01.04.2021

INFORMACIJA SA SASTANKA SINDIKATA I POSLOVODSTVA

Na poziv Poslovodstva Pošte Srbije, prisustvovali smo, zajedno sa predstavnicima ostalih sindikata sastanku sa izvršnim direktorima Milošem Đurićem i Vladimirom Dimitrijevićem, direktorom funkcije poštanske mreže Dejanom Šijakom, direktorkom funkcije upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti Danijelom Rajković i direktorkom funkcije ekonomskih poslova i nabavki Anom Hadži Dašić.

Tema sastanka, izmena člana 45. KU koji se odnosi na pravo zaposlenog na naknadu zarade, zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje).

Predlog Poslovodstva bio je da se za bolovanje do 30 dana i preko 30 dana, zaposleni koji je oboleo od COVID -a 19 a vakcinisan je ili je u procesu imunizacije , primi naknadu za bolovanje u iznosu 100% zarade.
Stav svih sindikalnih predstavnika je bio da se takav predlog ne prihvati, jer bi to dovelo do diskriminacije jednog broja zaposlenih.

Sindikat Nezavisnost je ukazao na to da su u periodu od početka prošle godine pa do kraja septembra, bolovanja za bolesne od COVID-a 19 isplaćivana u iznosu od 100% zarade po preporuci Vlade RS, a da se od početka primene Zakona o zaraznim bolestima isplaćuju u iznosu od 75% zarade u skladu sa KU.

Ukoliko bi se aneksirao KU i primenio Aneks ugovora, onda bi određeni broj zaposlenih koji je bio na bolovanju u periodu od novemra 2020. do marta 2021. godine ostao uskraćen za 25% do pune zarade, te da bi onda trebalo iznaći način da im se to nadoknadi. Naš predlog je bio da to bude solidarna pomoć.

Takođe smo predložili da se aneksira i čl.88 KU i da oboleli od COVID 19, na osnovu procene službe za socijalnu zaštitu, imaju prioritet ove godine prilikom odlaska na rehabilitaciju.

Na sastanku je takođe, iznet predlog, da se sredstva koja su Planom Poslovanja ove godine namenjena kao donacija za sindikate raspodele na drugačiji način. Tako da 5% od ukupne sume ide reprezentativnom sindikatu a ostali iznos da se rasporedi svim sindikatima srazmerno broju članova.

Predstavnici sindikata postavljali su pitanja vezana za različite probleme sa kojima se susreću u svom radu, na koje je Poslovodstvo strpljivo davalo odgovore.

Najveće interesovanje je bilo vezano za mogućnost isplate zarade iz dobiti, za koju je Nadzorni odbor doneo odluku o isplati. Predstavnici Poslovodstva nisu mogli da daju precizan odgovor da li će biti isplata i kada. Rečeno je da će direktor razgovarati sa Premijerkom i ministrom finansija o mogućnostima isplate.