11.03.2021

DOBAR POČETAK

Dana 10.03.2021. godine održan je sastanak Poslovodstva sa predstavnicima svih sindikata koji deluju u okviru JP „Pošta Srbije“.

Sindikat „Nezavisnost“ je predstavljao potpredsednik Aleksandar Titović. Poslovodstvo su predstavljali vd direktora Preduzeća Zoran Đorđević, šef kabineta Slavoljub Janićijević, izvršni direktori Vladimir Dimitrijević i Miloš Đurić. Sastanku je takođe prisustvovao i predsednik Nadzornog odbora Boriša Šarenac. Gospodin Đorđević je pozdravio prisutne, izrazio želju za uspešnom saradnjom i u kratkim crtama izložio goruće probleme i svoje viđanje poslovanje Preduzeća u budućnosti i dodao da ne može da obeća da će biti isplaćena zarada iz dobiti ali da će o tome obaviti potrebne razgovore i nakon toga izvestiti sindikate.

Aleksandar Titović je direktoru Đorđeviću i novom poslovodstvu poželeo uspešan rad a zatim prisutne upoznao sa problemom niskih zarada, manjkom izvršioca i kašnjenjem linija razmene kao osnovnog problema u organizaciji rada u JPM. U daljem izlaganju Titović je podržao direktora Đorđevića u inicijativi za kvalitetnom i efikasnom organizacijom vakcinacije u okviru Preduzeća. Nakon toga su se složili da i poslodavac i sindikati u svom radu moraju u potpunosti poštovati zakone i Kolektivni ugovor.

Titović je za kraj dodao da je Sindikat „Nezavisnost“ sa gospodinom Đorđevićem, koji je u prethodnom mandatu obavljao funkciju ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uvek imao uspešan dijalog. Sastanak je protekao u korektnoj i radnoj atmosferi.