07.12.2014

Dobijena saglasnost

Na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 07.12.2014. godine doneta je odluka o davanju saglasnosti za isplatu zarade iz dobiti za zaposlene u Posti Srbije.