08.03.2022

Kako dočekujemo 8.mart 2022.godine?

Ko daruje – pobeđuje!

Međunarodni dan žena, ove godine, dočekujemo u svetu koji je još nesigurniji nego što je to bio prošle godine, sa još više žena u izbegličkim kolonama širom sveta i sa još većim brojem žena zaposlenih na nesigurnim poslovima u neformalnom sektoru. Čini se kao da svet ide unazad, srljajući u nove konflikte i rađajući nove oblike izrabljivanja radnica i radnika.

Kao sindikat, ne možemo sebi da dozvolimo sumnju u to da, svi zajedno, da učinimo nešto za napredak i bolji život; ne možemo da ne pošaljemo poruku da smo protiv svake vrste nasilja – bilo na radnom mestu, bilo u porodici, u javnom prostoru, javnoj reči.

Kao sindikalke, zalagaćemo se za bolje radno i socijalno zakonodavstvo, ali i za veći stepen učešća žena u organima odlučivanja svuda, pa i u sindikatu. Novoj vladi ćemo ponoviti naš zahtev da se ratifikuje Konvencija 190 Međunarodne organizacije rada protiv nasilja i uznemiravanja u svetu rada.

Solidarnost je osnovna vrednost na kojoj počiva sindikat, solidarnost sa koleginicama i kolegama, ali i sa svima koji su obespravljeni ili ugroženi na radnom mestu i u društvu. Ove godine, Sekcija žena UGS NEZAVISNOST organizuje, 8. marta, humanitarnu akciju pod sloganom: „Ko daruje – pobeđuje“, kako bismo Svratištu za decu ulice u Krfskoj ulici, u Beogradu, donirali garderobu, sredstva za higijenu, igračke i slatkiše. Ova akcija je samo početak našeg humanitarnog rada izvan granica sindikalne borbe i to za naše najmlađe i najugroženije.

Ovom akcijom, između ostalog, želimo da uputimo apel za više solidarnosti u društvu svakoga dana, apel da decu u školama učimo solidarnosti i vrednostima mira i tolerancije, kako bi prenosili dalje ideje socijalne pravde i dostojanstvenog rada, za koje se zalažemo svakodnevno u našem sindikalnom radu.

Umemo i hoćemo da stvaramo i pobeđujemo!

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“