08.11.2018

RADNICIMA NA LIZING UBUDUĆE ISTI USLOVI KAO STALNO ZAPOSLENIMA

Ministarstvo za rad objavilo je Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju koji
predviđa da će svi radnici koji rade preko agencije, odnosno na lizing, ubuduće imati
ugovor o radu i iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca, a firma može da iznajmi
najviše 30 odsto radne snage od ukupnog broja radnika.

To znači da ukoliko ovaj nacrt zakona bude i konačan , radnici angažovani
preko agencije za privremeno zapošljavanje imaće ugovor o radu na neodređeno vreme sa
agencijom, ali ne i druge ugovore o radnom angažovanju.

Takođe, zakon predviđa da agencijski radnik ima iste uslove rada kao zaposleni
kod poslodavca(koji obavlja istu ili sličnu vrstu poslova), odnosno ima isto trajanje
radnog vremena, prekovremeni i noćni rad, isto pravo na odsustvo i „elemente za
obračun i isplatu zarade i naknade troškova.“

Programski odbor za oblast radnog i socijalnog zakonodavstva UGS Nezavisnost,
usvojio je stavove na tekst nacrta zakona o radu preko agencije za privremeno
zapošljavanje i uputio Predlagaču Ministarstva nadležnom za poslove rada.