30.09.2022

Saopštenje

Saopštenje sa sastanka održanog sa v.d. direktorom Zoranom Đorđevićem

Dana 29.09.2022.godine održan je sastanak v.d.direktora Zorana Đorđevića sa predstavnicima sindikata "Nezavisnost". Sastanci su održani i sa predstavnicima ostalih sindikata odvojeno.

Direktor nas je podsetio šta je sve uradjeno u prethodnom periodu. Kada je reč o temi koja najviše interesuje zaposlene a to je zarada informisao nas je da je obavio dva razgovora sa ministrom finansija Sinišom Malim i da zaposlene u Pošti Srbije od januara očekuje povećanje zarada od 12,5%.

Osim najavljenog povećanja zarada zaposlene u decembru očekuje jednokratna isplata. O kom iznosu tačno je reč nije poznato.

Predstavnici sindikata su direktoru saopštili da od njega očekuju da nastavi razgovore sa ministrom finansija o povećanju zarada u višem procentu od predloženog kako bi se približili procentu povećanja zarada koje očekuje zaposlene u Vojsci Srbije (20%).
Svi argumenti su na našoj strani jer se raspon zarada u javnim i komunalnim preduzećima za približno iste ili slične poslove drastično razlikuje.

Takođe smo tražili da se iznađe mogućnost da se pozajmica zaposlenima isplati u decembru. Predočili smo i način na koji se to može realizovati.

Sindikat "Nezavisnost" će na organima sindikata doneti odluku o daljim aktivnostima.