06.04.2020

PREDSEDNIКU REPUBLIКE SRBIJE

PREDSEDNICI VLADE REPUBLIКE SRBIJE

RESORNOM MINISTARSTVU

U ova teška vremena, prouzrokovana pandemijom virusa korona na svetskom nivou i kod nas u Srbiji, Sindikat PTT NEZAVISNOST može da izrekne samo pohvale na dosadašnji rad i preduzete mere od strane predsednika Republike, predsednice Vlade RS i stručnjaka u kriznim štabovima.

Naš Sindikat pozdravlja sve mere preduzete na suzbijanju virusa i poziva svoje članstvo i celokupnu javnost da poštuje sve mere preduzete u ovom cilju, kako bi se što pre vratili normalnom životu i radu.

Predviđeni paket ekonomske pomoći i ostale opravdane mere koje se primenjuju u opštem interesu, a posebno mere koje se odnose na zaposlene, u centru su pažnje našeg Sindikata.

Pozdravljamo značajne mere pomoći zdravstvenim radnicima, kako onima koji se bave redovnim poslom u ovim vanrednim uslovima, a još više onima koji su na prvoj liniji odbrane od virusa, kao adekvatne i neophodne u ovim uslovima.

U ovim teškim momentima moramo pomenuti i naše zaposlene, posebno šalterske radnike i dostavljače, koji svakodnevno, bez prekida, svih ovih teških dana, sa ogromnim entuzijazmom obavljaju svoj posao, ali i više od toga. Svako od njih je u stalnom kontaktu sa velikim brojem klijenata, čime se izlažu pojačanom riziku. Većina dostavljača su jedini kontakt za mnoga staračka domaćinstva, kojima uz redovne isporuke, budu jedini sagovornici.

Posebno je za pohvalu požrtvovanost i privrženost obavljanju radnih zadataka naših mladih kolega koji na sebe preuzimaju najveći teret. Među njima je određeni broj koji nemaju regulisan stalni radni odnos.

Sindikat PTT NEZAVISNOST, ceneći napore i predanost, pokreće inicijativu da se za ove mlade ljude, kao jedan veliki vid motivacije i rešavanja, za njih, egzistencijalnih problema, iznađe mogućnost za zaposlenje na neodređeno vreme.

Smatramo da bi na taj način bio nagrađen njihov dosadašnji rad i trud, a zaposlenje za stalno bi im dalo novi vetar u leđa i dodatnu energiju i želju da svoj posao obavljaju još požrtvovanije.

Verujemo da ćete, kao što ste uspevali i do sada preuzetim merama, naći načina da i ovim mladim ljudima izađete u susret.

Sindikat Pošte Srbije "Nezavisnost"
Predsednik Snežana Marković

Beograd,
06.04.2020.