23.01.2014

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE

Preuzeto sa sajta UGS NEZAVISNOST