04.11.2020

INICIJATIVA SINDIKATA PTT „Nezavisnost" ZA RAD OD KUĆESindikat Javnog preduzeća PTT saobraćaja ''Srbija'' ''Nezavisnost'' uputio je dopis Direktoru Preduzeća, u kome je obaveštava da Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ Nezavisnost“ punu pažnju posvećuje praćenju epidemiološke situacije u Republici Srbiji izazvane virusom COVID 19, koja na dnevnom nivou, pokazuje tendenciju pogoršavanja, posebno u pojedinim gradovima.

Svesni smo da je Poslodavac nadležan za organizaciju procesa rada, ali imajući u vidu da je očuvanje zdravlja prioritet i za Sindikat i za Poslodavca, upućujemo inicijativu da se zaposlene trudnice i zaposleni sa hroničnim i teškim obolenjima, koji mogu nesmetano i efikasno da obavljaju poslove i od kuće, upute na rad od kuće.
Na taj način bi se kod ovih kategorija zaposlenih koje su rizične, smanjio rizik od zaražavanja.

Očekujemo da će poslodavac prihvatiti i realizovati inicijativu Sindikata.