27.06.2016

Obaveštenje o rešavanju problema korišćenja godišnjeg odmora

Na inicijativu Sindikata Nezavisnost, a u vezi problema sa brojem izvršilaca u tehnologiji rada i nemogućnosti adekvatnog korišćenja godišnjeg odmora, danas je održan sastanak sa Direktorom preduzeća i njegovim saradnicima.

Na ovom sastanku, naši predstavnici su obavestili direktora o trenutno teškoj situaciji u RJ i predložili direktoru nekoliko načina za prevazilaženje ovog problema. Jedan od naših predloga je redukovanje radnog vremena pojedinih pošta u gradskim i seoskim sredinama. Na osnovu našeg predloga, Direktor je naložio funkcijama u preduzeću da u najkraćem roku (do kraja nedelje) urade Analizu opravdanosti našeg predloga i mogućnost njegove primene.

Što se tiče isplate zarade iz dobiti, Direktor nas je obavestio da sve ide po dogovorenoj dinamici.

Na današnjem sastanku je takođe dogovoreno da se na osnovu usvojenih kriterijuma, kojima bi se odredili zaposleni preko optimalnog broja izvršilaca u netehnološkim organizacionim celinama Preduzeća i preraspodelili na radna mesta u tehnologiji, uključe predstavnici reprezentativnih sindikata na svim nivoima, kako bi na taj način dali svoj doprinos što boljem i pravednijem rešavanju ovog problema.