladu sa načelima pravde, jednakosti i slobode večiti je i nedosegnuti ideal. Opet, teško je reći da je politička i društvena zajednica dobro organizovana ukoliko nije našla bar elemente za odgovore na ova pitanja.

Uostalom, najveće revolucije koje pamti istorija izvršene su zarad borbe za slobodnije i pravednije društvo.

Stara je istina da nijedno društvo nije imuno na nejednakost, ali se radi o tome da se mora težiti smanjenju i ublažavanju socijalnih i ekonomskih razlika. One su danas ponovo postale enormne i prete da ponište svaku ideju o kohezivnom društvu – društvu u kome smo povezani duhom solidarnosti i pripadanja i deljenja zajedničkih vrednosti....

Opširnije

18.02.2017.

Sastanak SSSS i UGS povodom zajedničkih aktivnosti

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Beograd – Najuže rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ sastalo se danas, kako bi se dogovorili o budućim zajedničkim akcijama dve reprezentativne sindikalne centrale....

Opširnije

28.11.2016.

IZAZOVI U PROCESU REALIZACIJE PROGRAMA REFORMI SOCIJALNE POLITIKE I POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA REPUBLIKE SRBIJE

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U petak, 25. novembra, u organizaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u Beogradu je održana Konferencija na temu: „Program reformi socijalne politike i politike zapošljavanja: rezultati i izazovi“. Konferenciji su prisustvovali: predstavnici resornih ministarstava (Nenad Ivanišević i Ljiljana Đuver, državni sekretar i pomoćnica Ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Gordana Predić, državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); Goran Svilanović, generalni sekretar Regionalnog saveta za saradnju; predstavnik Delegacije EU u Republici Srbiji, Steffen Hudolin; predstavnica Genernog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, Christiane Westphal; Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST i član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji; Ivan Sekulović, menadžer SIPRU; Bojana Ružić iz Fonda Centar za demokratiju, koordinatorka Radne grupe za slobodno kretanje radnika, socijalnu politiku i zapošljavanje Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji; predstavnici reprezentativnih sindikalnih centrala (UGS NEZAVISNOST i SSSS), kao i predstavnici zainteresovanih organizacija civilnog društva. Svoja iskustva sa procesom donošenja i implementacije ESRP-a sa prisutnima su podelili i Ljiljana Simović, generalna direktorka Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i Darko Dočinski, načelnik Odeljenja za evropske integracije Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije.  ...

Opširnije

23.11.2016.

VIII KONGRES UGS NEZAVISNOST

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Drugi dan obeležavanja jubileja UGS NEZAVISNOST, bio je rezervisan za održavanja VIII redovnog Kongresa UGS NEZAVISNOST. Kongresu je prisustvovalo 178 delegata iz svih granskih sindikata NEZAVISNOST, kao i preko 50 gostiju, predstavnika prijateljskih sindikalnih organizacija iz zemalja iz regiona, Evrope i sveta, učesnika međunarodne Konferencije održane dan ranije....

Opširnije

23.11.2016.

SVEČANO I RADNO OBELEŽEN JUBILEJ UGS NEZAVISNOST - MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

UGS NEZAVISNOST su svečano i radno obeležili svoj jubilej – 25 godina postojanja uspešnog delovanja.

Najznačajnije aktivnosti su se odvijale 22. i 23. novembra 2016. godine u Domu omladine u Beogradu, u prostorima u kojima je, pre četvrt veka, započeo prilično mukotrpan, ali veoma uspešan i prepoznatljiv put UGS NEZAVISNOST, put koji je ostavio vidljiv trag na ukupnoj svetskoj, evropskoj i domaćoj sindikalnoj sceni....

Opširnije

23.11.2016.

8. KONGRES

23.11.2016.

ZORAN STOJILJKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSEDNIKA UGS NEZAVISNOST

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Za predsednika Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost" danas je izabran profesor beogradskog Fakulteta poltičkih nauka Zoran Stojiljković.

On je uoči kongresa tog sindikata, na kome je birano novo rukovodstvo, rekao da će prioriteti u radu UGS "Nezavisnost" biti da se svakom radniku obezbede pristojni uslovi za život i rad. ...

Opširnije

16.11.2016.

SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Imajući u vidu najavu Predsednika Vlade Republike Srbije da će „plate u javnom sektoru od sledeće godine biti povećane između pet i sedam odsto“, zahtevamo od Vlade Republike Srbije vraćanje „otetih“ 10% zarada svim zaposlenima u javnom sektoru i „otetog“ dela penzija. Ukoliko finansijske mogućnosti ne dozvoljavaju ovoliki procenat vraćanja „otetog“, zahtevamo isti, manji, procenat vraćanja svima kojima je oduzet deo zarada, odnosno penzija. ...

Opširnije

15.11.2016.

KONFERENCIJA ZA MEDIJE - REAKCIJA UGS NEZAVISNOST NA VRAĆANјE OTETOG

Zašto u najavlјenom „povećanju“ zarada u javnom sektoru nema svih onih kojima su zarade još pre dve godine umanjene? Na osnovu kojih kriterijuma su određeni zaposleni u javnom sektoru kojima će biti „povećane“ zarade i oni kojima će i dalјe biti one umanjene, kao i u prethodne dve godine? Zašto Ustavni sud Republike Srbije dve godine ćuti na zahtev za ocenu ustavnosti propisa kojima se umanjuju zarade zaposlenih u javnom sektoru i penzije? Zar je dve godine „privremenog“ umanjenja malo? Zašto se i onim zaposlenim koji stvaraju profit u svojim preduzećima i nisu direktni korisnici budžeta i dalјe umanjuju zarade? Postoji li pravna država i jednak tretman svih zaposlenih u javnom sektoru? ...

Opširnije

26.09.2016.

KONTINUITET SOCIJALNOG DIJALOGA

Danas je v. d. direktora Pošte Srbije Mira Petrović održala prvi sastanak sa rukovodstvom reprezentativnih sindikata, koji je obeležila obostrana želja za nastavak saradnje, stabilnost sistema i još bolje poslovne rezultate.

Nova direktorka Pošte obavestila nas je da je odluka o raspodeli dobiti ušla u proceduru Vlade Republike Srbije i da se saglasnost za njenu realizaciju očekuje na prvoj sednici. Kako je istakla, to je ispravan i opravdan potez, jer su zaposleni najzaslužniji za uspešne rezultate Preduzeća.

Mira Petrović je izrazila razumevanje za nezavidan socijalno-materijalni položaj zaposlenih i najavila da će se maksimalno poraditi na njegovom poboljšanju. U tome očekuje punu podršku Vlade, a pre svega ministra Krkobabića, koji je zadužen za koordinaciju rada javnih preduzeća....

Opširnije

20.09.2016.

IMENOVAN V. D. DIREKTORA POŠTE

Vlada Republike Srbije imenovala je 13. septembra za vršioca dužnosti direktora Pošte Srbije Miru Petrović, dosadašnjeg specijalnog savetnika direktora Preduzeća.

Sindikat JP PTT saobraćaja ”Nezavisnost” očekuje uspešan nastavak socijalnog dijaloga i konkretne poteze oko mnogih započetih stvari, a pre svega prevazilaženje evidentnog problema nedovoljnog broja izvršilaca u tehnologiji, regulisanje statusa ljudi angažovanih u sistemu na određeno vreme i konačnu realizaciju isplate učešća zaposlenih u prošlogodišnjoj dobiti Pošte Srbije. ...

Opširnije

27.06.2016.

Obaveštenje o rešavanju problema korišćenja godišnjeg odmora

Na inicijativu Sindikata Nezavisnost, a u vezi problema sa brojem izvršilaca u tehnologiji rada i nemogućnosti adekvatnog korišćenja godišnjeg odmora, danas je održan sastanak sa Direktorom preduzeća i njegovim saradnicima.

Na ovom sastanku, naši predstavnici su obavestili direktora o trenutno teškoj situaciji u RJ i predložili direktoru nekoliko načina za prevazilaženje ovog problema. Jedan od naših predloga je redukovanje radnog vremena pojedinih pošta u gradskim i seoskim sredinama. Na osnovu našeg predloga, Direktor je naložio funkcijama u preduzeću da u najkraćem roku (do kraja nedelje) urade Analizu opravdanosti našeg predloga i mogućnost njegove primene....

Opširnije

16.06.2016.

PISMO PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

06.06.2016.

POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE, SREĆAN VAM 7. JUN, DAN PTT RADNIKA SRBIJE!

Javno preduzeće „Pošta Srbije” obeležava svoj 176-rođendan.

Na današnji dan 1840. godine, obaveštenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Kneževine Srbije stranim konzulatima da svoju poštu mogu dvaput otpravljati u unutrašnjost Srbije, otpočeo je organizovan javni poštanski saobraćaj u Srbiji. ...

Opširnije

28.04.2016.

ČELNICIMA SINDIKATA PTT „NEZAVISNOST” POTVRĐENO POVERENjE

Četvrta Skupština Sindikata Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” „Nezavisnost”, održana 26. aprila u Novom Sadu, potvrdila je visok stepen jedinstva i akcione sposobnosti ove reprezentativne sindikalne centrale u Pošti Srbije bezmalo dve decenije.

Na vrlo efikasnom skupštinskom zasedanju, svih 69 učesnika sa statusom delegata, jednoglasno je usvojilo Izveštaj o radu u prethodnih šest godina, koji je podnela predsednica Snežana Marković, Pravilnik o organizovanju i radu, kao i Program aktivnosti do 2021. godine. ...

Opširnije

27.04.2016.

ZARADA IZ DOBITI

Na današnjem sastanku Nadzornog odbora Preduzeća doneta je odluka o raspodeli dobiti za 2015.god. Raspodela je kao i prošle godine, 70% u Budžet Vlade Srbije i 30% zaposlenima u Pošti Srbije , na osnovu koje se procenjuje da će svaki zaposleni u proseku primiti oko jedne zarade.

