24.09.2014

KODEKS RADA BEZ SOCIJALNIH PARTNERA

Kao i za većinu drugih informacija koje su od egzistencijalnog značaja za sve zaposlene i njihove legitimne predstavnike – sindikate, posebno reprezentativne sindikate kao relevantne socijalne partnere, posredstvom sajta Ministarstva rada i sajta Vlade Republike Srbije, kao i iz nekih sredstava javnog informisanja, UGS NEZAVISNOST su saznali za još jednu ''genijalnu'' ideju Ministra Vulina - o donošenju KODEKSA RADA. ..

U tu svrhu Ministar je formirao radnu grupu, sačinjenu od (citiramo) ''profesora i stručnjaka iz oblasti ekonomskih nauka, radnog prava, političkih nauka i sociologije''. Naravno, po dobroj staroj praksi, kada su ovo Ministarstvo i aktuelna Vlada u pitanju, radna grupa je formirana BEZ IKAKVE, PO ZAKONU OBAVEZNE, KONSULTACIJE SA REPREZENTATIVNIM SOCIJALNIM PARTNERIMA, I BEZ UČEŠĆA IJEDNOG NJIHOVOG PREDSTAVNIKA

Vezano za ovu inicijativu i njenu realizaciju, ukazujemo na sledeće:

1. Inicijativu o Kodeksu rada podneli su UGS NEZAVISNOSTpre više od osam godina, na svom VI Kongresu, ugradili je u svoju Platformu delovanja i prosledili je nadležnim državnim institucijama. Naravno, kao i na mnogobrojne druge naše inicijative, ni tadašnja Vlada, ni bilo koji drugi nadležni državni organ, NISU NI RAZMOTRILI, A KAMOLI PRIHVATILI OVU INICIJATIVU. Što se tiče aktuelne Vlade, oni su od UGS NEZAVISNOST dobili inicijativu o donošenju Zakona o sudovima rada. Naravno da se nisu ni oglasili, a sada, kao novu, spasonosnu ideju, predlažu donošenje Kodeksa rada, a u okviru njega i Zakona o sudovima rada. Naravno, bez sindikata i poslodavaca, kao socijalnih partnera. Dakle – navedena inicijativa, u celosti i pojedinostima, nije originalna, već PLAGIJAT i kićenje tuđim perjem.
2. Bez obzira na svu stručnost članova ''ekspertske'' grupe (čija imena nisu objavljena, osim imena predsednika – dr. Vladimira Marinkovića), NEZAMISLIVO JE I NEVIĐENO u bilo kojoj drugoj zemlji (a posebno ne u zemljama članicama ili kandidatima za EU), da se ovakav korpus zakona iz oblasti radnog i socijalnog zakonodavstva, donosi BEZ PRISUSTVA I AKTIVNOG UDELA OSNOVNIH UČESNIKA U PROCESU RADA – PREDSTAVNIKA RADA – SINDIKATA I PREDSTAVNIKA KAPITALA – POSLODAVACA.

3. Kakav će sadržaj najavljenog Kodeksa rada biti i kako će, ta ista Vlada i njena ministarstva primenjivati i poštovati zakone iz tog korpusa, kada prilikom same inicijative grubo krše Ustav i zakone – ne poštuju principe socijalnog dijaloga, donoseći, pri tome, odluku koja je u direktnoj suprotnosti sa osnovnim zakonskim načelima – NESPOJIVOSTI i NEMEŠANJA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI. Naime, na čelo radne grupe jednog Ministarstva (izvršna vlast) imenuje se narodni poslanik (naravno, iz partije na vlasti) koji je, pri tome, i potpredsednik Narodne Supštine (zakonodavna vlast). Nije li to očigledan sukob interesa – onaj ko treba da donese zakone, sam ih predlaže. Ovo je stvarno ''genijalan'' izum. Treba ga patentirati i kao ''primer dobre prakse'' nuditi drugim, manje demokratskim zemljama.

4. U okviru Kodeksa rada, prema informaciji sa sajta, osim famoznih Zakona o radu, Zakona o PIO (koji su, takođe, doneti bez učešća sindikata), Zakona o BZR.....biće i: Zakon o sindikatima, Zakon o socijalnom partnerstvu i kolektivnom pregovaranju, Zakon o štrajku... i dr. Ovo je još jedan ''izum'' koji treba patentirati. Zakon o sindikatima, bez sindikata! Zakon o socijalnom partnerstvu – bez ijednog socijalnog partnera. Čudno je kako u tolikom naletu pameti i ideja, resornom Ministru nije palo na pamet, kako da jednim udarcem ubije tri muve, pa da predloži barem učešće predstavnika Socijalno-ekonomskog saveta. Ne verujemo, međutim, da se toga Ministar ili njegovi savetnici nisu setili, već su, zaslepljeni bahatošću, samodovoljnošću i samoljubljem, zaključili da bi i to bilo previše dijaloga. Sledeći njihov primer, sindikati bi mogli predložiti novi Zakon o Vladi, naravno, bez učešća predstavnika Vlade i Parlamenta.

5. Jedva čekamo početak pregovora za pristupanje EU, o poglavlju 19. Stvarno smo znatiželjni kako će ovi ''pronalazaći'' i ''izumitelji'' svoje izume objasniti i kojim će ih argumentima potkrepiti. Do tada, UGS NEZAVISNOST će o ovim novim, ''demokratskim'' potezima aktuelnih vlasti, obavestiti sve međunarodne i evropske organizacije – MOR, MKS, EKS, Delegaciju EU i EK u Srbiji, nadležne organe Republike Slovačke kao nosioce Projekta ''Unapređenje socijalnog dijaloga u Srbiji'' koji se finansira iz sredstava EU, kao i druge učesnike međunarodnih skupova koji se, do kraja godine, organizuju u Beogradu, na temu evrointegracija i spremnosti zemlje da, kao ravnopravna članica koja poštuje i unapređuje međunarodne norme i standarde u svim segmentima pa i u razvoju socijalnog dijaloga, uđe u EU