02.09.2014

PISMO AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Agenciji za privatizaciju

Beograd, Terazije 23

Poštovani,

U Javnom pozivu, objavljenom na Vašem sajtu, pozvali ste pravna i fizička lica, potencijalne investitore zainteresovane za kupovinu, između ostalog i nekih banja i specijalizovanih bolnica iz Portfolija Agencije, da dostave pismo o zainteresovanosti za učešće u postupku privatizacije.

UGS NEZAVISNOST, kao dugogodišnji učesnici u radu Upravnog odbora Fonda PIO, raspolažu pouzdanim i proverenim podacima da se oko nekih od tih objekata vode sudski sporovi, a za neke su donete pravosnažne presude u korist Fonda PIO.

Zakon o privatizaciji nalaže da o metodama, modelima i merama privatizacije odluku donose nadležni organi titulara navedene imovine. U konkretnom slučaju to bi morao da bude Upravni odbor Fonda PIO. Budući da je donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, Upravni odbor Fonda u starom sazivu suspendovan, a novi još nije ni konstituisan, molimo vas da nas obavestite po kom pravnom osnovu ste imenovane banje i specijalizovane bolnice stavili u Portfolio za privatizaciju, i koji je organ kojeg titulara te imovine, i kada, doneo odluku da se ide u njihovu privatizaciju.

Odgovor na ova pitanja očekujemo kao reprezentativna sindikalna centrala i relevantan socijalni partner na nivou Republike.

S poštovanjem.


UGS NEZAVISNOST

Branislav Čanak, predsednik