31.07.2014

ODBIO SAM SASTANAK NASAMO SA VULINOM

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Nema nikakvog smisla da ja kao gost u ovoj zemlji vodim razgovor sa ministrom rada, a da ne prisustvuju Orbović i Čanak.

Samo dva meseca nakon što je 11. maja nasledio čuvenog Mihaela Zomera na mestu predsednika Nemačkog saveza sindikata (DGB), najveće evropske sindikalne organizacije sa 6,2 miliona članova, Rajner Hofman pritekao je u pomoć srpskim kolegama nezadovoljnim usvajanjem izmena Zakona o radu bez njihovog učešća.

– Godinama sam radio u Briselu, za Evropski savez sindikata, gde sam do 2009. bio zamenik generalnog sekretara. Još iz tog vremena imam veoma dobre kontakte sa Ujedinjenim granskim sindikatima (UGS) „Nezavisnost” i Savezom samostalnih sindikata Srbije. To je razlog što sam relativno brzo nakon izbora za predsednika nemačkih sindikata došao u Beograd kako bih stekao utisak o tome na koji način se odvijaju radni odnosi u Srbiji – kaže Hofman u razgovoru za „Politiku”.

Da li ćete biti posrednik između srpske vlade i sindikata?
To nije zadatak predsednika nemačkih sindikata, ali bih vrlo rado prihvatio ponudu za razgovor srpskog ministra zaduženog za pitanja rada, gospodina Aleksandra Vulina. Međutim, u sadašnjoj situaciji to neće biti moguće, zato što su SSSS i UGS „Nezavisnost” meni rekli da je ministar rada odbio razgovor sa njima. Dok on ne vodi razgovor sa srpskim sindikatima, ne može da vodi ni sa nemačkim.

Možete li da pomognete da do tog dijaloga dođe?
Nažalost, situacija je takva da sadašnji ministar rada očigledno ne ceni baš mnogo socijalni dijalog. Mi u Nemačkoj smo sa socijalnim dijalogom stekli sasvim drugačija iskustva: prilikom donošenja svih važnih zakonskih mera, sindikati i poslodavci uvek vode razgovore sa vladom. Nama je jednostavno nepoznata situacija u kojoj bi se bez konsultacija donosili zakoni koji se tiču rada i socijalnih odnosa. Iskustvo nas uči da, kada zajednički nastupimo, onda su rešenja održiva.

Kao da nemate mnogo lepih reči za srpsku vladu, što može da začudi ako se zna da je novo radno zakonodavstvo u skladu sa evropskim standardima?
Prvi uslov je da se takav zakon pripremi u dijalogu i da se veoma precizno vidi gde se nalaze razlike, a gde postoje zajednički pogledi. Tek nakon takvog dijaloga treba da se pređe na usvajanje zakona, kako bi se zajedničkim snagama, a na korist zemlje, stvorili okvirni uslovi. Glavna kritika jeste u tome da je odbijena takva vrsta dijaloga.

U čemu je onda vaša uloga?
Upravo sam imao jedan razgovor u nemačkoj ambasadi u Beogradu. Predstavnici ambasade su pokušali da organizuju razgovor sa ministrom Vulinom i on je voljan i spreman da razgovara sa mnom. Ali, nema nikakvog smisla da ja kao gost u ovoj zemlji vodim razgovor sa ministrom rada, ukoliko on nije u stanju da vodi razgovor sa svojim vlastitim sindikatima. Bilo bi korisno ukoliko bismo napravili jedan zajednički okrugli sto i ukoliko bi obe strane to želele.

Odbili ste sastanak sa Vulinom?
Da, odbio sam ga, sve dok dva predsednika ovdašnjih sindikata, Ljubisav Orbović i Branislav Čanak, ne mogu da prisustvuju tom razgovoru. Ukoliko bi oni bili takođe pozvani, onda bi to bila drugačija situacija. Ne mogu da ostavim na cedilu svoje kolege i da vodim takav bilateralni razgovor. Nezavisno od mog prisustva, ministar rada treba najbrže moguće da krene u zajedničke razgovore u okviru tripartitnog dijaloga vlade, poslodavaca i sindikata. Kako su mi rekli sindikati u Srbiji, Socijalno-ekonomski savet uopšte nije ni učestvovao u pripremi Zakona o radu.

Šta je onda vaša preporuka?
Moj je utisak da sukobi nisu toliko veliki i da postoje uslovi da se naprave neki mostovi, a mi u Evropi imamo iskustvo kako da se naprave zajednička, održiva i trajna rešenja, i tada je uspeh uvek mnogo veći.

Vi očekujete da ministar napravi ustupak?
On ne mora da popusti, ali mora da napravi prvi korak i pozove sindikate za zajednički sto. Za tango je uvek potrebno dvoje, a u ovom slučaju troje. To nije poruka samo iz Nemačke, to je evropska poruka.

Ako taj tango ne uspe, da li ćete vašim kolegama preporučiti proteste?
Srpski sindikati smatraju da je dosadašnje radno zakonodavstvo bilo dobro i da ga nije trebalo menjati. Ako je vlada smatrala suprotno, onda je trebalo bolje o tome da se razgovara, unapred. A ne da se sindikati dezavuišu i da im se podnese gotov proizvod, čime se oni na neki način guraju u proteste.

Izvor: Politika