18.07.2014

PISMO PODRŠKE ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Poštovani kolege,

danas organizirate štrajk zaposlenih i veliki protestni skup zaposlenih i ostalih građana, sa ciljem iskazivanja protesta protiv usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Savez slobodnih sindikata Slovenije vas u punoj mjeri podržava u vašoj borbi za radnička prava! Neka se vidi da je borba za radnička prava itekako živa i da nikad nečemo pristati da budemo žrtve promjene države sa radničkim pravima u državni katalog fleksibilne i ušutkane radne snage. Sa vama smo!

Mag. Dušan Semolič,

Predsednik ZSSS