05.06.2020

Zahvalnost svim radnicima Pošte.

U petak, 05. juna 2020. godine, u zgradi Vlade Republike Srbije, održan je sastanak Radne grupe za Poštu Srbije, sa predstavnicima Poslovodstva i Vlade Republike Srbije.

Na sastanku se, između ostalog, govorilo o radu Pošte u Vanrednom stanju.

Predstavnici sindikata Nezavisnost, i sindikata Solidarnost, imali su razlicičita viđenja odvijanja rada Pošte u vanrednim uslovima.

Predstavnici Vlade uputili su zahvalnost radnicima Pošte za sve što su uradili u vanrednoj situaciji.

Pokazali smo da smo ozbiljan partner državi i da nas uvek može da računa.

Sindikat Nezavisnost postavio je pitanje daljeg rada Radne grupe i njene uloge, da li ima savetodavni karakter, ulogu nadzora ili upravljačku ulogu, odnosno, da li ona predstavlja neki vid prinudne uprave, i koje pravne akte ona donosi (predloge, odluke ili preporuke).

Konkretan odgovor na sva ova pitanja nismo dobili.