06.10.2014

Uslovi rada najgori u dve decenije

Preuzeto sa sajta B92

Beograd -- Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije ocenili su da radnici sada rade u možda najtežim uslovima u poslednjih 20 godina.

Povodom Svetskog dana za dostojanstven rad sindikati su saopštili da su prava rada i po osnovu rada potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena prava zaposlenih i penzionera a njihov standard sveden na fizičko preživljavanje.

Do toga se došlo, smatraju ovi sindikati, donošenjem zakona suprotnih Ustavu, ali i međunarodnim i evropskim standardima - Zakonu o radu, Zakonu o PIO, i drugim zakonima iz domena radnog i socijalnog zakonodavstva.

Stope nezaposlenosti i siromaštva su samo u poslednje dve godine udvostručene i gotovo izjednačene, više od 24 odsto radno aktivnog stanovništva nema posla, a još toliko ih radi "na crno".

Veliki broj zaposlenih koji rade pun fond časova i postižu standardni učinak prima minimalnu zaradu koja je niža od "linije siromaštva", što znači da sa takvim primanjima ne mogu da podmire ni najosnovnije egzistencijalne potrebe.

Sindikati podsećaju da se danas obeležava Svetski dan za dostojanstveni rad pod ekološkim motom "Nema radnih mesta na mrtvoj planeti".

Ukazuju da se neodgovornim ponašanjem države i poslodavaca zagađuje životna i radna sredina, kontrolni mehanizmi države ne funkcionišu a intereveniše se samo kada dođe do posledica koje se ne mogu sakriti.

"Društveno neodgovornim, ali politički lojalnim poslodavcima gleda se kroz prste i za ugrožavanje životne sredine, ljudskih života, životinjskog i biljnog sveta, izriču se minimalne kazne, višestruko niže od stečenog profita", zaključuju sindikati.