Direktor Preduzeća Milan Krkobabić je obećao da će pokušati da se zarada iz dobiti isplati pre početka godišnjih odmora . ...

Opširnije

27.04.2016.

AKONTACIJA PRE PRAZNIKA

Na osnovu inicijative Sindikata Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” „Nezavinost” od 20.04.2016.godine, uz puno razumevanje i dodatne napore poslovodstva Pošte Srbije obezbeđena su neophodna odobrenja nadležnih ministarstava, čime je omogućena isplata akontacije pre uskršnjih i prvomajskih praznika.

Datum isplate je 28. april 2016. godine. ...

Opširnije

21.04.2016.

Inicijativa za isplatu akontacije

20.04.2016.

Obaveštenje

Na inicijativu Sindikata PTT „Nezavisnost“ danas je održan sastanak sa direktorom Preduzeća Milanom Krkobabićem, na kome su razmotreni poslovni rezultati u 2015. godini. Tom prilikom je izraženo zadovoljstvo izuzetnim uspehom postignutim u protekloj godini, s obzirom da je ostvarena neto dobit znatno veća nego prošle godine.

Na sastanku je zaključeno da je to prvenstveno rezultat rada 15.000 zaposlenih u Pošti Srbije, koji su pokazali da jedno javno preduzeće i u tržišnoj utakmici može biti profitabilno. ...

Opširnije

20.04.2016.

Sopstenje UGS 1.maj 2016

09.03.2016.

POTPISAN ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA

Danas je potpisan Aneks I Kolektivnog ugovora, na koji je, nakon tripartitnog kolektivnog pregovaranja, 25. februara dala saglasnost i Vlada Republike Srbije.

Svoje potpise na ovaj važan dokument stavili su Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Milan Krkobabić, direktor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Snežana Marković, predsednik Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija” „Nezavisnost” i Aleksandar Pavlović, predsednik Sindikata PTT Srbije i ...

Opširnije

08.03.2016.

Srećan 8. mart svim koleginicama

Srećan 8. mart svim koleginicama....

Opširnije

01.02.2016.

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

U toku je pregovarački proces radi aneksiranja Kolektivnog ugovora za zaposlene u Pošti Srbije, a pre svega zbog usklađivanja sa novom organizacijom i sistematizacijom Preduzeća.

Reprezentativni sindikati i poslodavac su krajem godine postigli načelni dogovor oko svih izmena Kolektivnog ugovora, a poslednje sedmice u januaru priključila se i treća strana, to jest tim nadležnih ministarstava – Ministarstva finansija; Ministarstva privrede, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. ...

Opširnije

18.01.2016.

Otvoreno pismo predsedniku Vlade Republike Srbije

29.12.2015.

SREĆNA NOVA 2016. GODINA!

Koleginice i kolege, na kraju poslovne i kalendarske godine, u kojoj smo proslavili i veliki jubilej - 175 godina rada - postigli smo odlične rezultate, izmenili smo Preduzeće i ušli u reforme u nameri da napravimo bollju osnovu za veće tržišno učešće Pošte Srbije.

Odajemo priznanje vašem radu i rezultatima i sve činimo da i dalje možemo da se pohvalimo kako smo sačuvali punu zaposlenost. U ovom vremenu ekonomske krize to nam je cilj, a biće i veliki uspeh ako ga ostvarimo....

Opširnije

17.11.2015.

Juče otvorene ponude za Telekom

Mediji su preneli izjavu Rasima Ljajića, potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, da je za privatizaciju Telekoma Srbija stiglo šest ponuda, i da je stav privatizacionog savetnika da se u ovoj fazi ne izlazi s njihovim imenima ili cenom.

Kako je naveo, francuska firma „Lazard” će analizirati ponude i videti da li ispunjavaju uslove tendera, dok Agencija za privatizaciju proverava učesnike u postupku.„Nakon isteka 14 dana dobićemo listu vrednovanu po ceni koju nude za kupovinu 58 odsto akcija. Komisija za prodaju će analizirati ponude i dati konkretan predlog”, objasnio je Ljajić. ...

Opširnije

23.09.2015.

Pravim rešenjima u susret događajima

Sindikat JP PTT ”Nezavisnost” je 22. septembra održao sednicu Glavnog odbora. U centru pažnje bila je aktuelna situacija u Preduzeću i planovi za dalje. Informacije iz prve ruke usledile su od direktora Milana Krkobabića, koji je bio na ovoj sednici sa svojim najbližim saradnicima. ...

Opširnije

29.07.2015.

Doneta odluka o isplati dela dobiti za prethodnu godinu

15.07.2015.

Saradnja Sindikata PTT Nezavisnost i Visoke škole modernog biznisa

Sindikat PTT Nezavisnost i Visoka škola modernog biznisa potpisali protokol o poslovnoj saradnji. Posebne pogodnosti za sve članove Sindikata. Više informacija na www.mbs.edu.rs...

Opširnije

17.06.2015.

VRELO RADNO LETO

Umesto uobičajenog smanjenja radnih aktivnosti tokom letnjih meseci, u Pošti Srbije je u toku niz bitnih i velikih poslova koje je neophodno završiti pre uvođenje nove organizacije, odnosno 1. oktobra, ali i zbog obezbeđenja dugoročne stabilnosti čitavog sistema. U sve aktivnosti su maksimalno uključeni i reprezentativni sindikati. ...

Opširnije

04.06.2015.

PREDSTAVNICI UGS NEZAVISNOST SA MINISTROM PRIVREDE

Predstavnici UGS I granskih sindikata NEZAVISNOST Iz realnog sektora održali su 3.juna jednočasovni sastanak sa Ministrom privrede Željkom Sertićem I njegovim saradnicima- državnim sekretarom Stevanovićem, pomoćnikom ministra Trivuncem I direktorom Agencije za privatizaciju Šubarom.

U delegacijiUGS NEZAVISNOST su bili predsednik GS IER I potpredsednik UGS NEZAVISNOST Milorad Panović, sekretar I potpredsednici GS IER Dragan Vesić, Nenad Matić i Zoran Pantelić, predsednik GS PUT NEZAVISNOST Dejan Titović I stručni savetnik u UGS NEZAVISNOST, Zoran Ristić....

Opširnije

04.06.2015.

PISMO VLADI REPUBLIKE SRBIJE

29.04.2015.

Proglas 1.maj - qrcode

20.04.2015.

OBELEŽAVANJE 1. MAJA 2015. GODINE

UGS NEZAVISNOST će, zajedno sa SSSS, učestvovati u programu obeležavanja Praznika rada,odlučili su Izvršni i Glavni odbor UGS NEZAVISNOST,na svojim sednicama.

Manifestacije povodom 1. maja trajaće više dana, a odvijaće se u nekoliko gradova u Srbiji.

Obeležavanje Praznika rada započeće 28. aprila, održavanjem zajedničke konferencije za medije na kojoj će biti najavljen program obeležavanja ovog radničkog praznika i najavljen zajednički PRVOMAJSKI PROGLAS dve reprezentativne sindikalne centrale. Proglas će biti prosleđen svim sindikalnim organizacijama UGS NEZAVISNOST i SSSS, objavljen 30. aprila na sajtu oba sindikata i u sredstvima javnog informisanja i pročitan na centralnoj manifestaciji planiranoj za 1. maj na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Istog dana u Beogradu i većim gradovima Srbije lepiće se prigodni plakati sa prvomajskom porukom....

Opširnije

23.03.2015.

O SARADNJI SA KINEZIMA

Ambasador Kine Li Mančang i direktor Pošte Srbije Milan Krkobabić, zajedno sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, obišli su 19. marta Glavni poštanski centar u Beogradu. Direktor i ambasador su tom prilikom vodili razgovore o mogućnosti uspostavljanja saradnje sa kineskom poštom i vodećim kineskim kompanijama iz oblasti elektronske trgovine.

Sindikat PTT ”Nezavisnost” procenjuje da bi pretvaranje ovih razgovora u partnerstvo dugoročno obezbedilo nove poslove i prihode, a samim tim sigurna radna mesta i izvesnu budućnost zaposlenih u Pošti Srbije. ...

Opširnije

23.03.2015.

NOVA ORGANIZACIJA 1. JULA

Na poziv direktora Pošte Srbije Milana Krkobabića i stručnog tima za organizaciju, 19. marta je održan novi sastanak sa reprezentativnim sindikatima, na kome je prikazano kako će izgledati i funkcionisati regionalne radne jedinice. Rečeno je da će ih biti ukupno sedam i da će ih u narednom periodu posetiti direktor Preduzeća sa rukovodiocima sindikata. Razlog obilaska budućih regija je neposredno predstavljanje novog organizacionog modela, uz spremnost da se uvaže argumentovani predlozi, kako bi se došlo do što optimalnijih rešenja nove organizacije, koja bi trebalo da zaživi 1. jula. ...

Opširnije

05.03.2015.

Srećan 8. mart!

DRAGE KOLEGINICE,
MAJKE, ĆERKE, SUPRUGE, BAKE, SESTRE, TETKE,
PRIJATELjICE, KOMŠINICE, SREĆAN VAM 8. MART,
MEĐUNARODNI DAN ŽENA!

Želimo Vam da svakog dana budete uvažene, voljene, nasmejane.
Napredujte u porodici, na poslu, u društvu.
Budite odlučne i istrajne.
Dolazi vreme uspešnih žena!...

Opširnije

24.02.2015.

Predlozi i sugestije na dostavljenu Radnu verziju Organizacione seme JP "Posta Srbije"

03.02.2015.

OBILAZAK REGIJA

Rukovodioci dva reprezentativna sindikata i najviše poslovodstvo Pošte Srbije, na čelu sa direktorom Milanom Krkobabićem, obišli su tokom januara glavne poštanske centre u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, kao i poštanski centar u Kraljevu. Na svim mestima je bio prisutan veliki broj zaposlenih, ne samo iz pomenutih organizacionih celina, nego i iz okolnih radnih jedinica.

