29.11.2021

ODRŽAN SASTANAK SA ŠEFICOM KANCELARIJE MMF U SRBIJI

Predstavnici UGS NEZAVISNOST (Čedanka Andrić, predsednica, Aleksandar Titović, predsednik GS SITEL NEZAVISNOST i Snežana Marković, zamenica predsednika) su danas preko zoom platforme održali sastanak sa šeficom Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, gospođom Julijom Ustjugovom i njenim saradnicima. Cilj sastanka bio je da se upoznamo sa aktivnostima MMF-a u Srbiji kao i da sagovornike upoznamo sa stavovima sindikata, prvenstveno kada su u pitanju preduzeća kao što su POŠTA, Železnice Srbije i druga javna preduzeća čije je članstvo organizovano u okviru Granskog sindikata saobraćaja i telekomunikacija. Gospođa Ustjugova upoznala je predstavnike Nezavisnosti sa aktivnostima koje ova organizacija preduzima u saradnji sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije na stabilnosti finansijskog sektora, dok su predstavnici sindikata izneli svoje viđenje kada su u pitanju zarade zaposlenih i njihova perspektiva u javnom sektoru. Dogovoreno je da se naredni sastanak održi već u decembru kada će MMF predstaviti svoj prvi izveštaj o realizaciji novog savetodavnog aranžmana (koji ne podrazumeva finansijsku podršku) kao i načelan dogovor da se u martu održi sastanak u čijem radu bi učestvovali i predstavnici Svetske banke a koji bi omogućio predstavnicima Nezavisnosti da iznesu stavove vezano za politiku zapošljavanja i reformu sistema zarada u javnom sektoru. Na ovom sastanku učešće bi uzele i koleginice i kolege koje organizuju članstvo u javnim službama.

Ono što smo se zajedno složili jeste da je prioritet inkluzivan rast i da se o ovim temama treba voditi redovan dijalog. UGS NEZAVISNOST kao članica Međunarodne konfederacije sindikata učestvuju u dijalogu sa međunarodnim finansijskim institucijama i na globalnom nivou, pa je vođenje dijaloga na nacionalnom nivou jedna od važnih aktivnosti i obaveza koje imamo kao deo međunarodnog sinikalnog pokreta.

Pozitivno ocenjujemo spremnost nove šefice Kancelarije MMF u Srbiji da dijalog sa nama vodi kontinuirano i pravovremeno.