19.06.2018

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM RADA

Na zahtev Sindikata PTT NEZAVISNOST, danas, 19.06.2018. godine,
održan je sastanak sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i
socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem.


Tom prilikom predstavnici našeg Sindikata, Snežana Marković i
Aleksandar Titović, upoznali su ministra i njegove saradnike sa
izuzetno lošim materijalnim položajem zaposlenih u Pošti i zahtevima
upućenim poslodavcu i Vladi, koje naš Sindikat već mesecima pokušava
da ostvari, koristeći se svim zakonitim sredstvima sindikalne borbe.


Ministar je, iako je već bio upoznat, pažljivo saslušao sve naše
argumente o problemima u Pošti, o teškom materijalnom položaju
zaposlenih, nedostatku izvršilaca u tehnologiji i ostalim socijalno
ekonomskim problemima. Nakon toga obećao je da će kao član Vlade
pokušati sve što je u njegovoj moći kako bi se poboljšao materijalni
položaj zaposlenih u Pošti i rešili postojeći problemi. U ostvarenju
tog cilja, posredovaće i u zakazivanju sastanka sa ministrom finansija
Sinišom Malim, kako bi predstavnici našeg Sindikata i pred njim
argumentovano izneli svoje zahteve.