Tokom ovih susreta zaposleni su iz prve ruke čuli kakvi su rezultati Pošte Srbije, ali i šta se planira za 2015. godinu. Milan Krkobabić je predstavio projekte koji predstoje, sa akcentom na uvođenju nove organizacije i sistematizacije, čiji je cilj, kako je naglasio, da se podigne efikasnost sistema, da se tehnologija i usluge stave u prvi plan, da se izvede odgovornost od početka do kraja, i što je najvažnije, da niko ne ostane bez posla....

Opširnije

02.02.2015.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZECE "POSTA SRBIJE"

02.02.2015.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Radnici Pošte Srbije su 2. februara dobili novi Kolektivni ugovor, usklađen sa Zakonom o radu. Svoje potpise na ovaj dokument, koji definiše radno-pravni status i socijalno-ekonomski položaj zaposlenih i koji predstavlja tripartitni dogovor države, poslodavca i reprezentativnih sindikata, stavili su Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Milan Krkobabić, direktor Pošte Srbije, Snežana Marković, predsednik Sindikat PTT ”Nezavisnost” i Aleksandar Pavlović, predsednik Sindikata PTT Srbije. ...

Opširnije

21.01.2015.

Obavestenje o postupku i nacinu isplate privremene dividende (medjudividende)

21.01.2015.

Javno preduzece "Posta Srbije" direktoru

15.01.2015.

SINDIKAT LO NORVEŠKE U POSETI UGS NEZAVISNOST

U zvaničnoj poseti reprezentativnim sindikalnim centralama u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata Srbije, 09. januara 2015. godine bila je delegacija LO Norway (Nacionalnog saveza Norveške), najveće sindikalne organizacije iz Norveške koja okuplja oko 900.000 članova organizovanih u 24 granska sindikata.

Osmočlanu delegaciju na najvišem nivou, predvodila je predsednica LO Norway Gerd Kristiansen, a u ime UGS NEZAVISNOST primili su ih Branislav Čanak, predsednik, Milorad Panović i Aleksandar Titović, potpredsednici, Zlata Zec, izvršna sekretarka i Aleksandra Lekić, šefica Odelenja za međunarodnu saradnju UGS NEZAVISNOST....

Opširnije

07.12.2014.

Dobijena saglasnost

Na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 07.12.2014. godine doneta je odluka o davanju saglasnosti za isplatu zarade iz dobiti za zaposlene u Posti Srbije....

Opširnije

05.12.2014.

PISMO PREMIJERU ALEKSANDRU VUČIĆU

Poštovani,

Prilikom našeg poslednjeg susreta, obavestio sam Vas o problemu sa kojim se UGS NEZAVISNOST već godinama sreću, a koji je u poslednje vreme eskalirao. Radi se o tome da, bez obzira na zakonska rešenja i zvanično tumačenje nadležnih organa i iinstitucija, Poreska uprava insistira na plaćanju poreza i doprinosa, kao i drugih davanja na izdatke iz sindikalne članarine. Budući da se mi držimo zakona i zvaničnog tumaćenja i mišljenja nadležnih organa, i na isplate iz sredstava sindikalne članarine, ne uplaćujemo poreze i doprinose, protiv ovlašćenih lica naših sindikalnih organizacia i granskih sindikata pokreću se istrage i krivični postupci i preti im se plaćanjem kazne i zatvorom, zbog utaje poreza.

O čemu se, konkretno radi....

Opširnije

04.12.2014.

INICIJATIVA ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA ISPLATA PENZIJA

U S T A V N O M S U D U S R B I J E

Predsedništvo Sindikata penzionera Srbije „NEZAVISNOST“, na sednici održanoj 18.11.2014.godine, donelo je odluku o

INICIJATIVA

ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA ISPLATA PENZIJA („Sl.glasnik RS“ br. 116/14)
sa predlogom za izdavanje privremene mere

OBUSTAVE IZVRŠENjA

PODNOSILAC INICIJATIVE:, Mat.br: 17571966; PIB: 101515083, koga zastupa potpredsednik Mihajlo Đorđević iz Beograd, ul:Ruvarčeva 5, JMBG:2003941710081.
Na osnovu čl. 168. stav 2. Ustava Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 83/06), i čl. 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Sl.gl.“ RS br. 109/07, 99/2011), podnosimo predlog za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, objavljen u „Sl. glasnik“ RS br. 116/14 (u daljem tekstu: Zakon), jer nije u saglasnosti sa Ustavom R.Srbije, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima. ...

Opširnije

28.11.2014.

Vučić mi se izvinio, nije znaoBeograd -- Generalna sekretarka Međunanarodne konfederacije sindikata Šaron Barou kaže da mere koje podrazumevaju smanjenje plata i penzija neće pomoći oporavku privrede...

Opširnije

25.11.2014.

IN MEMORIAM

Sindikat PTT „Nezavisnost” je 21. novembra iznenada ostao bez jednog od svojih najistaknutijih članova, glavnog i regionalnog poverenika Miodraga Mićovića koji je preminuo u 58 godini. Mićović je bio jedan od osnivača Sindikata „Nezavisnost” i svojom srčanošću i hrabrošću je prednjačio u borbi za prava PTT radnika....

Opširnije

25.11.2014.

SVETSKI SINDIKALNI LIDER U BEOGRADU

Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata, Šaron Barou, dolazi u četvrtak, 27. novembra 2014. godine, u posetu reprezentativnim sindikalnim centralama, Savezu samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, kako bi sindikatima pružila podršku u borbi protiv urušavanja radničkih prava, nepostojanja socijalnog dijaloga I pokušaja diskreditovanja sindikata u Srbiji. Barou je lider svetskog sindikalizma i predstavlјa organizaciju koja okuplјa 180 miliona članova, širom sveta. Svojim aktivnostima se potvrdila kao istinski sindikalni borac za prava radnika, socijalnu pravdu, svet bez diskriminacije, u kojem se čuje glas radnika.

Ona će, u okviru posete Beogradu, tokom koje će se sastati I sa predsednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, učestvovati na konferenciji “Ekonomska kriza i socijalni dijalog”, na kojoj će se založiti za bolјi i pravedniji svet, u kojem će radnici zauzeti počasno mesto. ...

Opširnije

19.11.2014.

Izvestaj sa sednice glavnog odbora Sindikata ptt Nezavisnost

07.11.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Granski sindikati javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti, prosvete, saobraćaja i telekomunikacija, zdravstva, uprave i pravosuđa, kao i sindikati javnih preduzeća u oblasti industrije, energetike i metala, kulture i medija „Nezavisnost“ najoštrije osuđuju i izražavaju svoj protest i protivljenje zbog Odluke Vlade Republike Srbije o usvajanju Zakona o umanjenju zarada u javnom sektoru.

Smatramo da se nijedna ozbiljna reforma ne može bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega, na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja, povećanju konkurentne proizvodnje, a time i BDP-a, iz koga bi se mogli podmiriti svi realni rashodi, uključujući i javne rashode. ...

Opširnije

07.11.2014.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA: INDUSTRIJSKI ODNOSI I SOCIJALNI DIJALOG U SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI

Uvodni govor Bernadet Segol, generalne sekretarke Evropske konfederacije sindikata - EKS

Drage kolege,

Dozvolite mi najpre da vam čestitam na inicijativi koju ste imali da povežete Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjene granske sindikate „Nezavisnost“ sa predstavnicima organizacija članica EKS-a iz Francuske, Nemačke, Belgije i Austrije, oko tema od najvećeg značaja za srpske sindikaliste. Nadam se da će ovaj događaj omogućiti jačanje naših odnosa, jer je srpskom sindikalnom pokretu potrebno da ponovo uspostavi i osveži odnose koji su dugo bili u stanju mirovanja. Sada, na početku procesa integracije vaše zemlje u Evropsku uniju, svi mi trebalo bi da se pokrenemo kako bismo nadoknadili propušteno i zajednički se organizujemo u cilju saradnje i stalne razmene mišljenja. Mislim, pre svega, na konkretnu saradnju, a manje na sindikalnu diplomatiju....

Opširnije

28.10.2014.

UGS NEZAVISNOST - POSTAO PUNOPRAVNI ČLAN EVROPSKE KONFEDERACIJE SINDIKATA

Na sednici Izvršnog odbora Evropske konfederacije sindikata, održanoj 22. oktobra 2014. godine, u Briselu, UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata Srbije jednoglasno su primljeni u punopravno članstvo međunarodne sindikalne organizacije koja okuplja relevantne sindikalne organizacije iz zemalja Evropske unije. Tim povodom, 24. oktobra, održana je zajednička Konferencija za novinare, na kojoj su govorili Branislav Čanak, predsednik UGS NEZAVISNOST i Ljubisav Orbović, predsednik SSSS.

Predsednici UGS NEZAVISNOST i SSSS srdačno su dočekani od strane sindikalnih kolega iz evropskih zemalja koji su izrazili nedvosmislenu podršku liderima reprezentativnih sindikalnih centrala u Srbiji. ...

Opširnije

06.10.2014.

Uslovi rada najgori u dve decenije

Preuzeto sa sajta B92

Beograd -- Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije ocenili su da radnici sada rade u možda najtežim uslovima u poslednjih 20 godina.

Povodom Svetskog dana za dostojanstven rad sindikati su saopštili da su prava rada i po osnovu rada potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena prava zaposlenih i penzionera a njihov standard sveden na fizičko preživljavanje.

Do toga se došlo, smatraju ovi sindikati, donošenjem zakona suprotnih Ustavu, ali i međunarodnim i evropskim standardima - Zakonu o radu, Zakonu o PIO, i drugim zakonima iz domena radnog i socijalnog zakonodavstva. ...

Opširnije

02.10.2014.

Preuzmite misljenje Ministarstva za rad u vezi minulog rada

01.10.2014.

OBAVEŠTENjE ZA SVE ZAPOSLENE

Dana 30.09.2014.god.održana je zajednička sednica najviših organa oba reprezentativna sindikata.Na sednici je dogovoreno akciono jedinstvo i zajedničke akcije kako prema poslovodstvu Preduzeća tako i prema nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, a sve u cilju očuvanja socijalno -ekonomskog položaja zaposlenih....

