27.05.2013

OTVORENO PISMO Ministru Mlađanu Dinkiću

Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija” posluje sa iskazanom dobiti dugi niz godina, a u prethodnoj godini iznos ostvarene dobiti iznosio je 1,2 milijarde dinara. Ova dobit ostvarena je u uslovima tržišne i nelojalne konkurencije koja nažalost bez većih smetnji učestvuje na domaćem tržištu.
Imajući u vidu navedeno, podsećamo Vas da svih ovih fodina u periodu od osnivanja do danas Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija”, nije korisnik budžetskih sredstava ni po jednom osnovu.Napominjemo i činjenicu da je država najveći dužnik Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija”.

Ukupan dug države iznosi više od 300 miliona dinara (Ministarstvo pravde, MUP, Poreska Uprava).

U navedenim okolnostima poslovni uspeh Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija”, možemo pripisati isključivo zasluzi zaposlenih koji čine naš system.

Poslovna odluka koja je doneta na jednoj od poslednjih sednica Upravnog odbora, o isplati zarade iz dobiti, kao I uplati polovine ostvarene dobiti budžetu naše drćave, koja je saglasna važećim propisima, svakako nas izdvaja u odnosu na druga javna preduzeća. Na prvom mestu oa odluka je u interesu države, a potom u interesu zaposlenih, koji su dobit ostvarili, I predstavlja uobičajenu I očekivanu praksu i motivacioni factor za zaposlene koji ionako imaju najniža primanja od svih Javnih preduzeća u Srbiji.

Ovim putem Vas pozivamo, da kao I svaki put do sada, date saglasnost na pomenutu odluku Upravnog odbora PTT saobraćaja “Srbija”. Ukoliko to već niste ulinili, pozivamo Vas da zajedno sa nama u otvorenom razgovoru razmotrite argumente, koji govore u prilog donete poslovne odluke.

Očekujemo Vašu odluku ili poziv ajdalje do kraja nedelje. U protivnom bićemo prinuđeni da zajedno sa drugim članovima našeg sindikata preduzmemo sve mere, kako bi zaštitili interese svih zaposlenih.

Sindikalni pozdrav,
Sindikat JP PTT saobraćaja “Srbija”

“Nezavisnost”

Preuzmite