19.11.2014

Izvestaj sa sednice glavnog odbora Sindikata ptt Nezavisnost

Preuzmite izvestaj sa sednice glavnog odbora Sindikata ptt Nezavisnost