Opširnije

26.09.2014.

Obavestenje

24.09.2014.

KODEKS RADA BEZ SOCIJALNIH PARTNERA

Kao i za većinu drugih informacija koje su od egzistencijalnog značaja za sve zaposlene i njihove legitimne predstavnike – sindikate, posebno reprezentativne sindikate kao relevantne socijalne partnere, posredstvom sajta Ministarstva rada i sajta Vlade Republike Srbije, kao i iz nekih sredstava javnog informisanja, UGS NEZAVISNOST su saznali za još jednu ''genijalnu'' ideju Ministra Vulina - o donošenju KODEKSA RADA. ..

U tu svrhu Ministar je formirao radnu grupu, sačinjenu od (citiramo) ''profesora i stručnjaka iz oblasti ekonomskih nauka, radnog prava, političkih nauka i sociologije''. Naravno, po dobroj staroj praksi, kada su ovo Ministarstvo i aktuelna Vlada u pitanju, radna grupa je formirana BEZ IKAKVE, PO ZAKONU OBAVEZNE, KONSULTACIJE SA REPREZENTATIVNIM SOCIJALNIM PARTNERIMA, I BEZ UČEŠĆA IJEDNOG NJIHOVOG PREDSTAVNIKA...

Opširnije

23.09.2014.

ODGOVOR NA DOPIS SINDIKATIMA POSTE

23.09.2014.

PISMO PREDSEDNIKU SINDIKATA PTT SRBIJE

16.09.2014.

VLADA PALA NA PRVOM ISPITU VEZANOM ZA PRIMENU ZAKONA O RADU

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Iako smo znali da će tako biti, nadali smo se da grešimo. Na žalost, naše slutnje su se obistinile. Resorna ministarstva i Vlada su ’’pali’’ na prvom ozbiljnijem ispitu primene odredbi novog Zakona o radu u praksi.

U toku rasprave o izmenama i dopunama Zakona o radu, UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata su upozoravali nadležne domaće i međunarodne institucije da nije problem u sadržaju Zakona (koji, naravno, nije bio idealan) već u nedostatku znanja, volje, organizacionih i kadrovskih sposobnosti Vlade i njenih nadležnih institucija, da obezbede njegovu primenu u praksi.

Konačno, Vlada je i sama priznala (kroz obrazloženje razloga predloženih izmena) da se Zakon o radu menja jer (citiramo) ’’... se važeći ne primenjuje u praksi .’’...

Opširnije

12.09.2014.

"ZAHVALNICA" VULINU OD RADNIKA SRBIJE

12.09.2014.

MINIMALNA ZARADA ISPOD GRANICE SIROMAŠTVA

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Minimalna zarada u Srbiji od 115 dinara za sat rada je ispod granice siromaštva i trebalo bi da iznosi 137,9 dinara po radnom satu kao što to propisuju nedavno usvojene izmene Zakona o radu.

Ukoliko se vlada odluči za manji iznos, prekršiće Zakon o radu, čiji član 122. propisuje formulu prema kojoj se izračunava minimalna zarada i na osnovu koje smo I došli do cifre od 137,9 dinara.

To je rečeno na današnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare Saveza samostalnih sindikata Srbije I Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, održanoj uoči sutrašnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj bi trebalo da bude usvojen predlog o novoj minimalnoj zaradi, kojoj se, prema najavi, protivi Unija poslodavaca Srbije.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je podsetio da sadašnja minimalna cena rada nije menjana dve ipo godine. ...

Opširnije

04.09.2014.

Zahtev za isplatu zarade iz dobiti

04.09.2014.

PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE EU - POGLAVLJE 19

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U utorak, 2. septembra, u Vladi Republike Srbije, održan je sastanak Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU sa predstavnicima zainteresovanih organizacija civilnog drustva, čiji delokrug rada sadrži teme obuhvaćene pregovaračkim poglavljem 19 (socijalna politika i zapošljavanje). Obzirom na činjenicu da je Poglavlje 19 ključno za delatnost sindikata, kao i na prethodnim sastancima, i ovom je sastanku prisustvovao predstavnik UGS NEZAVISNOST.

Sastanak su vodili šefica Pregovaračkog tima, prof dr. Tanja Miščević i šef Pregovaračke grupe za Poglavlje 19, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Laslo Čikaš. Oni su, u cilju obezbeđivanja transparentnosti pregovaračkog procesa, prisutne upoznali sa detaljima bilateralnog skrininga za pomenuto poglavlje koji je, nakon eksplanatornog skrininga iz februara 2014. godine, održan 25. i 26. juna, u Briselu. Prema njihovim rečima, na skriningu je bilo reči o sledećim oblastima: bezbednost i zdravlje na radu, radno pravo i socijalni dijalog, aktivna politika zapošljavanja, socijalna inkluzija, socijalna zaštita, zaštita osoba sa invaliditetom, rodna ravnopravnost, zabrana diksriminacije i penzijsko i invalidsko osiguranje. ...

Opširnije

03.09.2014.

PETER ZAJDENEK U RADNOJ POSETI UGS NEZAVISNOST I SSSS

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U dvodnevnoj radnoj poseti reprezentativnim sindikalnimn centralama u Srbiji - UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata Srbije, 01. i 02. septembra ove godine, bio je Peter Zajdenek, politički savetnik Evropske konfederacije sindikata....

Opširnije

02.09.2014.

NOVI ZAKON O PIO - KRŠENJE KONVENCIJA MOR-A

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Narodna skupština Republike Srbije

Zakonodavni odbor

Zaštitnik građana


Poštovani,

Obraćamo vam se da vas upozorimo na drastično kršenje osnovnih principa socijalnog dijaloga, kao i međunarodnih normi i standarda utvrđenih domaćom legislativom i konvencijama Međunarodne organizacije rada, u postupku donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO....

Opširnije

02.09.2014.

PISMO AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Agenciji za privatizaciju

Beograd, Terazije 23

Poštovani,

U Javnom pozivu, objavljenom na Vašem sajtu, pozvali ste pravna i fizička lica, potencijalne investitore zainteresovane za kupovinu, između ostalog i nekih banja i specijalizovanih bolnica iz Portfolija Agencije, da dostave pismo o zainteresovanosti za učešće u postupku privatizacije.

UGS NEZAVISNOST, kao dugogodišnji učesnici u radu Upravnog odbora Fonda PIO, raspolažu pouzdanim i proverenim podacima da se oko nekih od tih objekata vode sudski sporovi, a za neke su donete pravosnažne presude u korist Fonda PIO....

Opširnije

01.08.2014.

HOFMAN: POJEDINE ODREDBE ZAKONA O RADU NEZAMISLIVE U EVROPI

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

BEOGRAD - Pojedine odredbe nedavno donetih izmena Zakona o radu u Srbiji nisu u skladu sa evropskim standardima, a neke predstavljaju korak u nazad i nezamislive su u Evropi, izjavio je danas predsednik Nemačkog saveza sindikata Rajner Hofman.

Hofman je, na konferenciji za novinare, rekao da se novim zakonskim izmenama u Srbiji predviđa rad na određeno vreme do 36 meseci, što nije u skladu sa evropskom praksom.

On je naglasio da u Nemačkoj rad na određeno može da traje najduže 12 meseci, a nakon toga radnik dobija sigurno zaposlenje i to jeste u skladu sa evropskim direktivama....

Opširnije

01.08.2014.

NEMAČKA P(R)OZIVA VULINA

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Rajner Hofman novoizabrani predsednik najveće evropske sindikalne organizacije, nemačkog saveza sindikata (DGB), koja broji 6,2 miliona članova došao je na poziv saveza Samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ u Beograd (31. juli) tražeći rešenje za srpske kolege. Naime, Hofmanova prioritetna destinacija pri dolasku u Beograd bila je nemačka ambasada, preko koje je tražio razgovor s ministrom rada pod uslovom da prisustvuju i njegove srpske kolege: „Upravo sam imao jedan razgovor u nemačkoj ambasadi u Beogradu. Predstavnici ambasade su pokušali da organizuju razgovor sa ministrom Vulinom i on je voljan i spreman da razgovara sa mnom. Ali, nema nikakvog smisla da ja kao gost u ovoj zemlji vodim razgovor sa ministrom rada, ukoliko on nije u stanju da vodi razgovor sa svojim vlastitim sindikatima. Bilo bi korisno ukoliko bismo napravili jedan zajednički okrugli sto i ukoliko bi obe strane to želele“, rekao je Hofman u razgovoru za uticajni dnevni list „Politika“....

Opširnije

31.07.2014.

PREDSTAVNICI DGB U POSETI REPREZENTATIVNIM SINDIKATIMA

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Kao što smo već najavili, u radnoj i prijateljskoj poseti reprezentativnim sindikalnim centralama u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata, juče i danas su bili predstavnici DGB (Nemačkog saveza sindikata). Delegaciju DGB čine Rajner Hofman, predsednik i njegovi najbliži saradnici Sina Frank i Frank Zach....

Opširnije

31.07.2014.

ODBIO SAM SASTANAK NASAMO SA VULINOM

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Nema nikakvog smisla da ja kao gost u ovoj zemlji vodim razgovor sa ministrom rada, a da ne prisustvuju Orbović i Čanak.

Samo dva meseca nakon što je 11. maja nasledio čuvenog Mihaela Zomera na mestu predsednika Nemačkog saveza sindikata (DGB), najveće evropske sindikalne organizacije sa 6,2 miliona članova, Rajner Hofman pritekao je u pomoć srpskim kolegama nezadovoljnim usvajanjem izmena Zakona o radu bez njihovog učešća.

