23.03.2015

NOVA ORGANIZACIJA 1. JULA

Na poziv direktora Pošte Srbije Milana Krkobabića i stručnog tima za organizaciju, 19. marta je održan novi sastanak sa reprezentativnim sindikatima, na kome je prikazano kako će izgledati i funkcionisati regionalne radne jedinice. Rečeno je da će ih biti ukupno sedam i da će ih u narednom periodu posetiti direktor Preduzeća sa rukovodiocima sindikata. Razlog obilaska budućih regija je neposredno predstavljanje novog organizacionog modela, uz spremnost da se uvaže argumentovani predlozi, kako bi se došlo do što optimalnijih rešenja nove organizacije, koja bi trebalo da zaživi 1. jula.

Iako je pitanje organizacione strukture u nadležnosti direktora Preduzeća, on je zatražio i mišljenje sindikata, i do ove faze su prihvaćene određene sugestije

Sindikata PTT ”Nezavisnost”. Posebno ističemo značaj stava da niko u sistemu  neće ostati bez posla, kao i činjenice da se uvažavaju specifičnosti radnih jedinica i tržišta koja opslužuju, da se daje značaj prodaji i marketingu, da se otvara prostor za fleksibilniju cenovnu politiku, a pre svega da se ide ka većoj decentralizaciji, jer će direktori i pomoćnici direktora regionalnih RJ dobiti uz veću odgovornost i veća ovlašćenja.

Milan Krkobabić je rekao da će predstavnici reprezentativnih sindikata biti uključeni i u Komisiju za izbor direktora. U aprilu se očekuje raspisivanje internih konkursa za 32 direktora, a osim stručnosti i poslovnih sposobnosti, vrednovaće se odnos prema zaposlenima i sindikatima, kao i saradnja sa lokalnim okruženjem.

Paralelno sa definisanjem nove organizacije započeo je i rad na novom pravilniku o statistici i normama, na doradi metodologije obračuna troškova i na modelu varijabilnih zarada, kako bi se veći rad više nagradio. U sve ove aktivnosti uključeni su i predstavnici oba reprezentativna sindikata.