20.09.2016

IMENOVAN V. D. DIREKTORA POŠTE

Vlada Republike Srbije imenovala je 13. septembra za vršioca dužnosti direktora Pošte Srbije Miru Petrović, dosadašnjeg specijalnog savetnika direktora Preduzeća.

Sindikat JP PTT saobraćaja ”Nezavisnost” očekuje uspešan nastavak socijalnog dijaloga i konkretne poteze oko mnogih započetih stvari, a pre svega prevazilaženje evidentnog problema nedovoljnog broja izvršilaca u tehnologiji, regulisanje statusa ljudi angažovanih u sistemu na određeno vreme i konačnu realizaciju isplate učešća zaposlenih u prošlogodišnjoj dobiti Pošte Srbije.