– Godinama sam radio u Briselu, za Evropski savez sindikata, gde sam do 2009. bio zamenik generalnog sekretara. Još iz tog vremena imam veoma dobre kontakte sa Ujedinjenim granskim sindikatima (UGS) „Nezavisnost” i Savezom samostalnih sindikata Srbije. To je razlog što sam relativno brzo nakon izbora za predsednika nemačkih sindikata došao u Beograd kako bih stekao utisak o tome na koji način se odvijaju radni odnosi u Srbiji – kaže Hofman u razgovoru za „Politiku”. ...

Opširnije

30.07.2014.

NOVA OBMANA MINISTRA VULINA

Preuzeto sa sajta nezaavisnost.org

Reprezentаtivni sindikаti - Sаvez sаmostаlnih sindikаtа Srbije i UGS NEZAVISNOST su blаgovremeno ukаzivаli dа obezbeđivаnje nаčinа isplаte zаrаdа kаko je to zаmislio ministаr Vulin nije sprovodljiv u prаksi i nа vreme mu „dobronаmerno“ ukаzivаli nа mogućа rešenjа ovog problemа.

Dаkle, idejа koju je Ministаr Vulin imаo u vidu jeste dа obrаčunskа listа zаrаdа predstаvljа izvršnu isprаvu i dа zаposleni, kаko kаže ministаr Vulin, imа „menicu“, koju može nаplаtiti nа sudu....

Opširnije

29.07.2014.

OTVORENO PISMO PREDSEDNIKU VLADE

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

OTVORENO PISMO PREDSEDNIKU VLADE

Poštovаni Predsedniče Vlаde,
Povod zа moje dаnаšnje obrаćаnje Vаmа je Vаš intervju objаvljen u subotu, 26. julа.

Nа moju veliku žаlost, pored znаčаjnih temа o kojimа ste govorili, nisu izostаlа, čаk iаko bez smislа i vаn kontekstа, аgresivno nаmetnutа, degrаdirаjućа pitаnjа o meni, čime se, očigledno, medijskа hаjkа nаstаvljа.

Dа ne bi bilo zаblude, Zаkon o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o rаdu i Zаkon o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o PIO štetni su zа grаđаne, zаposlene i nezаposlene u Srbiji. Ali više od svegа, štetаn je nаčin njihovog donošenjа, ulаskа u skupštinsku proceduru i usvаjаnjа, potpuno suprotno demokrаtskim nаčelimа i evropskim stаndаrdimа socijаlnog pаrtnerstvа. Argumentovаno dokаzivаnje nepotrebne i preterаne restriktivnosti ovа dvа zаkonа, rаzlog su medijskog progonа i mene lično i sindikаtа. Kаdа nemа protivаrgumenаtа, odgovor su klevete i lаži....

Opširnije

29.07.2014.

KONFERENCIJA ZA MEDIJE PREDSEDNIKA DGB

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

U Beograd, kao gost Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, u dvodnevnu posetu stiže predsednik Nemačkog saveza sindikata (DGB) Rajner Hofman.

Dugogodišnji sindikalni aktivista, direktor Evropskog sindikalnkog instituta (EGI/ETUI), zamenik Generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata (EGB/ETUC) i prvi čovek najveće evropske sindikalne organizacije (DGB), koja broji više od šest miliona članova, u posetu našoj zemlјi dolazi kako bi se upoznao sa sve težim stanjem industrijskih odnosa kod nas i doprineo dalјem unapređenju saradnje sa srpskim sindikatima. ...

Opširnije

28.07.2014.

PISMO ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

G-din:Sаšа Jаnković, Zаštitnik grаđаnа

Deligrаdskа br. 16, 11000 Beogrаd

Predmet: Ukаzivаnje nа potrebu delovаnjа Zаštitnikа grаđаnа u slučаju
postupkа usvаjаnjа Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o rаdu
i Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o PIO


Poštovаni gospodine Jаnkoviću,

Prijаtno iznenаđeni Vаšim sаopštenjem u vezi usvаjаnjа setа zаkonа po hitnom postupku i u potpunosti se slаžući sа Vаšm stаvom, obrаćаmo Vаs se istim povodom, аli, konkretno, u vezi postupkа usvаjаnjа Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o rаdu i Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o penzijsko-invаlidskom osigurаnju. ...

Opširnije

24.07.2014.

Sindikati podneli krivičnu prijavu protiv Vulina

Preuzeto sa sajta rtv.rs

Dva reprezentativna sindikata - Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjeni granski sindikati (UGS) Nezavisnost podneli su danas tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ministra za rad i zapošljavanje Aleksandra Vulina zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada. Pokret socijalista, protiv čijeg su predsednika i aktuelnog ministra rada i zapošljavanja Srbije Aleksandra Vulina dva reprezentativna sindikata podnela krivičnu prijavu, optužio je vođe sindikata za korišćenje privilegija i za nerad.

U prijavi, koja je dostavljena i medijima, navodi se da Vulin, kao predsednik Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, nije omogućio tom telu da utvrdi nacrt zakona, već ga je sam utvrdio....

Opširnije

24.07.2014.

41. proširena sednica IO

22.07.2014.

PISMO ZAHVALNOSTI ČLANSTVU I GRAĐANIMA SRBIJE

Koleginice i kolege, članovi sindikata,

Građani Srbije, zaposleni i nezaposleni!

Protestno okupljanje protiv odredaba, ali i načina usvajanja dva sramna zakona, Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se radnicima, penzionerima i budućim penzionerima oduzima pravo na život dostojan čoveka, održano u Beogradu 17. jula proteklo je mirno, dostojanstveno, veličanstveno - kako to dolikuje našem narodu i zaposlenima. ...

Opširnije

22.07.2014.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

21.07.2014.

PISMO NARODNOJ SKUPŠTINI

21.07.2014.

Sindikati traže smenu Vulina

Preuzeto sa sajta B92

Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost objavili su danas da će pokrenuti onicijativu za smenu ministra za rad Aleksandra Vulina.

Dva reprezentativna srpska sindikata su u saopštenju navela da je odluku o pokretanju inicijative za smenu Vulina doneo Organizacioni odbor dva sindikata na zajedničkom sastanku održanom danas....

Opširnije

18.07.2014.

PISMO PODRŠKE ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Poštovani kolege,

danas organizirate štrajk zaposlenih i veliki protestni skup zaposlenih i ostalih građana, sa ciljem iskazivanja protesta protiv usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju....

Opširnije

18.07.2014.

Srpski sindikati traže opoziv Zakona o radu

Preuzeto sa sajta balkans.aljazeera.net

Dok su srpski poslanici odlučivali o izmjenama Zakona o radu, članovi sindikata na ulicama Beograda su protestirali.

...

Opširnije

18.07.2014.

Protest sindikata 12.7.2014.

17.07.2014.

POSLEDNJA VEST

Predstavnici dva reprezentativna sindikata su pozvani u Skupstinu Srbije na konsultacije! Kad dobijemo informacije o toku razgovora prenecemo Vam ih!...

Opširnije

15.07.2014.

"Cela Srbija od četvrtka u štrajku"

Preuzeto sa sajta B92

Lideri dva reprezentativna sindikata Ljubisav Orbović i Branislav Čanak potpisali su odluku o stupanju u generalni štrajk zaposlenih na teritoriji Srbije.

Štrajk počinje u četvrtak, 17. jula, a kako se navodi, trebalo bi da traje sve do povlačenja iz skupštinske procedure predloženih izmena i dopuna zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju.

U odluci dostavljenoj medijima se navodi da se štrajk ispoljava prestankom rada na mestu rada na kome su zaposleni i protestnim okupljanjem. ...

Opširnije

15.07.2014.

PISMO POTPORE SSSH

15.07.2014.

ODLUKA O STUPANJU U GENERALNI ŠTRAJK

15.07.2014.

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU POVODOM PROTESTA PROTIV DONOŠENjA ZAKONA O RADU I ZAKONA O PIO

Na konferenciji za novinare, održanoj danas u prostorijama SSSS, predsednici SSSS i UGS Nezavisnost sa saradnicima još jednom su javno izrazili neslaganje zaposlenih sa odredbama Zakona o radu i PIO, ali i nedemokratskim načinom njihovog donošenja.

Na žalost, pregovora nije bilo. Pregovori su završeni 29. maja, bez postignutog dogovora, a sve što je usledilo je pokušaj nametanja jednostranih i za zaposlene neprihvatljivih rešenja. Bahatost takozvanih vladinih pregovača ogledala se i u činjenici da su, iako je ranije dogovoreno sa premijerom da se razgovara samo o 5 instituta, te da ostali instituti iz zakona ostanu nepromenjeni, samovoljno uneli brojne izmene kojima se umanjuju zarade zaposlenih. ...

Opširnije

14.07.2014.

Saopštenje UGS NEZAVISNOST i SSSS

Zaposlenima i svim građanima i građankama Srbije !

Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je usmeravan u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast.

Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi deficit i usahle investicije najbolje pokazuju da su politički i finansijski bankrot jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom. ...

Opširnije

14.07.2014.

UGS "Nezavisnost" napušta SES

Preuzeto sa sajta B92

Predstavnici Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" istupiće iz Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, saopštio je taj sindikat.

Kako je ocenjeno, UGS "Nezavisnost" ne želi da učestvuje u radu tog tela jer ono postepeno postaje "pomoćna služba Vlade Srbije". ...

Opširnije

14.07.2014.

Sindikati: Iza nas ne stoje partije

Preuzeto sa sajta B92

Lideri dva reprezentativna sindikata saopštili su da iza najavljenog protesta protiv Zakona o radu, ne stoji nijedna politička partija već isključivo sindikati.

Sindikati, istakli su lideri Samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, Ljubisav Orbović i Branislav Čanak, smatraju da reformski zakoni pre usvajanja u Skupštini moraju da prođu određenu proceduri i javnu raspravu....

Opširnije

14.07.2014.

PISMO AMERIČKOJ PRIVREDNOJ KOMORI I SAVETU STRANIH INVESTITORA

Gospodo,

Kao što znate, mi smo od samog početka bili protiv usvajanja novog Zakona o radu, ali ono što ne znate, ili, jedva da znate, jeste ono najglavnije – zašto smo protiv toga. Sve više liči na to da namerno niste hteli da saznate, jer bi to bilo poražavajuće čak i za onoga za koga ovaj svet počinje i završava se brojkom koja označava profit.

