19.01.2014

RADULOVIĆ OBELEŽAVA SVE ČLANOVE SINDIKATA

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su, povodom zahteva ministra privrede javnim preduzećima da dostave broj sindikalnih organizacija, sa pregledom spiska članova po pojedinim sindikatima, uputili pismo predsedniku i premijeru Republike, ministrima i narodnim poslanicima, kao i javnosti.


PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE RS

PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

PRVOM POTPREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

MINISTRIMA U VLADI REPUBLIKE SRBIJE

NARODNIM POSLANICIMA

SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANјA

GRAĐANIMA SRBIJE


Članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost zgroženi najnovijim postupcima ministra privrede, Saše Radulovića pozivaju Predsednika Republike Srbije, Tomislava Nikolića, predsednika Narodne skupštine RS Nebojšu Stefanovića, predsednika Vlade RS Ivicu Dačića, Prvog potpredsednika Vlade RS Aleksandra Vučića, sve ministre u Vladi, državne sekretare i pomoćnike ministara, sve narodne poslanike, da se odmah, javno izjasne o postupcima i radu Saše Radulovića i da ih najoštrije osude.

Dopis poslovodstvu javnih preduzeća Srbije koji je uputio sa zahtevom da, u okviru poslovnih planova za 2014 godinu, citiramo: „ potrebno je dostaviti posebno obaveštenje u kome će biti sadržano......broj sindikalnih organizacija koja postoje u vašem preduzeću, sa pregledom spiska članova po pojedinim sindikatima......Uz poslovni plan za 2014 godinu obavezno dostaviti primerak Kolektivnog ugovora“ nedopustivo je i skandalozno kršenje osnovnog lјudskog i ustavnog prava na slobodu organizovanja, kao i konvencija MOR-a, naročito Konvencije broj 87, Evropske socijalne povelјe i osnovnih evropskih civilizacijskih normi i tekovina.

Da li je to pokušaj ili privid da pojedinac, pa bio to i ministar, u 21.veku sve članove sindikata, obeleži „trakom oko ruke“?

Ovakvo kršenje osnovnog prava zaposlenih, zadiranje u autonomiju sindikata i pokušaj da se krajnje nekorektnim izjavama, lažima i intrigama kojima se Radulović bavi, pretnja je, ne samo sindikatima već demokratiji u Srbiji, ali i direktna pretnja evropskom putu Srbije. Moramo da naglasimo, dok Radulović vodi lični rat protiv radnika Srbije, privreda dalјe tone, a bez rezultata ostaju napori ostalih članova Vlade, naročito prvog potpredsednika, da se pokrene razvoj Srbije i iskorene anomalije u društvu.

Da li ćemo, uporedo sa žestokom borbom protiv korupcije i kriminala, tolerisati dalјe uništavanje Srbije od stane jednog čoveka?

Saša Radulović svoju nesposobnost da odgovori zadacima koji su pred njega postavlјeni izborom na mesto ministra privrede, prikriva isklјučivo pokušajima da, mimo zdravog razuma, suprotno svim propisima, zakonima i normama ratuje sa zaposlenima, odnosno onima koji su svojim upozorenjima pokušali da pomognu i ukažu na put za rešavanje problema u Srbiji. Na žalost, njegova samovolјa, autističnost i prkos ne samo logici već i drugim članovima Vlade, rezultiraju dalјim urušavanjem privrede i preduzeća u Srbiji, dalјim padom standarda, povećanjem broja nezaposlenih i sve većim nezadovolјstvom građana.

Prepotentno mešanje u nadležnosti drugih ministarstava pokušaj je da se potcene, degradiraju, omalovaže drugi članovi Vlade, te da se nametne utisak da je on, i njegov tim, najsposobniji, najbolјi i jedini ekspert za sve oblasti života u Srbiji. Da li nam je onda potrebno Ministarstvo rada, zapošlјavanja i socijalne politike, Ministarstvo zdravlјa i Ministarstvo finansija, a uskoro i druga ministarstva. Na žalost, izostaju reakcije, ili su blage, drugih ministara na ovo mešanje, pa se opravdano pitamo da li je to priznanje nadmoći ministra privrede ili svest o tome da je sa njim bolјe izbeći konfrontaciju?!

Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, kao članice Međunarodne konfederacije sindikata koja broji oko 176 miliona članova i Evropske konfederacije sindikata sa oko 60 miliona članova, u obavezi su da ih informišu o dešavanju u Srbiji i nelegalnim aktivnostima Radulovića. Napominjemo da ćemo o svemu ovome zajedno sa prevedenim dopisom ministra i snimkom njegovih izjava o kraju kolektivnog pregovaranja i direktnim pretnjama i zastrašivanju članova sindikata, obavestiti i sve institucije Evropske unije, počev od Evropske komisije, evropskog parlamenta i evropskog Socijalno ekonomskog saveta, kao i MOR u čijim tumačenjima i obrazloženjima po žalbama, jasno i nedvosmisleno stoji da je takav odnos i nelegitiman rat protiv radničkih organizacija nedopustiv.


UGS NEZAVISNOST

P r e d s e d n i k

Branislav Čanak


SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

P r e d s e d n i k

Ljubisav Orbović