31.01.2014

EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION /ETUC/

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Evropska konfederacija sindikata - EKS

UGS NEZAVISNOST

Branislav Čanak, predsednik

SSSS

Ljubisav Orbović, predsednik

Drage kolege,

Hvala vam na detaljnom prikazu i proceni situacije sa kojom ste trenutno suočeni. Delimo vašu zabrinutost i uveravamo vas da će Evropska konfederacija sindikata /EKS/ pažljivo pratiti sva zbivanja i podržavati vaše napore.

Kao što vam je već poznato, održavamo redovne kontakte sa Komisijom Evropske unije i veoma cenimo produbljivanje vaše saradnje i razmene informacija sa Generalnim direktoratom za zapošljavanje, kao i, u sve većoj meri, sa Delegacijom EU. Nedavno usvajanje rezolucije o Srbiji od strane Evropskog parlamenta više je nego korisno: ono naglašava vaše interese.

Na vaš predlog, uputila sam pismo premijeru i ministru rada, krajem prošle godine. Nažalost, na poslata pisma nisam dobila odgovor. Takav razvoj događaja nisam očekivala, no on ipak jasno ukazuje na suštinu problema.

Bez uspešnog socijalnog dijaloga, proces evropskih integracija naići će na brojne poteškoće. Nije uloga vlade da bira i po svojoj volji određuje ko će biti socijalni partneri. Predstavnici sindikata morali bi biti oni koji su prepoznati kao reprezentativni i kao članovi Socijalno-ekonomskog saveta. Vlada koja odluči da ignoriše ovaj princip može samo da izazove nepotrebne konfrontacije.

U pismima koje sam uputila vašoj Vladi, naglasila sam da nameravam da posetim Beograd početkom godine i zatražila prijem radi razmene stavova. Naravno, oslanjam se na vaš predlog da organizujete sastanke sa premijerom i ministrom rada.

Koristim ovu priliku da iskažem koliko cenimo napredak koji su postigli vaši sindikalni savezi u jačanju bliske i efikasne saradnje. Nadam se da će to uticati na sindikalnu scenu u vašoj zemlji. Vaš slučaj je pozitivan primer i mi ćemo ga, naravno, podržati u potpunosti.

Kao potencijalnii datum moje posete Beogradu predlažem 25-26. februar. To je najbliži mogući datum, imajući u vidu moje obaveze.

Molim vas da mi javite da li vam ovaj predlog odgovara. Bilo bi poželjno da se o detaljima i programu posete dogovorimo u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem,

Bernadet Segol

Generalna sekretarka EKS

Brisel, 22. januar 2014.