Sada kada je sve završeno, ponašanje „pobedničke“ strane, Vlade Republike Srbije, valjda i slepom i gluvom šalje neumitnu poruku o autoritarnosti koja je već na jedan korak od instaliranja fašizma. Poslednji put u Srbiji ovakav progon neistomišljenika zabeležen je u periodu obračuna za vreme Informbiroa od 1948. godine pa narednih nekoliko godina. Sada jedino što nemamo je logor na Golom otoku, ali to je najverovatnije zato što Srbija nema more, pa ni otoke....

Opširnije

14.07.2014.

PISMO PODRŠKE SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

Poštovane koleginice i kolege,

Savez sindikata Republike Srpske, sa svojim članovima i članicama, svim srcem i svom snagom podržava istorijsku borbu protiv porobljavanja radnika Republike Srbije.

Zgroženi smo postupcima Vlade Srbije, kao socijalnog partnera, u iracionalnom stavu da će novim Zakonom o radu, koji je u stvari Zakon za poslodavce a protiv radnika, otvarati nova radna mjesta i tako smanjiti stopu nezaposlenosti. ...

Opširnije

10.07.2014.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI "NEZAVISNOST"
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nakon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale - Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost", sa premijerom Vučićem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih ministarstva, danas je učinjen poslednji napor i pokušaj da se na tripartitnoj radnoj grupi približe i usaglase do sada neusaglašeni stavovi o izmenama i dopunama Zakona o radu....

Opširnije

02.07.2014.

Potpunija informacija o juče dogovorenim daljim aktivnostima na izmenama i dopunama Zakona o radu

Osim dogovora da se pregovori nastave, bitno je, i za nas jako značajno to da je Premijer, nakon dodatne argumentacije sa naše strane, prihvatio da, DO KRAJA OVE NEDELjE, ZA TO POSEBNO FORMIRAN TIM VLADE REPUBLIKE SRBIJE (prema našem saznanju - ministri Selaković i Ljajić) PRIPREMI ADEKVATNO OBRAZLOŽENjE, PRIHVATLjIVO ZA SVE, O POTREBI OSTANKA MOGUĆNOSTI DONOŠENjA ODLUKE O PROŠIRENOM DEJSTVU KOLEKTIVNIH UGOVORA. ...

Opširnije

01.07.2014.

Saopštenje sa IX sednice GO UGS NEZAVISNOST od 30.06.2014.- Zakon o radu

Na IX redovnoj sednici Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST, održanoj 30. juna 2014. godine, razmatrana je situacija vezana za proces izmena i dopuna Zakona o radu i dogovorene su naredne aktivnosti Sindikata na ovom planu.

Glavni odbor je ocenio krajnje nekorektnim i suprotnim načelima istinskog socijalnog dijaloga, ponašanje i delovanje Vlade, odnosno njenih predstavnika i najviših rukovodilaca tokom i po završetku ''pregovora''. Ta se nekorektnost i neprincipijelnost ogleda u neravnopravnom položaju pregovarača, posebno predstavnika sindikalnih organizacija, zbog: ...

Opširnije

01.07.2014.

Zakon o radu ipak još na čekanju

Preuzeto sa sajta B92

Predlog Zakona o radu ove nedelje ipak neće biti prosleđen u skupštinsku proceduru kako je najavljeno, saznaje RTS.

Naime, sednicu Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj bi se sindikati i poslodavci izjasnili o predloženim izmenama, predsednik tog saveta Branislav Čanak zakazaće za petak, 12. jul....

Opširnije

06.06.2014.

POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE, SREĆAN VAM PRAZNIK – 7. JUN, DAN PTT RADNIKA SRBIJE!

Javno preduzeće „Pošta Srbije” 7. juna obeležava svoj dan, jer je 1840. godine, 25. maja po starom a 7. juna po novom kalendaru, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kneževine Srbije obavestilo strane konzulate da svoju poštu iz zdanja na Kalemegdanu mogu dvaput otpravljati u unutrašnjost Srbije....

Opširnije

05.06.2014.

ZVANIČNA INFORMACIJA UGS NEZAVISNOST O ZAKONU O RADU

Ministarstvo rada je 02.06.2014. godine, nakon tronedeljnog svakodnevnog rada tripartitne Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, dostavilo tekst Nacrta zakona i Zapisnik, koji su trebali da budu rezultat rada Radne grupe, zaključno sa 29.5.ove godine.

Međutim taj tekst, kao i Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je dostavljen Socijalno–ekonomskom savetu Republike na mišljenje (uz zahtev da SES da mišljenje u roku od 8 dana, jer je predviđeno da Zakon ide u skupštinsku proceduru po hitnom postupku), NE ODRAŽAVA STAVOVE SVIH UČESNIKA U RADU TRIPARTITNE RADNE GRUPE, odnosno, za sindikate koji su učestvovali u pregovorima, NIJE PRIHVATLJIV zbog: ...

Opširnije

04.06.2014.

Sindikati: Plate u javnom sektoru niže za 10 odsto? Sledi žestok odgovor!

Preuzeto sa sajta blic.rs

Predstavnici dva reprezentativna sindikata, Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost" usprotivili su se danas najavljenom smanjenju zarada u javnom sektoru....

Opširnije

26.05.2014.

POMOZIMO, BUDIMO SOLIDARNI I SLOŽNI!

Poštovane koleginice i kolege,

Svedoci smo prirodne katastrofe koja je zadesila našu zemlju. Oko dve stotine radnika Pošte širom Srbije moralo je da napusti svoje domove i mnogi nemaju gde da se vrate. Zbunjeni, uplašeni, zabrinuti, ostali su bez svega. Sami ne mogu ništa, zajedno možemo sve. Budimo im i kolege i prijatelji!...

Opširnije

09.05.2014.

"I Tito imao 100% pa nije to radio"

Preuzeto sa sajta B92

Beograd -- Zakon o radu može biti donet vrlo brzo ukoliko se dogovorimo oko dve tačke koje su nam preostale, kaže Branislav Čanak, predsednik UGS „Nezavisnost"....

Opširnije

29.04.2014.

SINDIKAT ,,NEZAVISNOST“ ZAŠTITIO POŠTARE

Preuzmite dokument

Poštovani članovi sindikata,


Od strane Direkcije za poštansku mrežu radnim jedinicama upućen je dana 11.04.2014. godine dopis, broj 2014-53705/1, o početku realizacije prve i druge faze proširenja teritorije za dostavu paketa definisane Uputstvom o organizaciji specijalizovanog prijema i dostave....

Opširnije

25.04.2014.

Saopštenje

Reprezentativne sindikalne centrale, SSSS i UGS Nezavisnost pozivaju članove sindikata, radnike i građane Srbije da se, 1. Maja, u što većem broju okupe na Trgu Nikole Pašića kako bi zajedno obeležili međunarodni praznik rada i radnika.
Okupljanje učesnika započinje u 11 časova. ...

Opširnije

25.04.2014.

PRVOMAJSKI PROGLASPrvim masovnim izlaskom na ulice, pre 128 godina, radnici su se izborili za osmočasovno radno vreme i, kao simbol uspeha u radničkoj borbi, ustanovili međunarodni praznik rada i radničkog pokreta.

A gde smo mi to danas?...

Opširnije

08.04.2014.

ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA

Na sednici Glavnog odbora Sindikata PTT „Nezavisnost”, održanoj 8. aprila u Beogradu, jednoglasno su usvojeni izveštaji o radu i materijalno-finansijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i planovi aktivnosti ove reprezentativne sindikalne centrale u Pošti Srbije. ...

Opširnije

07.04.2014.

Čanak predsedava Savetu

Preuzeto sa sajta b92

Beograd -- Pedsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Branislav Čanak, izabran je za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije....

Opširnije

10.03.2014.

Dobri poslovni rezultati

Na sednici Nadzornog odbora Preduzeća, održanoj 28. februara u Beogradu, usvojeni su finansijski izveštaji za prošlu godinu i izveštaj nezavisnog revizora.

Ukupni prihodi naše kompanije u 2013. godini bili su 24,92 milijarde dinara, a rashodi 21,70 milijardi. Ostvarena neto dobit iznosi 2,83 milijarde dinara, ili 25,1 milion evra, što je 2,3 puta više nego 2012. godine, kada je neto dobit iznosila 10,9 miliona evra. ...

Opširnije

27.02.2014.

Segol: Bez socijalog dijaloga nema progresa

Preuzeto sa sajta dnevnik.rs
Socijalni dijalog jedan je od najvažnijih segmenata da bi reforme koje se planiraju bile održive i da bi se obezbedio privredni i društveni napredak, izjavila je danas generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata Bernadet Segol....

Opširnije

27.02.2014.

Glas sindikata biće važan i za Brisel

Preuzeto sa sajta novosti.rs

Evropska sindikalna konfederacija podržala srpska radnička udruženja i njihove zahteve. Poručeno da smanjenje plata, penzija i socijalnih davanja neće rešiti probleme...

Opširnije

27.02.2014.

Dobro je što je povučen zakon o radu

Preuzeto sa sajta politika.rs

Ako želite da imate održiv sistem i volite svoj narod, onda nećete sprovoditi ekonomsku politiku koja favorizuje isključivo kapital...

Opširnije

14.02.2014.

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta

Preuzeto sa sajta RTS-a

BEOGRAD - U Vladi Srbije danas će biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta, kojoj će predsedavati premijer Ivica Dačić, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.
Na sednici bi, prema saopštenju sa prethodne sednice Saveta, održane 20. januara, trebalo da bude reči o rešenjima u zakonu o privatizaciji i zakonu o stečaju....

Opširnije

14.02.2014.

