03.02.2022

Odgovor Samostalnom sindikatu poštanskih radnika na poziv za sastanak
Poštovana,

Obaveštavam Vas da zbog unapred zakazanih aktivnosti nećemo moći da prisustvujemo sastanku za koji ste nam uputili poziv, a u vezi aktuelne Peticije za raspodelu dela dobiti za 2021.godinu i radi zakazivanja sastanka sa poslovodstvom Preduzeća. Međutim, spremni smo da Vas pisanim putem upoznamo sa našim stavovima o tim pitanjima.

Kao prvo, želimo da pohvalimo to što ste nas pozvali da zajedno razgovaramo o problemima u našoj zajedničkoj kući - Pošti Srbije i smatramo da je pozitivno što ste nakon mnogih uvreda koje ste Vi i Vaši saradnici u medijima i na društvenim mrežama iznosili na račun našeg sindikata i naših funkcionera a posebno na račun mene lično, konačno shvatili da smo mi sindikat sa kojim treba sarađivati a ne „sistemski sindikat“ kako ste nas do nedavno nazivali. Takođe, verujemo da je ovaj Vaš poziv prvi korak u normalizaciji naših odnosa i da više nećete voditi kampanju za isčlanjivanje iz Sindikata „Nezavisnost.“

Što se tiče tema koje ste naveli u pozivu, Sindikat „Nezavisnost“ čvrsto ostaje na principima na kojima stoji već 25 godina, a to su borba za što veća radnička prava kao i za bolji socijalni i materijalni položaj i životni standard zaposlenih. Skrećemo Vam pažnju da je ovo prvi put, posle više od deset godina, da je gotovo izvesno da podele zarade iz dobiti neće biti, bar prema rečima predstavnika Poslovodstva, kao i da je ovo prva godina u kojoj Sindikat „Nezavisnost“ nije reprezentativan. Dakle, dok je Sindikat „Nezavisnost“ ostvarivao reprezentativnost zarada iz dobiti je bila redovno isplaćivana. Naravno, svake godine smo teško uspevali da se izborimo za nju, ali to nismo radili borbom perom i papirom i preko društvenih mreža, već višednevnim štrajkovima i protestima. Podsetiću Vas na situaciju iz 2009.godine, kada je u organizaciji Sindikata „Nezavisnost“ prvi put blokiran Glavni poštanski centar, tada sa sedištem u Savskoj ulici. Nakon višednevne blokade, tadašnje poslovodstvo je popustilo i zarada iz dobiti je isplaćena. Ponosni smo i na činjenicu da tada, za razliku od kasnijih blokada Glavnog poštanskog centra u Ugrinovačkoj ulici, nijedan učesnik u blokadi nije trpeo nikakve sankcije od strane Poslodavca.

Nakon svega navedenog, jasno je da smo i sada spremni da učestvujemo u svim akcijama za koje budemo mislili da mogu biti produktivne. Podržavamo i inicijativu za zakazivanjem sastanka sa Poslovodstvom i nadamo se da ćete u slučaju održavanja sastanka ovoga puta na njemu biti spremni da otvoreno iskažete nezadovoljstvo zbog neisplaćivanja zarade iz dobiti za 2021.godinu, jer ste i sami svedoci da su na prošlom sastanku samo predstavnici Sindikata „Nezavisnost“ izrazili nezadovoljstvo zbog toga.
U želji za jedinstvom svih radnika Pošte Srbije,

S poštovanjem,

Snežana Marković-predsednik