31.07.2014

PREDSTAVNICI DGB U POSETI REPREZENTATIVNIM SINDIKATIMA

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Kao što smo već najavili, u radnoj i prijateljskoj poseti reprezentativnim sindikalnim centralama u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata, juče i danas su bili predstavnici DGB (Nemačkog saveza sindikata). Delegaciju DGB čine Rajner Hofman, predsednik i njegovi najbliži saradnici Sina Frank i Frank Zach.

U toku jučerašnjeg dana, gosti iz Nemačke su sa svojim domaćinima, Branislavom Čankom i Ljubisavom Orbovićem, bili na razgovorima u Ambasadi Nemačke, kao i na sastanku sa gospodinom Martinom Knapp, direktorom Delegacije nemačke privrede. U popodnevnim časovima, u toku razgovora visokih zvaničnika DGB sa predsednicima Čankom i Orbovićem, gospodin Rajner je dao intervju za dnevni list Politika.

Drugog dana posete, nakon odvojenih razgovora sa rukovodstvima oba reprezentativna sindikata, održana je konferencija za novinare, na kojoj su gosti i domaćini izneli svoje utiske i ocene rezultata ove posete, kao i stavove o aktuelnoj situaciji u Srbiji i poziciji ovih sindikata, ali i stanju na ukupnoj društvenoj i sindikalnoj sceni.

Posebna pažnja je posvećena preprekama u obavljanju osnovne, međunarodnim standardima (konvencije i preporuke MOR-a), kao i Ustavom i zakonima Republike utvrđene funkcije ovih sindikalnih organizacija, kao reprezentativnih i relevantnih predstavnika zaposlenih, odnosno nepostojanju pravog, istinskog socijalnog dijaloga ravnopravnih partnera. Ovakva je ocena ilustrovana najnovijim zbivanjima vezanim za protuustavno i protivzakonsko donošenje nekoliko, za zaposlene i njihove porodice, najvažnijih zakona - o radu, penzijskom i invalidskom osiguranju, stečaju i privatizaciji.