Prvi sastanak radne grupe o izmenama Zakona o radu

Beograd, 13.02.2014.-Na današnjem prvom sastanku Radne grupe o izmenama Zakona o radu razgovaralo se samo o procedurama u daljem radu i ovlašćenjima, izjavila je izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost Zlata Zec. Zec je agenciji Beta kazala da nije bilo nikakvih konkretnih dogovora o Zakonu o radu, već se razgovaralo o načinu daljeg rada u toj grupi.

Na sastanku su učestvovali predstavnici dva reprezentativna sindikata Srbije - UGS Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Unije poslodavaca Srbije, kao i ministarstva finansija, rada i privrede....

Opširnije

14.02.2014.

Sindikati regiona protiv izmena radnog zakonodavstva

Izvor Tanjug
BEOGRAD - Sindikati u regionu treba da se ujedine protiv izmena radnog zakonodavstva i donošenja zakona koji nisu u interesu građana, ocenjeno je danas u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Na konferenciji za novinare u SSSS, povodom dvodnevnog Međunarodnog sindikalnog skupa koji je juče počeo u Beogradu, rečeno je da promene u radnom zakonodavstvu u regionu prete da ugroze neka od osnovnih prava zaposlenih.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović kazao je na konferenciji za novinare da nemiri u regionu zbog nezadovoljstva radnika jačaju mnogo brže nego što se očekivalo.

"Ljudi više nisu spremni da trpe i jedini preostao način je ekstremno iskazivanje nezadovoljstva. Ogroman broj ljudi je u teškoj situaciji, bez perspektive, bez budućnosti", kazao je on....

Opširnije

31.01.2014.

EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION /ETUC/

23.01.2014.

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

23.01.2014.

PISMO PODRŠKE SHH

23.01.2014.

PISMO PODRŠKE SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

Preuzeto sa sajta UGS NEZAVISNOST
Poštovane kolege,

Savez sindikata Republike Srpske i svih njegovih 15 granskih sindikata sa cjelokupnim članstvom, čvrsto stoji uz vas i podržavamo vas u vašem štrajku upozorenja kojeg ćete održati danas 23.01.2014. godine u periodu od 11,00 do 12,00 sati....

Opširnije

23.01.2014.

"Hvala" Raduloviću, ujedinitelju

Preuzeto sa sajta b92
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost održali su jednosatni štrajk upozorenja u preduzećima u Srbiji....

Opširnije

22.01.2014.

Stav UGS NEZAVISNOST vezan za povlačenje ZOR-a

21.01.2014.

Sindikati: Radulović mora da ode

Preuzeto sa sajta B92

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i UGS "Nezavisnost" saopštili su da će najavljeni i zakazani štrajk upozorenja biti održan 23. januara.
...

Opširnije

21.01.2014.

PISMO POLITIČKIM STRANKAMA

Reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata Srbije su, realizujući Sporazum o zajedničkom nastupu u borbi protiv predloženih izmena Zakona o radu i drugih zakonskih rešenja iz oblasti radnog i socijalnog zakonodavstva, kojima se znatno umanjuju prava zaposlenih, kao i na osnovu usvojenog Programa zajedničkih aktivnosti do kraja januara 2014. godine, uputile pismo predsednicima političkih stranaka socijaldemokratske orijentacije, sa zahtevom da se javno oglase i izjasne o predloženim rešenjima. Na adrese Ivice Dačića, Rasima Ljajića, Dragana Đilasa, Nenada Čanka, Jovana Krkobabića i Aleksandra Vulina, upućeno je pismo sledećeg sadržaja: ...

Opširnije

21.01.2014.

PROGLAS

ŠTRAJK UPOZORENJA...

Opširnije

19.01.2014.

RADULOVIĆ OBELEŽAVA SVE ČLANOVE SINDIKATA

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su, povodom zahteva ministra privrede javnim preduzećima da dostave broj sindikalnih organizacija, sa pregledom spiska članova po pojedinim sindikatima, uputili pismo predsedniku i premijeru Republike, ministrima i narodnim poslanicima, kao i javnosti....

Opširnije

13.01.2014.

Saopštenje za javnost SSSS i UGS NEZAVISNOST

08.01.2014.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Na prvoj sednici Vlade Republike Srbije u 2014. godini data je saglasnost za novi Kolektivni ugovor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, koji će biti na snazi naredne tri godine. ...

Opširnije

18.12.2013.

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU OD 09.12.2013.

18.12.2013.

Zarade i naknade po novom zakonu o radu

18.12.2013.

Uporedni pregled zakona o radu

16.12.2013.

Glavni odbor

Na sednici Glavnog odbora Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija” „Nezavisnost”, održanoj 16. decembra u Beogradu, razmatrane su aktuelne teme u Preduzeću i ovoj sindikalnoj organizaciji.

Govoreći o kolektivnom pregovaranju, kao najvažnijem pitanju sa stanovišta sindikata, predsednica Snežana Marković je izrazila očekivanje da će se do kraja godine potpisati novi kolektivni ugovor i posebno istakla da su u vrlo zahtevnom pregovaračkom procesu, naročito sa predstavnicima Ministarstva finansija, sačuvana sva stečena prava iz rada i po osnovu rada. Sekretar Tahir Ademović naveo je pojedinost da se prvi put kroz kolektivni ugovor definiše rad komisije za primenu i praćenje kolektivnog ugovora....

Opširnije

09.12.2013.

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE
SINDIKATA PTT SRBIJE I
SINDIKATA JP PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" NEZAVISNOST

Nakon dobijanja Rešenja o davanju saglasnosti na raspodelu drugog dela zarade iz dobiti za Javno preduzeće "Pošta Srbija" za 2012. godinu, od strane Vlade Republike Srbije, dat je nalog za obračun iste. Isplata se očekuje najdalje do četvrtka, 12.12.2013. godine.PREUZMITE OBAVEŠTENJE...

Opširnije

04.12.2013.

Preuzeto sa sajta UGS NEZAVISNOST: Dokaz da su SINDIKAT NEZAVISNOST i SSSS jedine reprezentativne centrale koje priznaje Evropa

03.12.2013.

ObaveštenjePоštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da su dobijene sve saglasnosti nadležnih ministarstava da se zaposlenima podeli drugi deo zarade iz dobiti za 2012. godinu. Odluka o raspodeli biće doneta na prvoj sednici Vlade Republike Srbije, nakon postignutog dogovora Generalnog direktora Preduzeća i predstavnika Vlade Srbije.

Isplata se očekuje u najkraćem mogućem roku, a o tačnom datumu ćemo vas naknadno obavestiti.

PREUZMITE OBAVEŠTENJE...

Opširnije

27.11.2013.

Preuzeto sa sajta B92

Beograd -- Sindikati realnog sektora Saveza samostalnog sindikata Srbije (SSSS) i UGS Nezavisnost traže od premijera Srbije da smeni ministra privrede Sašu Radulovića....

Opširnije

21.11.2013.

UGS Nezavisnost prekinuo učešće u izradi predloga Zakona o radu

Preuzeto sa sajta b92.net

Beograd -- Oba reprezentativna sindikata u Srbiji najavila su danas da će izaći iz radne grupe koja je zadužena za izradu nacrta izmena Zakona o radu.

Oba reprezentativna sindikata u Srbiji - Ujedinjeni granskih sindikata Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije, najavila su danas da će izaći iz radne grupe koja je zadužena za izradu nacrta izmena Zakona o radu....

Opširnije

31.10.2013.

Preuzeto sa sajta UGS NEZAVISNOST:Zajedničko saopštenje SSSS i UGS Nezavisnost

Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST postigli su danas dogovor o zajedničkim aktivnostima u borbi za zaštitu i unapređenje radnih i socijalnih prava zaposlenih.

Rukovodstva dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji su se, na sastanku u prostorijama SSSS, dogovorila da zajednički nastupaju oko izmena i dopuna Zakona o radu i najavljenih izmena drugih sistemskih zakona. ...

Opširnije

31.10.2013.

ZAJEDNO UGS „NEZAVISNOST” I SSSS

Rukovodstva dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji saopštila su na konferenciji za novinare, održanoj 30. oktobra u Beogradu, odluku da zajednički nastupaju oko izmena i dopuna Zakona o radu i najavljenih izmena drugih sistemskih zakona. Takođe, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost” i Savez samostalnih sindikata Srbije ubuduće će usaglašavati stavove oko ekonomskih mera Vlade Srbije, kao i oko pitanja u vezi sa pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji.

„Strateški razlog udruživanja naših organizacija je evropska dimenzija. Naše dve organizacije su već u Evropi, gde bismo voleli da uvedemo i Srbiju, ali se ona opire. Jedan od dokaza koji pokazuje da Srbija ne želi da uđe u Evropu je i ovaj hajdučki predlog zakona o radu”, rekao je Branislav Čanak, predsednik UGS „Nezavisnost”, dodajući da država pravi svoje sindikate kaji bi podržali taj neprihvatljiv predlog. ...

Opširnije

11.10.2013.

Informacija o paketu mera Vlade

09.10.2013.

ZAKLjUČAK SA SASTANKA GENERALNOG DIREKTORA PREDUZEĆA I PREDSTAVNIKA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA, PO PITANjU RASPODELE PREOSTALOG DELA NERASPOREĐENE DOBITI

Na sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata i generalnog direktora Preduzeća, kojem je prisustvovao i predsednik Upravnog odbora, g-din Meho Omerović, održanom dana 07.10.2013. godine, zajednički je konstatovano da zahteve predstavnika reprezentativnih sindikata, po pitanju raspodele dela neraspoređene dobiti, u potpunosti podržava generalni direktor Preduzeća....

Opširnije

02.10.2013.

Jedan od najboljih video priloga

02.10.2013.

