04.09.2014

PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE EU - POGLAVLJE 19

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U utorak, 2. septembra, u Vladi Republike Srbije, održan je sastanak Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU sa predstavnicima zainteresovanih organizacija civilnog drustva, čiji delokrug rada sadrži teme obuhvaćene pregovaračkim poglavljem 19 (socijalna politika i zapošljavanje). Obzirom na činjenicu da je Poglavlje 19 ključno za delatnost sindikata, kao i na prethodnim sastancima, i ovom je sastanku prisustvovao predstavnik UGS NEZAVISNOST.

Sastanak su vodili šefica Pregovaračkog tima, prof dr. Tanja Miščević i šef Pregovaračke grupe za Poglavlje 19, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Laslo Čikaš. Oni su, u cilju obezbeđivanja transparentnosti pregovaračkog procesa, prisutne upoznali sa detaljima bilateralnog skrininga za pomenuto poglavlje koji je, nakon eksplanatornog skrininga iz februara 2014. godine, održan 25. i 26. juna, u Briselu. Prema njihovim rečima, na skriningu je bilo reči o sledećim oblastima: bezbednost i zdravlje na radu, radno pravo i socijalni dijalog, aktivna politika zapošljavanja, socijalna inkluzija, socijalna zaštita, zaštita osoba sa invaliditetom, rodna ravnopravnost, zabrana diksriminacije i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kao glavni problemi istaknuti su neadekvatnost, odnosno nedostatak implementacije postojećih zakonskih rešenja u određenom broju oblasti, visoka stopa rada u neformalnoj ekonomiji, visok procenat stanovništva ispod granice siromaštva, nepostojanje kvalitetnih statističkih podataka u oblasti zapošljavanja i sl. Zavisno od stepena usklađenosti domaće legislative sa legislativom EU, i predviđeni tranzicioni periodi za pojedine oblasti se značajno razlikuju. Dok je u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu čak 90% normative usklađeno, te nije konstatovana potreba za tranzicionim periodom, u oblasti penzionog i invalidskog osiguranja je traženo da taj period traje do 2032. godine.

Prema oceni predstavnika UGS NEZAVISNOST, oblasti radnog zakonodavstva i socijalnog dijaloga na sastanku nije posvećeno dovoljno vremena. Šef Pregovaračke grupe 19, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Laslo Čikaš istakao je da je Evropska komisija izrazila zadovoljstvo što se zakoni u ovoj oblasti donose kroz dijalog, te istakla značaj opsežne javne rasprave. Na pitanje našeg predstavnika na koji način se očekuje da na pregovarački proces o ovom poglavlju utiče činjenica da je, odmah nakon održavanja bileteralnog skrininga u Briselu, socijalni dijalog prekinut, a novi Zakon o radu donet bez šire javne rasprave i bez uticaja relevantnih socijalnih partnera – niko od prisutnih predstavnika Pregovaračkog tima nije dao odgovor.

Evropska komisija priprema Izveštaj o održanom bilateralnom skriningu o Poglavlju 19, a UGS NEZAVISNOST očekuju da će, kao reprezentativni socijalni partneri, dobiti na uvid tekst ovog izveštaja, kao i da će Vlada RS prepoznati da, među organizacijama civilnog društva koje će imati važnu ulogu u definisanju pregovaračke pozicije Republike Srbije o Poglavlju 19, sindikati imaju poseban značaj.