23.08.2013

OKUPIRAJMO SRBIJU

Svašta ste nam ukrali, ali najgore je što ste ukrali i ono što niko neće moći da nam vrati , ukrali ste nam vreme.
Pre gotovo četvrt veka, Evropa, a sa njom, posredno ili neposredno, vremenom i čitav svet, našli su se na raskršću na kakvo se nailazi jednom u više generacija. Pao je Zid i valjalo je odrediti nove pravce kretanja nacionalnih privreda, politika, društava, njihovih kultura i drugih sistema vrednosti, valjalo je krenuti od nečega što je okončano, ka nečemu što se nametalo kao neizbežan izazov, valjalo je krenuti u novu epohu.

Srbija se opredelila da krene unazad, na suprotnu stranu, ka onim prostorima u koje su svi koji su trebali da stignu, odavno tamo stigli. Usput, Srbija je zaratila sa svima u okruženju, ne libeći se ni da zarati sama sa sobom, sa logikom civilizacije, sa putokazima istorijskog trenutka, sa svojim građanima. I to traje četvrt veka, ta poražavajuća okupacija Srbije od strane beskrupulozne manjine nad ogromnom sluđenom, opljačkanom, obespravljenom, obeznađenom, beskrajno poniženom većinom.

Napori te sramne manjine da opljačkaju što više nacionalnih dobara odavno su prešli sve granice, prelazeći čak i granicu koje se drže i strani okupatori – uništavaju i prosvetu, medije, kulturu, umetnost, tradiciju, gradeći pored svoje sadašnjosti i svoju istoriju. Pored materijalnih, žele da nam uzmu i duhovna dobra, ona koja pripadaju svakome od nas pojedinačno i svima nama zajedno, ona koja svaki narod definišu pred drugim narodima.

Da bi se svemu ovome reklo – dosta, nije potrebna hrabrost, potrebna je samo minimalna doza samopoštovanja, odanosti svojoj porodici i briga za njen opstanak, minimalna svest o neotuđivosti otetih prava i želja da se ona odbrane. Potrebna je i želja da se živi u drugačijoj, boljoj Srbiji, sazdanoj od većine, po meri većine i za tu većinu.

Kampanja DOSTA koju smo pokrenuli namenjena je takvoj većini, muškarcima i ženama sa jednakim pravom na radnom mestu, sa istom platom za isti posao, sa ničim ometenim pravom na zasnivanje i podizanje porodice, mladima da završe kvalitetno obrazovanje koje donosi stabilan, održiv, trajan, pristojan posao, penzionerima koji mogu nesmetano i kvalitetno da provode smiraj života, onima koji će se tek roditi da upoznaju bolju Srbiju od ove u kojoj danas živimo. Ako sebe vidite kao pripadnika ove većine, poslužite se ovom kampanjom da dokažete da ste većina koja traži da joj se vrati Srbija. Dokažite da ste činjenica, a ne statistika! Uzmite kampanju, ona je vaše vlasništvo, sredstvo da sa drugima, zajedno, solidarno, ukinemo okupaciju našeg društva. Recimo:

DOSTA!


Originalni tekst na memorandumu možete preuzeti ovde.