POSLE PROTESTA, UOČI PROTESTA

Kako smo se približavali 27. septembru, danu koji smo odredili za finalnu manifestaciju u okviru letnje faze protesta 2013. godine, tako je, razumljivo, rasla napetost u nama i medju nama. Već tu se pokazalo koliko smo organizovana i odgovorna organizacija, jer samo tako i samo zbog toga nastaje i raste napetost. S druge strane, ćutanje svih onih kojima smo od kraja avgusta, na tri mesta u Beogradu i u Novom sadu, Kragujevcu i Nišu, neprekidno slali zahteve za razgovor, nije nas obeshrabrila. Nije nas obeshrabrilo, mada je u svakom od nas proizvelo dodatnu veliku građansku potištenost, ni ponašanje srpskih medija koji su se raznim prizemnim marifetlucima svakodnevno odricali osnovnih pravila svoje profesije i potpuno ili u dobrom delu ignorisali naše akcije....

Opširnije

30.09.2013.

Protest 2013.

29.09.2013.

DOSTA! Protest sindikata Nezavisnost 27 09 2013 Beograd

28.09.2013.

Pogledajte sta su drugi pisali o protestu 27.09.2013.

28.09.2013.

Slike sa protesta 27.09.2013.

24.09.2013.

Dosta!!! 27.septembar 2013.

Beograd
27. septembar 2013.
u 12 časova
Trg Nikole Pašića

...

Opširnije

16.09.2013.

GENERALNOM DIREKTORU, NADZORNOM ODBORU JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA

29.08.2013.

Proglasi UGS NEZAVISNOST i svih granskih sindikata

29.08.2013.

DOSTA!!! Beograd Slavija - Terazije 27.8. 2013.

29.08.2013.

Beograd Slavija i Terazije 28. 8. 2013.

28.08.2013.

Protest 27.8.2013. punkt Novi Sad

27.08.2013.

Sta mediji kazu o kampanji "Dosta"

Pogledajte sta su o kampanji "Dosta" pisali pojedini mediji


-RTS

-RTV

-TANJUG...

Opširnije

27.08.2013.

DOSTA!!! Beograd Slavija 26.8.2013.

26.08.2013.

Protest 26.8.2013.

26.08.2013.

Protest 26.8.2013.

26.08.2013.

BUĐENJE

Nismo zadovoljni, pogrešno ste protumačili ćutanje građana kao zadovoljstvo; cilj nam je oživljavanje realnog i očuvanje javnog sektora što je više moguće; ne pretite nam novim otpuštanjima; Srbija može da se oporavi samo povećanjem broja radnih mesta, inače će potonuti – glave su poruke upućene političarima sa Slavije, jednom od tri beogradska punkta, gde je otpočela kampanja „DOSTA” naše sindikalne centrale Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost”. Osim u glavnom gradu, prva faza kampanje, simbolično nazvana „Buđenje”, startovala je i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. ...

Opširnije

23.08.2013.

Proglas

Udruženim snagama, država i drugi poslodavci, sistematski huškaju jedne protiv drugih: zaposlene u javnom i realnom sektoru, sindikate, zaposlene i nezaposlene, mlade i stare, žene i muškarce, kako bi se neometano sprovodila taktika: „Zavadi, pa vladaj!“. Činjenica je da se, u stvari, ne zna kome je gore. DOSTA!...

Opširnije

23.08.2013.

OKUPIRAJMO SRBIJU

Svašta ste nam ukrali, ali najgore je što ste ukrali i ono što niko neće moći da nam vrati , ukrali ste nam vreme.
Pre gotovo četvrt veka, Evropa, a sa njom, posredno ili neposredno, vremenom i čitav svet, našli su se na raskršću na kakvo se nailazi jednom u više generacija. Pao je Zid i valjalo je odrediti nove pravce kretanja nacionalnih privreda, politika, društava, njihovih kultura i drugih sistema vrednosti, valjalo je krenuti od nečega što je okončano, ka nečemu što se nametalo kao neizbežan izazov, valjalo je krenuti u novu epohu....

Opširnije

22.08.2013.

Isti stavovi i ciljevi

Generalni direktor Pošte Srbije Milan Krkobabić primio je 21. avgusta delegaciju Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost” – predsednika UGS-a Branislava Čanka, potpredsednike Zorana Stojiljkovića i Aleksandra Titovića, i Snežanu Marković, članicu GO i predsednicu Sindikata PTT „Nezavisnost”....

Opširnije

19.08.2013.

„DOSTA!!!“ - KREĆE KAMPANjA UGS NEZAVISNOST

Od 26. do 30. avgusta ove godine, u četiri grada (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac), na šest punktova, po osam sati dnevno (od 10 do 18), kreće kampanja UGS NEZAVISNOST pod nazivom „DOSTA!!!“.
Cilj kampanje je da se našim članovima, ali i najširoj javnosti, skrene pažnja na krajnje nepovoljan ekonomski i socijalni položaj građana Srbije, na nemogućnost ostvarivanja osnovnog ustavnog prava – prava na rad, kao i na kršenje prava iz rada i po osnovu rada (neisplaćivanje zarada i drugih primanja iz rada, neuplaćivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, stalno pooštravanje uslova za sticanje prava iz PIO i za nezaposlene, kao i smanjenje nivoa tih prava, izmene radnog zakonodavstva na štetu zaposlenih, kršenje sindikalnih prava...itd)....

Opširnije

29.06.2013.

NAJAVA MASOVNIH DEMONSTRACIJA

Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST je na sastanku održanom 27.06.2013. godine formirao radnu grupu sa zadatkom da pripremi akcioni plan delovanja UGS NEZAVISNOST povodom izmena Zakona o radu i famoznih antikriznih mera, koji će obuhvatiti i organizovanje masovnih demonstracija.

Na istoj sednici zauzet je stav povodom antikriznih mera Vlade Republike Srbije.
Stav UGS povodom antikriznih mera Vlade RS....

Opširnije

27.06.2013.

ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA

Na sastanku Glavnog odbora Sindikata PTT „Nezavisnost” razmatrane su aktuelne teme u Preduzeću i ovoj sindikalnoj organizaciji.
Govoreći o kolektivnom pregovaranju, kao najvažnijem i najzahtevnijem pitanju, predsednica Snežana Marković je istakla osnovni cilj da se zadrži što veći broj stečenih prava za zaposlene, uz pokušaj dodatnog razjašnjenja pojedinih odrednica radi što lakše primene. O detaljima pregovaračkog procesa i delimično usaglašenim rešenjima između sindikata i poslodavaca govorio je sekretar Tahir Ademović. ...

Opširnije

21.06.2013.

STAV UGS NEZAVISNOST POVODOM ANTIKRIZNIH MERA VLADE RS

Period usaglašavnanja i donošenja Antikriznih mera još je jednom potvrdio da u Srbiji ne funkcioniše socijalni dijalog. O ovim ''merama'' koalicioni partneri, odnosno političke partije na vlasti, usaglašavali su stavove pune tri nedelje i, nakon toga, u javnost izašli sa gotovim, finalnim merama (bez prefiksa ''radna verzija'', ''nacrt'' ili ''predlog''), a da, pre toga, nisu izvršene konsultacije (po Zakonu obavezne) sa relevantnim socijalnim partnerima i bez rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike. ...

Opširnije

29.05.2013.

OBAVEŠTENJE

Na sastanku sa Generalnim direktorom i njegovim saradnicima koji je održan dana 23.05.2013. godine, a u vezi sa zaradom iz dobiti, obaveštavamo sve članove sindikata “Nezavisnost” kao i ostale zaposlene, da je dobijena saglasnost i Ministarstva finansija koja je do sada bila sporna. Time su stvoreni svi uslovi za isplatu prvog dela zarade iz dobiti u visini oko 50% plate svakog zaposlenog, shodno učešću zaposlenih u ostvarenoj dobiti....

Opširnije

27.05.2013.

OBAVEŠTENjE

Povodom različitih informacija u vezi sa planiranom isplatom zarade iz dobiti, Izvršni odbor sindikata ,,Nezavisnost“ održao je hitnu sednicu u ponedeljak 27.maja u Beogradu i doneo sledeće odluke :
Zahtev da se u što skorijem roku sastanemo sa ministrom finansija i ekonomije Mlađanom Dinkićem, Generalnim direktorom kao i predsednikom Upravnog odbora , kako bi otvoreno razgovarali na temu isplate zarade iz dobiti. Cilj nam je da otklonimo eventualne probleme i nesporazume, i da pronađemo konačno rešenje. ...

Opširnije

27.05.2013.

OTVORENO PISMO Ministru Mlađanu Dinkiću

Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija” posluje sa iskazanom dobiti dugi niz godina, a u prethodnoj godini iznos ostvarene dobiti iznosio je 1,2 milijarde dinara. Ova dobit ostvarena je u uslovima tržišne i nelojalne konkurencije koja nažalost bez većih smetnji učestvuje na domaćem tržištu.
Imajući u vidu navedeno, podsećamo Vas da svih ovih fodina u periodu od osnivanja do danas Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija”, nije korisnik budžetskih sredstava ni po jednom osnovu.Napominjemo i činjenicu da je država najveći dužnik Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija”....

Opširnije

15.04.2013.

IVANJICA NA OSAM RATA

Za članove Sindikata PTT „Nezavisnost” koji rade u Pošti, kao i njihove porodice, od 12. aprila važi povoljnost da lečenje i odmor u Ivanjici mogu da izmire u osam mesečnih rata, preko platnog spiska, bez kamata. Ova mogućnost je otvorena potpisivanjem ugovora o saradnji između Granskog sindikata saobraćaja i telekomunikacije „Nezavisnost” i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Ivanjica”....

Opširnije

12.04.2013.

NOVI UPRAVNI ODBOR PREDUZEĆA

Rešenjem Vlade Republike Srbije, od 5. aprila, za novog predsednika Upravnog odbora Pošte Srbije postavljen je Meho Omerović, a za nove članove – Dobrosav Marić, Aleksandar Đorđević, Dragan Grgurević, Milutin Stojinović i Milan Stevanović. Članovi iz redova zaposlenih – Slavko Topalov, Bogoljub Popović i Jovica Petrović – ostali su i u novom sazivu. Konstitutivna sednica Upravnog odbora Preduzeća održana je 12. aprila....

Opširnije